23 Czerwiec 2022

Jak oszacować wartość mieszkania do ubezpieczenia

Ubezpieczając mieszkanie należy wycenić jego wartość i bardzo istotne jest, aby zrobić to poprawnie. Błędna wycena może bowiem pociągnąć za sobą przykre konsekwencje, np. w przypadku szkody rekompensata może okazać się niższa i nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów jej likwidacji.

Co należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu wartości mieszkania?

Na wartość danej nieruchomości wpływa szereg czynników. Przy wycenie pod uwagę należy wziąć cały lokal mieszkalny wraz z rozprowadzoną instalacją wodną i grzewczą oraz urządzeniami wbudowanymi w ściany, np. przytwierdzone na stałe meble oraz urządzenia, instalacje w łazience, drzwi.

ubezpieczenia

Przy ubezpieczaniu nieruchomości ochroną można bowiem objąć różne jej elementy, tj.:

  • mury, czyli samą nieruchomość, bez elementów stałych i mienia ruchomego;
  • elementy stałe, tj. wyposażenie zamontowane na stałe, którego nie można zdemontować bez użycia narzędzi, np. instalacje, parkiet, meble w zabudowie, itp.;
  • mienie ruchome, czyli takie wyposażenie, które można swobodnie wynieść z mieszkania czy domu bez uprzedniego demontażu za pomocą narzędzi, tj. sprzęt sportowy, biżuteria, kosztowności, itp.

Jeżeli zdecydujemy się ubezpieczyć wszystkie te elementy, to dla każdego z nich należy odrębnie ustalić zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarantowane, które wyznaczą limit, do którego towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Trzeba zatem dokładnie przeanalizować wszystkie te elementy i ich wartość.

Jak poprawnie wyliczyć wartość nieruchomości?

Przy sumowaniu elementów stałych lokalu oraz mienia ruchomego należy dodatkowo uwzględnić szereg specyficznych dla danej nieruchomości parametrów, gdyż to one zdecydują o ostatecznej wysokości sumy ubezpieczenia. Wśród nich znajduje się m.in. lokalizacja, rodzaj zabudowy, metraż i szeroko rozumiany standard mieszkania. Nie należy zapominać, że wartości nieruchomości nie da się ocenić poprawnie bez uwzględnienia panujących na rynku realiów. Zaleca się więc najpierw zapoznać z cenami lokali o podobnych parametrach, tj. lokalizacji, powierzchni i standardzie. Przy przypadku wyceny mienia ruchomego warto skatalogować wszystkie elementy. Pomogą w tym m.in. paragony czy faktury za nowo zakupiony sprzęt, a przy szacowaniu wartości sprzętów kilkuletnich przyda się natomiast Internet, przede wszystkim portale z ogłoszeniami kupna i sprzedaży. W niektórych przypadkach, np. gdy nieruchomość jest specyficzna, można skorzystać ze wsparcia rzeczoznawcy, jednak będzie się to wiązało z dodatkowym kosztem.

Dlaczego prawidłowa wycena jest tak ważna?

Dobrze oszacowana wartość mieszkania ma istotne znaczenie przede wszystkim ze względu na fakt, że w przypadku zaniżenia wartości nieruchomości ubezpieczenie jedynie częściowo pokryje koszty związane z likwidacją szkody. Z drugiej zaś strony zawyżona wartość mieszkania będzie wiązała się z wyższymi składkami za ubezpieczenie. Zatem dobrze obliczona wartość mieszkania to odszkodowanie, które pokryje wszystkie straty oraz brak przepłacania za składkę.