23 Czerwiec 2022

Co jest potrzebne do ubezpieczenia mieszkania

Polacy coraz częściej decydują się ubezpieczyć swoje mieszkanie. Mimo że zgodnie z polskim prawem nie zawsze jest to obowiązkiem, dużo osób decyduje się na to, by zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo w razie nagłych, nieprzewidzianych wydarzeń. Nie każdy jednak wie, w jaki sposób ubezpieczyć swoją posiadłość. Jak to zrobić? W jaki sposób można wykupić ubezpieczenie na mieszkanie? Odpowiedzi na te i inne pytania w poniższym artykule.

Ubezpieczenie w formie online

W czasach masowej cyfryzacji ubezpieczalnie oferują dziś możliwość wykupienia polisy mieszkaniowej przez internet. Wybór tego sposobu jest ogromną zaletą. Gdziekolwiek jesteśmy, wystarczy nam dobre łącze internetowe i choćby smartfon, aby ubezpieczyć swoją nieruchomość. Zanim podejmiemy się takiej transakcji musimy wiedzieć o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe dzielą polisy na dwie możliwe opcje tj. osobowe i majątkowe. W celu ubezpieczenia mieszkania zainteresować musimy się tą drugą. Na czym ona polega?

ubezpieczenia

Polisa majątkowa – czym jest?

Definicję ubezpieczeń majątkowych podają nam szczegółowo artykuły 821-828 kodeksu cywilnego. Zgodnie z powyższą ustawą każda osoba ubezpieczyć może obiekt majątkowy o ile nie jest sprzeczny z innym polskim aktem prawnym i jeśli jest możliwe wyliczenie wartości pieniężnej takiego obiektu. To oznacza, że w takiej polisie ubezpieczamy przedmiot odnoszący się do mienia i odpowiedzialności cywilnej jego właściciela.

Kategorie ubezpieczeń majątkowych

Polisa majątkowa dzieli się ze względu na polisę AC (autocasco) i mieszkaniową co stanowi ją ubezpieczeniem mienia. Jej inną kategorią jest dobrze znane przez wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Chcą zapewnić sobie ochronę w korzystaniu z naszej nieruchomości, możemy wybrać zarówno jedną i drugą opcję. Sama polisa mieszkania będzie przyporządkowana do pierwszej kategorii, czyli ubezpieczenia mienia. Natomiast druga kategoria może zostać dodatkowo wykupiona przez właściciela jako OC w celu dodatkowej ochrony przed różnego typu uszkodzeniami.

Wykupienie polisy mieszkaniowej

Zanim będziemy mogli wykupić polisę mieszkaniową, towarzystwo ubezpieczeniowe, z którego oferty będziemy chcieli skorzystać sprawdzi wszelkie możliwe dokumenty weryfikujące ubezpieczany obiekt. Jednak kiedy mówimy o polisie mieszkaniowej, większość potrzebnych dokumentów stanowią deklarację właściciela ubezpieczanej posiadłości. Inne formalności będą ograniczone do tych niezbędnych. Ubezpieczając mieszkanie drogą elektroniczną nie będziemy musieli wykazywać praktycznie żadnego oficjalnego dokumentu. Wszystkie dane osobowe wypełniamy na własną odpowiedzialność. Proces w biurze danego towarzystwa będzie bardzo podobny. Musimy pamiętać jednak o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Szereg dokumentów będzie trzeba okazać, kiedy w ubezpieczonej nieruchomości wystąpi szkoda oraz jeśli dojdzie do zmiany warunków określonych w podpisanej umowie. Do najważniejszych z nich należeć będzie: protokół szkody, dowód posiadania uszkodzonego mienia czy kosztorysy związane z naprawą uszkodzenia.