23 Czerwiec 2022

Ubezpieczenie mieszkania - kiedy nie zadziała

Firmy ubezpieczeniowe oferują polisy na praktycznie wszystkie rodzaje nieruchomości. Są jednak przypadki, których ubezpieczenia nie obejmują. Co zrobić, aby w porę temu zapobiec? Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, kiedy po dokonanych szkodach okaże się, że nie należy się nam odszkodowanie? Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Polisa mieszkaniowa

ubezpieczenia

Polisa mieszkaniowa to dziś nieodłączny element większości polskich gospodarstw domowych. Ubezpieczyć możemy niemalże wszystkie rodzaje budynków. Garaż, murowana altana, dom jednorodzinny i wielorodzinny, a także dopiero co powstająca inwestycja. Każdą z tych posiadłości ubezpieczymy w dobrej firmie. Polisa ma za zadanie chronić właściciela przed różnymi szkodami. Wchodzą w to uszczerbki wyrządzone w trakcie codziennego korzystania z budynku, a także wszelkie inne możliwe defekty. Niestety w niektórych przypadkach może się okazać, że nasza polisa nie obejmuje jednego ze zdarzeń, a właśnie takowe było czynnikiem powodującym szkodę w nieruchomości. Musimy o tym pamiętać już na etapie poszukiwania odpowiedniej polisy w danej ubezpieczalni. Zanim podpiszemy przygotowane przez agenta ubezpieczeniowego dokumenty, musimy je skrupulatnie przeczytać, tak żeby zapoznać się z każdym konkretnym zapisem mówiącym o wyjątkach niepozwalających na wypłatę odszkodowania za szkodę. Żeby wiedzieć czego szukać, najpierw zapoznajmy się z możliwymi punktami regulującymi powyższy proceder.

Jakich nieruchomości nie ubezpieczymy?

Jak pisaliśmy wyżej, firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia na zdecydowaną większość nieruchomości, na które możemy sobie pozwolić na naszej posiadłości. Spośród nieuwzględnionej w tym zestawieniu mniejszości są m.in. budynki, w których prowadzi się działalność gospodarczą, budynki o drewnianej konstrukcji, wszystkie domki przenośne np. skandynawskie, holenderskie, a także nieruchomości wybudowane na obszarze objętym nadzorem Polskiego Związku Działkowców, czyli popularne ogródki działkowe.

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

Jeśli nasza nieruchomość została ubezpieczona w prawidłowy sposób, możemy z niej wreszcie bezpiecznie korzystać. Pamiętajmy jednak, że w przypadku szkody, która w niej powstanie nie zawsze będzie ona pozwalała na otrzymanie za nią odszkodowania. Istnieje szereg przypadków, które ubezpieczyciele zapisują w polisach, nie chcąc płacić za nie horrendalnych kwot właścicielom ubezpieczonego budynku. Do zniszczeń, których nie będzie uwzględniała polisa mieszkaniowa, należą m.in. wyrządzenie umyślnej szkody (bez względu na to, kto taką szkodę wyrządził, nie musi to być więc sam właściciel), wszystkie zniszczenia, które były następstwem zachowania spowodowanego użyciem substancji odurzających, a także uszczerbki poczynione wskutek braku należytej dbałości o nieruchomość (może być to np. brak odpowiedniej konserwacji budynku). Wszystkie szczegóły każdej polisy są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto się z nimi zapoznać przed złożeniem podpisu na dokumencie, który rzutować będzie nierzadko na naszym bezpieczeństwie.