O Projekcie

Projekt „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” to niepowtarzalna interdyscyplinarna przygoda, która połączyła przedmioty szkolne z kompetencjami interpersonalnymi dziecka. To projekt, który dał uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu.
W projekcie wzięło udział 226 szkół podstawowych z całej Wielkopolski, po jednej szkole z każdej gminy. Zadaniem zespołów uczniowskich było odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych postaci z regionu. Opracowane przez uczniów biogramy stworzyły Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan.

O encyklopedii

Dzięki zaangażowaniu dzieci ze szkół z całej Wielkopolski powstała pierwsza w Polsce encyklopedia, która w całości jest dziełem uczniów. Przed młodymi badaczami stanęło niełatwe zadanie. Przez kilka miesięcy szukali informacji oraz materiałów dotyczących życia lokalnych bohaterów, by na ich podstawie stworzyć biografie wybranych przez siebie postaci. W ciągu całego projektu powstało 1808 biogramów opisujących życie zarówno powszechnie znanych Wielkopolan, jak i osób, których sława nie wybiegła poza granice gminy, w której żyli lub wciąż mieszkają.

Partnerzy projektu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Celem działania Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych i oświatowej kadry kierowniczej.
Ośrodek ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz projektów regionalnych i finansowanych z EFS. Od 17 lat jest organizatorem największych w Polsce Targów Edukacyjnych.

Konsorcjum: Fundacja eSzkoła oraz EuroConsult Zdzisław Lara
Fundacja eSzkoła powstała w 2012 roku. Zajmuje się projektami społecznymi zorientowanymi na wprowadzanie innowacyjnych technologii komunikacyjnych w edukacji. Celem Fundacji jest podnoszenie kultury technicznej szkół w zakresie TIK poprzez budowę infrastruktury gridu edukacyjnego obejmującego w Wielkopolsce już 331 szkół.
Firma EuroConsult specjalizuje się w organizacji darmowych szkoleń na terenie Wielkopolski, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których uczestnikami są osoby pragnące podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Drugim filarem działalności jest doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej
Działająca od 1986 roku Fundacja stawia sobie za cel popularyzację informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa, specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół.