23 Czerwiec 2022

Co obejmuje ubezpieczenie domu

Dom to nie tylko budynek i działka o znacznej wartości finansowej, ale też nasze miejsce do życia, nasz azyl, który ma również wartość emocjonalną i sentymentalną. Warto, więc postarać się o odpowiednią ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie pozwoli nam spać spokojnie, bo nasz majątek będzie chroniony.

Ubezpieczenie domu nie jest obowiązkowe, ale zwykle nieruchomość to podstawowy składnik naszego majątku, więc warto zainwestować w jego ochronę. Ubezpieczenie chroni nieruchomość przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą uszkodzić zarówno elementy ruchome, jak i nieruchome domu. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, firma ubezpieczeniowa pokryje koszty naprawy szkód na podstawie zawartej polisy.

ubezpieczenia

Poszukując odpowiedniego ubezpieczenia domu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego cenę, ale przede wszystkim na zakres ubezpieczenia, czyli w jakich sytuacjach nasza nieruchomość będzie podlegała ochronie. Ubezpieczyć można każdy rodzaj domu – drewniany, murowany, szeregowy, a także dom będący dopiero w budowie. Polisa może dotyczyć tylko domu, ale może też obejmować inne zabudowania znajdujące się na posesji, takie jak garaż, budynki gospodarcze, budynki małej architektury, oczko wodne, basen, a nawet chodniki i zieleń ogrodową. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb ubezpieczającego. Do wyboru mamy też wiele wariantów ubezpieczenia – od podstawowego, przez rozszerzone aż po tak zwane ubezpieczenia „all risk”, które zapewniają najszerszy zakres ochrony.

Podstawowa polisa obejmuje ochroną jedynie mury i elementy stałe, takie jak stolarka otworowa, podłogi, meble i sprzęty w zabudowie. Ochronie nie podlegają natomiast żadne pozostałe sprzęty i wyposażenie, czyli tzw. mienie ruchome. Podstawowe ubezpieczenie uwzględnia zwykle około 20 najczęstszych zdarzeń losowych, jakich jak pożar, zalanie, wybuch, zniszczenia spowodowane wichurą, czy ulewą, upadek drzewa.

Jeśli chcemy chronić nie tylko sam budynek, ale również to, co znajduje się wewnątrz, należy wybrać ubezpieczenie rozszerzone. Zakres ryzyk będzie podobny, jak w wariancie podstawowym, ale dodatkowo ochronie podlegać będzie wyposażenie mieszkania, czyli meble, dywany, książki, dzieła sztuki, a także nasze rzeczy osobiste, takie jak ubrania, biżuteria, torebki, a nawet zwierzęta domowe. Dodatkowo polisę można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie od powodzi, przepięć, a także opcję Home Assistance. Najszerszą ochronę uzyskamy, decydując się na tak zwane ubezpieczenie nieruchomości „all risk”, czyli od wszystkich ryzyk, również tych nietypowych, które zwykle wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej.

Cena polisy ubezpieczeniowej rośnie wraz z zakresem ubezpieczenia domu. Zanim zdecydujemy się na zakup, warto zapoznać się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Na cenę polisy wpływają także parametry budynku, wartość ubezpieczanej nieruchomości, a także stopień ryzyka wystąpienia szkód. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania w sytuacjach, które wskazane są w OWU (ogólne warunku ubezpieczenia), jako tzw. wyłączenia odpowiedzialności oraz w przypadku szkód powstałych w wyniku rażącego zaniedbania z naszej strony.