Czesław Nowaczyk image

Czesław Nowaczyk

ur. 20 września 1917
 
Edukacja | Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach
ARTYKUŁ Z PRZEGLĄDU KONIŃSKIEGO

BUDOWA SZKOŁY NA ZIEMI PANA CZESŁAWA NOWACZYKA

BUDYNEK PANA NOWACZYKA, W KTÓRYM ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA W LATACH 50'

LEGITYMACJA POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ

LEGITYMACJA POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ

LEGITYMACJA PRZYZNANIA MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

LEGITYMACJA PRZYZNANIA SREBRNEGO MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

LEGITYMACJA PRZYZNANIA ZŁOTEGO MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

NOTATKA Z KRONIKI SZKOLNEJ

ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

STATUETKA ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

STATUETKA ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Wywiad z wnuczkami pana Czesława Nowaczyka
Zdjęć: 15
Nagrań: 1

Pochodzenie

Czesław Nowaczyk urodził się 20 września 1917 roku w Myszakowie - gmina Trąbczyn, województwo słupeckie; w rodzinie zajmującej się rolnictwem. Obecnie mieszka w Grabienicach w gminie Rzgów. Ma 97 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. W rodzinnych stronach nazywają go ,,Wacek ".

Rodzina

Jego rodzicami byli Wiktoria (z domu Koszal) i Jan Nowaczykowie. Miał ośmioro rodzeństwa: Lucjana, Zofię, Jana, Tadeusza, Wiktorię , Józefa, Marię i Stefana. 12 lutego 1948 roku ożenił się z Anną Pawłowską, córką dziedzica Jana Pawłowskiego. Zamieszkał w Grabienicach w gminie Rzgów. Wraz z żoną dochował się dziewięciorga dzieci (Marianna, Eugeniusz, Aurelia, Barbara, Grzegorz, Zofia, Bożena, Marek, Katarzyna). Ma 25 wnucząt, około 40 prawnucząt i 3 praprawnucząt. W 2006 roku został wdowcem po 58 latach małżeństwa. W dniu 8 października 2004 roku pan Czesław otrzymał Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Dzieciństwo i wczesna młodość

Ukończył cztery klasy szkoły podstawowej - dwa lata w Myszakowie i dwa lata w Łazińsku (obecnie powiat słupecki). Po zakończeniu edukacji pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców.

Wojenne losy

Pdczas II wojny światowej w wieku 23 lat w skutek ,, łapanki '' w Zagórowie został wywieziony do Niemiec i miał trafić do obozu koncentracyjnego, ale uratowała go pewna Niemka, która potrzebowała silnego mężczyzny do pracy w gospodarstwie. W Niemczech przebywał 5 lat. Za pracę dostawał wyżywienie i miejsce do spania. Wspomina, że był tam dobrze traktowany. W związku z powyższymi wydarzeniami pan Czesław należy do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Zarys życia po wojnie

Kilka dni po zakończeniu wojny pan Czesław wracał na piechotę do kraju i obserwował jej tragiczne skutki. Po dotarciu do ojczyzny najpierw odwiedził swoją najbliższą rodzinę, a następnie udał się na poszukiwanie pracy. Trafił do gospodarstwa Adama Pawłowskiego i tam poznał swoją przyszłą żonę Annę Pawłowską. Po śmierci teścia otrzymał wraz z żoną połowę domu i gospodarstwa, które prężnie się rozwijało. Po kilku latach mieszkania w Grabienicach pan Nowaczyk został aresztowany i uwięziony w Rawiczu, ponieważ nie chciał za darmo oddać państwu zboża. Wyszedł na wolnośc po pięciu miesiącach.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności

Działania na rzecz OSP w Grabienicach

Po przybyciu w rodzinne strony swojej żony pan Czesław Nowaczyk aktywnie działał w OSP w Grabienicach. Przez wiele lat był jej naczelnikiem (od 1945 roku). Wraz z innymi mieszkańcami organizował zabawy taneczne i występy artystyczne, w których sam uczestniczył. Dochód z tych przedsięwzieć przeznaczano na funkcjonowanie straży. Pan Nowaczyk był również incjatorem budowy remizy w Grabienicach i wspomagał straż finansowo. Za swą działalność na rzecz OSP w Grabienicach otrzymał następujące odznaczenia:

- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 1985r.

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 1995r.

- Statuetkę za Zasługi dla Pożarnictwa - 2006r.

- Statuetkę za Zasługi dla OSP Grabienice - 1945-2014

Praca na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabienicach

Pan Czesław Nowaczyk aktywnie wspomagał funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Grabienicach. W 1955r. podjął wraz z żoną decyzję o udostępnieniu dwóch pomieszczeń swojego mieszkania, aby odbywały się tam zajęcia edukacyjne dla dzieci, gdyż w Grabienicach nie było szkoły. Przekazał również jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na mieszkanie dla nauczyciela. Natomiast w 1958r. Pan Czesław wraz z żoną oddał 1,2 ha ziemi pod budowę szkoły w Grabienicach. W zamian za to dopiero po kilkudziesięciu latach otrzymał łąkę w Barłogach w gminie Rzgów, którą później sprzedał. W czynie społecznym pomagał przy kopaniu fundamentów szkoły. Przez 15 lat działał w Komitecie Rodzicielskim. Z analiz kronik szkolnych wynika, że wspierał finansowo działalność placówki.

Zainteresowania i pasje

Pan Czesław bardzo lubi czytać. Najchętniej książki o tematyce wojennej. Mimo, iż ukończył tylko cztery klasy , to czyta płynnie i nadal bez okularów. Jego pasją były konie, które swego czasu hodował i bardzo o nie dbał. Jeszcze do niedawna uwielbiał jeździc rowerem.

Znaczenie postaci

Pan Czesław Nowaczyk zasłużył się dla lokalnej społeczności aktywnie udzielając się na rzecz OSP i szkoły w Grabienicach. Zawsze był wierny swoim poglądom i nigdy nie wstąpił do PZPR mimo, iż był do tego namawiany.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Arkadiusz Bachorski, Oliwia Stawska, Eryk Szczepaniak, Kornelia Galor, Piotr Rzeczkowski, Damian Śledź
Nauczyciel prowadzący: Marlena Siepka
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach
Gmina Rzgów, powiat koniński

Kalendarium:

 • 1917 ― Narodziny bohatera
 • 1940 ― Wyjazd na roboty do I...
 • 1948 ― Ślub bohatera
 • 1955 ― Udostępnienie pomiesz...
 • 1958 ― Oddanie ziemi pod bud...
 • 1985 ― Srebrny Medal za Zasł...
 • 1995 ― Złoty Medal za Zasług...
 • 2004 ― Medal za Długoletnie ...
 • 2006 ― Statuetka za Zasługi ...
 • 2014 ― Statuetka za Zasługi ...

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > Gmina,w której ur...
 • > Miejsce działalno...