Biografia

Opaliński, Opaleński, Piotr, ur. ok. 1480, zm. przed 23I 1551 , kasztelan gnieźnieński; studiował w Bolonii; 1507–28 sekretarz król., 1519–27 generalny poborca ceł w Wielkopolsce; od 1529 kasztelan lędzki, od 1535 gnieźnieński; od 1530 wychowawca i ochmistrz Zygmunta II Augusta, zaufany królowej Bony; 1528 poseł, m.in. do króla czeskiego i węgierskiego Ferdynanda I i Rzeszy, 1532–33 do Turcji (gdzie udało mu się zawrzeć trwały pokój), a 1536 do ces. Karola V i Rzymu.