23 Czerwiec 2022

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania i na jaką kwotę ubezpieczyć

Polisa mieszkaniowa należy do relatywnie tanich i popularnych ubezpieczeń dostępnych na rynku. Choć jej koszt zależny jest od wielu indywidualnych czynników, to przy składkach rozpoczynających się kwotami już od nawet kilkudziesięciu złotych rocznie, właściciel nieruchomości jest w stanie zapewnić sobie właściwą ochronę i komfort bezpieczeństwa. W przypadku zdarzeń losowych dobrze dobrana polisa pozwoli na uniknięcie ponoszenia wysokich kosztów czy zapewni należyte odszkodowanie.

ubezpieczenia

Na cenę polisy mieszkaniowej wpływ mają głównie dwa czynniki. Pierwszy z nich to wartość ubezpieczanej nieruchomości. Rzetelna wycena jest podstawą do ustalenia poprawnej sumy ubezpieczenia, a tym samym maksymalnego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej, takiej jak pożar czy wybuch. Błędne oszacowanie wartości mienia spowoduje naliczenie zawyżonej stawki lub wypłacenie zaniżonego odszkodowania. Konsekwencje finansowe mogą okazać się szczególnie bolesne w przypadku niedoubezpieczenia, gdzie opłacane składki będą niższe, ale oszczędność pozorna, gdyż mniejsza będzie również finalna kwota ewentualnej rekompensaty. Drugim czynnikiem szczególnie wpływającym na cenę polisy jest zakres, czyli wybór, jakie ryzyka zostaną objęte ochroną. Zaleca się tutaj przemyślenie, jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać naszej nieruchomości i na tej podstawie indywidualnie dopasować zakres ochrony. Kierowanie się jedynie ceną nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, gdyż najtańsza opcja na ogół oznacza jedynie podstawowe ubezpieczenie obejmujące mury (fundamenty, ściany, dach, itp.) oraz ewentualnie elementy stałe (podłogi, instalacje, meble, itp.), które zostaną zabezpieczone finansowo na wypadek wybranych kilku lub kilkunastu zdarzeń losowych, takich jak np. pożar czy eksplozja. Chcąc posiadać bardziej kompleksową polisę, powinniśmy dodatkowo uwzględnić mienie ruchome, czyli wszystkie wartościowe przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, gdyż nawet zainwestowanie w najlepsze zabezpieczenia nie da gwarancji, że np. nie zostaniemy okradzeni. Jeżeli w indywidualnej ocenie zachodzi taka konieczność, to warto rozszerzyć niektóre zdarzenia losowe. Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatki dotyczące samych lokatorów, takie jak OC w życiu prywatnym, Home Assistance czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Najdroższym z wariantów jest oczywiście ubezpieczenie mieszkania na wszystkie możliwe ewentualności, łącznie ze zdarzeniami wynikającymi z naszej nieuwagi czy nieodpowiedzialności, jak np. pozostawienie włączonego żelazka czy kuchenki. Ponadto do naszego pakietu możemy dołączyć piwnicę czy garaż. Owszem każdy dodatkowo wykupiony pakiet spowoduje wzrost ceny polisy, ale przede wszystkim zapewni właścicielowi większe poczucie bezpieczeństwa.

Jak nie przepłacić za ubezpieczenie mieszkania? Po pierwsze właściwie ustalić sumę ubezpieczenia, aby nie płacić zawyżonych składek. Po drugie skorzystać z dostępnych online narzędzi i porównać interesujące nas polisy, aby wybrać tę najkorzystniejszą.