23 Czerwiec 2022

Na jaką kwotę ubezpieczyć dom

Wykończenie lub kupno domu to jeden z ważniejszych momentów życia. Ponieważ zawsze łączy się to ze sporą inwestycją, warto ją zabezpieczyć. Jak? Oczywiście wykupując odpowiednią polisę. Ubezpieczenie nieruchomości nie jest oczywiście obowiązkowe, ale stanowi realne wsparcie w razie szeregu nieszczęśliwych wypadków. Zakres polisy i wysokość składki zawsze jest sprawą indywidualną, ale obie te kwestie łączą się z sumą ubezpieczenia. Czym jest ona w praktyce i jak ustalić ją na właściwym poziomie?

Zakres ubezpieczenia, a jego suma

ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia zależy oczywiście od wartości domu. Prawidłowe jej oszacowanie ma bezpośredni wpływ nie tylko na wysokość raty, ale i wartość odszkodowania, jakie dostaniemy w przypadku szkody całkowitej, czyli na przykład spalenia domu. Różne ryzyka obejmują zwykle elementy budynku lub jego wyposażenie i wymagają indywidualnego oszacowania sumy ubezpieczenia. Co to oznacza? Przed pożarem czy zalaniem możemy ubezpieczyć zarówno budynek, jak i meble czy sprzęt elektroniczny. Kradzież czy wandalizm to jednak inne ryzyko i potrzeba dla nich indywidualnych oszacowań.

Dokładne wyliczenia, z których wynika realna wartość zarówno domu, jego wyposażenia czy budynków gospodarczych, to być albo nie być dla adekwatnego odszkodowania w razie nieszczęścia. Niedoszacowany dom oznacza utratę części należnego nam wsparcia w procesie likwidacji szkody. Zawyżenie wartości budynku lub znajdujących się w nim ruchomości jest równie niekorzystne. Dlaczego? Ponieważ oznacza wyższą składkę bez szansy na pełne odszkodowanie nawet przy szkodzie całkowitej. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoich fachowców w dziedzinie rzeczoznawstwa i to właśnie oni czuwają nad każdym etapem ustalania kwoty odszkodowania. Jeśli nasza nieruchomość ubezpieczona jest na sumę większą niż jej wartość, z pewnością to zauważą i skorygują błędy.

Składka to nie wszystko

Stojąc przed wyborem ubezpieczenia warto dobrze przemyśleć nie tylko sumy ubezpieczenia rzeczy czy budynków objętych polisą, ważna jest też ilość zapisanych w niej ryzyk. Kradzieże, przepięcia, zalanie czy pożar to bardzo kosztowne wypadki i z pewnością warto się przed nimi zabezpieczyć. W praktyce okazuje się, że ubezpieczeniem warto objąć również elementy szklane w budynkach gospodarczych znajdujących się na posesji. Liczba i rodzaj wypadków objętych ochroną powinny być zawsze dobierane indywidualnie. Decydujące w tej kwestii powinny być względy praktyczne i realne ryzyko na przykład zalania, kradzieży z włamaniem czy wandalizmu.

Wspominamy o tych kwestiach, ponieważ podobnie jak suma ubezpieczenia mają one realny wpływ na wysokość składki. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym jest ona wyższa, więc z pewnością nie warto przepłacać decydując się na ryzyka, które dotyczą nas w znikomym stopniu. Z drugiej strony oszczędzanie na polisie może nam się odbić czkawką w przypadku realnego nieszczęścia. Dlatego w razie wątpliwości nie obawiajmy się korzystać z usług specjalistów. Fachowy doradca ubezpieczeniowy lub rzeczoznawca z pewnością pomoże nam wybrać polisę dostosowaną do naszych potrzeb i dzięki temu dającą realną ochronę.