23 Czerwiec 2022

Czy można ubezpieczyć nieruchomość od wojny

Ubezpieczalnie oferują szereg ubezpieczeń, które na celu mają chronić nas, nasz dobytek, a nierzadko zapewnić bezpieczeństwo naszej rodzinie w przypadku nagłej śmierci. Ubezpieczyć możemy pojazd zmotoryzowany, którym poruszamy się po polskich drogach czy jedną z posiadanych nieruchomości. W ostatnim bardzo napiętym czasie ze względu na działania wojenne za naszą wschodnią granicą, coraz więcej Polaków zastanawia się nad ubezpieczeniem swojej posiadłości na wypadek wojny. Czy jest to możliwe? Czy firmy ubezpieczeniowe oferują tego typu polisy? O tym, w poniższym artykule.

ubezpieczenia

Wszyscy dobrze wiemy, że wojna wiąże się z tragedią ogromnej rzeszy ludzi. Często wpływa nie tylko na tereny oficjalnie na nią objęte, co pokazuje nam przykład działań militarnych za naszą wschodnią granicą. Eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), organizacji skupiającej wszystkich obecnie działających na polskim rynku ubezpieczycieli są zgodni, że zniszczenia wojenne nie są objęte w podstawowym zakresie żadnych ubezpieczeń. Dotyczy to zarówno nieruchomości, ruchomości czy też dotyczących naszego zdrowia. Czasami istnieje jednak możliwość rozszerzenia zakupionej polisy o specjalne warunki, w których wypłata odszkodowania za powstałe szkody będzie możliwa. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument uprawniający osobę, która wykupiła daną polisę do otrzymania odszkodowania w przypadkach w nim zawartych, wyklucza spośród powyższych wybuch wojny. Dotyczy to wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Oprócz wyłączenia działań wojennych z zakresu polis na życie, zdrowie, komunikacyjnych czy majątkowych na ternie Polski ma to też miejsce w innych państwach. Według ekspertów PIU wyłączenie wojny i aktów terroryzmu to obligatoryjne działanie wszystkich ubezpieczalni na świecie. Ma to związek z tym, że takie działania są pewnikiem w wyrządzeniu szkód na ogromną skalę, czego firmy ubezpieczeniowe mogłyby nie unieść. Wyłączenia mają różny charakter. Najczęściej obejmują one dane terytorium, uwzględniając przy tym, że w razie jakichkolwiek szkód wyrządzonych na tym obszarze w trakcie konfliktu zbrojnego ubezpieczenie nie zostanie wypłacone bez względu na jego rodzaj. Innym możliwym wyłączeniem jest ustalenie okresu, przez który ma ono obowiązywać. Tutaj firmy sprzedające polisy wprowadzają odpowiednie regulacje w momencie oficjalnego rozpoczęcia specjalnych działań operacyjnych lub gdy eksperci wojenni takowe przewidują w najbliższej przyszłości. Jak się okazuje, istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Jest nim ubezpieczenie turystyczne, w którym to ubezpieczalnie jako dodatek proponowały działania wojenne jako punkt umożliwiający odszkodowanie. Dla wszystkich innych polis jedynym i ostatecznym wyjątkiem biorącym pod uwagę wojnę i jej negatywne skutki w zakresie naszego ubezpieczenia jest indywidualne porozumienie pomiędzy klientem a ubezpieczalnią. Podczas wizyty u konsultanta warto podpytać o tę opcję, ponieważ pracownik sam jej raczej nam nie zaproponuje.