Zygmunt Bolesław Leszczyński image

Zygmunt Bolesław Leszczyński

ur. 13 września 1923
zm. 18 czerwca 1978
Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkół w Żelazkowie - Szkoła Podstawowa
Dyplom za ofiarną pracę w OSP.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Siedziba Banku Spółdzielczego, obecnie filii BSZK.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej OSP.

Srebrny Krzyż Zasługi

Z. Leszczyński (drugi z lewej) przekazuje sztandar szkoły ufundowany przez OSP w Żelazkowie.

Z. Leszczyński (pierwszy z prawej) z najbliższą rodziną we własnym gospodarstwie rolnym.

Z. Leszczyński, zdjęcie z książeczki wojskowej.

Z. Leszczyński w początkach działalności w OSP.

Zjazd ZSL, Uniwersytet Poznański 1964 r. (Z. Leszczyński pierwszy z lewej).

Zygmunt Leszczyński z siostrą Zofią.

Zygmunt Leszczyński z żoną Antoniną.

Złoty Krzyż Zasługi

medal za udział w II Wojnie Światowej

Budynek OSP w Żelazkowie.
SKR w Żelazkowie.
dom rodziny Leszczyńskich
Wywiad z Wacławem Frątczakiem, mieszkańcem Żelazkowa.
Zdjęć: 14
Filmów: 3
Nagrań: 1

Pochodzenie i wykształcenie:

Zygmunt Leszczyński urodził się 13 września 1923 r. jako syn Wacława i Marii (z domu Jóźwiakowska). Oboje pochodzili z Żelazkowa. Jako młode małżeństwo wyjechali do Francji w poszukiwaniu pracy i tam właśnie urodził się ich syn, Zygmunt. Po powrocie do kraju sporządzili nowy akt urodzenia dziecka, w którym przypisano mu Żelazków jako miejsce urodzenia. Rodzice podjęli pracę w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

Zygmunt Leszczyński ukończył Szkołę Podstawową w Goliszewie.

Po wybuchu II wojny światowej cała rodzina została wysiedlona na Zamęty. Młody Zygmunt został powołany do wojska; służbę zakończył w stopniu starszego sierżanta. (zdj. nr 1) Po powrocie do Żelazkowa objął gospodarstwo rodziców i ukończył kursy rolnicze. (zdj. nr 2) Bardzo szybko rozpoczął działalność społeczną. (wideo 1)

Zygmunt Leszczyński miał jedną siostrę - Zofię. (zdj. nr 3) Ożenił się z Antoniną (z domu Szałata). (zdj. nr 4) Miał czworo dzieci: Zofię, Andrzeja, Jadwigę i Jana. Był bardzo dobrym mężem i opiekuńczym ojcem, a żona i dzieci zawsze mogły liczyć na jego pomoc. W wolnych chwilach lubił rzeźbić w drewnie, sam robił zabawki dla dzieci, ładnie śpiewał w chórze kościelnym w Goliszewie.

Działalność

7 maja 1933 roku została powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazkowie. Patronował jej Józef Radoński, który był właścicielem majątku i jej pierwszym prezesem. Wiceprezesem został Wacław Leszczyński (ojciec Zygmunta Leszczyńskiego). W marcu 1946 roku OSP wznowiła swoją działalność. W latach 50-tych w strukturach żelazkowskiej straży pożarnej zaczął działać Zygmunt Leszczyński. (zdj. nr 5)1950 roku pełnił funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej, (zdj. nr 6)a w latach 1951-1956 pracował jako skarbnik OSP w Żelazkowie. Rok 1956 był czasem trudnych przemian w OSP - miało miejsce dużo sporów, niedomowień, następowały częste zmiany członków zarządu , wymuszające przyspieszone wybory. Rok przed planowanymi, dochodzi do wyboru nowego zarządu, na prezesa wybrany został Zygmunt Leszczyński, którystanowisko to zajmował dwa lata (1956-1958).

W 1965 roku OSP zakupiła aparat projekcyjny do kina objazdowego. Troje druhów, w tym Zygmunt Leszczyński, zajmowało się wyświetlaniem filmów jeżdżąc po okolicy. Kino objazdowe spełniało wtedy olbrzymią rolę edukacyjną, kulturotwórczą i rozrywkową, dlatego robiło zawrotną karierę wśród mieszkańców Żelazkowa i okolicznych miejscowości. Widzowie tego pokolenia zapewne są do dziś pod wrażeniem filmów oglądnych wieczorami w starych, ciasnych remizach. W 1974 założono komitet budowy nowej strażnicy. W komitecie tym pracował Zygmunt Leszczyński, prowadząc książkę czynów, do której wpisywał przepracowane przez ochotników dniówki. Oddanie do użytku budynku nowej strażnicy (po 5 latach) było wielkim wydarzeniem w dziejach Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie i odbył się wtedy uroczysty apel z udziałem władz, jednak już bez udziału pana Zygmunta. (wideo 2)

Pan Zygmunt był związany z Ochotniczą Strażą Pożarną aż do swojej śmierci. Tradycję po Zygmuncie Leszczyńskim (i jego ojcu Wacławie) kontynuował jego syn, Jan, a obecnie jego wnuk Mateusz Leszczyński. W jednej z sal OSP w Żelazkowie znajduje się portret Zygmunta Leszczyńskiego namalowany przez Józefa Szweda (ówczesnego kierownika szkoły w Żelazkowie), a w kronice OSP mozna znaleźć wiele zapisów potwierdzających jego pracę i zaangażowanie.

Od 1951 Zygmunt Leszczyński był czynnym działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Wyjeżdżał jako delegat na zjazdy powiatowe, wojewódzkie (Poznań) (zdj. nr 7) i krajowe do Warszawy. Jak wspomina jego syn, Jan, często nie było go w domu, ale zawsze pamiętał o dzieciach. Kiedy wracał z podróży, przywoził im słodycze, które w tamtych czasach były towarem deficytowym, a w stolicy łatwiej było je kupić.

W latach 60-tych pracował społecznie w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Tykadłowie, później w Gromadzkiej Radzie w Żelazkowie.24 listopada 1961 r. rozpoczął działalność Bank Spółdzielczy w Żelazkowie, inicjatorem założenia Banku była Gromadzka Rada Narodowa z tej miejscowości. Zasięg działania obejmował gromady: Kamień, Tykadłów i Żelazków powiatu kaliskiego. W skład pierwszego Zarządu wszedł Zygmunt Leszczyński. Bank liczył 410 członków, GRN dla Banku wydzierżawiła lokal do prowadzenia działalności. Były to pomieszczenia w obecnym pałacyku Urzędu Gminy w Żelazkowie. W 1986 bank przeniósł się do nowo wybudowanej siedziby. (zdj. nr 8)

Zygmunt Leszczyński założył Kółko Rolnicze w Żelazkowie i był jego prezesem. W 1975 r. powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych, w której był przewodniczącym rady. Dzięki znajomościom w Warszawie wystarał się o maszyny i urządzenia rolnicze do tejże spółdzielni. (wideo 3) Zygmunt Leszczyński zasiadał też w strukturach Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żelazkowie. Był działaczem Ligii Obrony Kraju. Wspierał działania kierownictwa Szkoły Podstawowej w Żelazkowie. Pracując w Radzie Rodziców był inicjatorem budowy nowej szkoły (załatwiał pozwolenia w Warszawie), a póżniej nadania szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystości nadania imienia szkole, 3 listopada 1973 roku, przekazywał sztandar szkoły, ufundowany przez OSP w Żelazkowie, na ręce jej dyrektora. (zdj. nr 9)

Zygmunt Leszczyński zmarł 18 czerwca 1978 roku mając niespełna 55 lat. Został pochowany na cmentarzu w Goliszewie.

Znaczenie postaci

Zygmunt Leszczyński całe swoje życie był związany z Żelazkowem. Tutaj się wychował, tu pracował we własnym gospodarstwie rolnym, tu działał społecznie poświęcając siły i swój czas dla rozwoju wsi. Mieszkańcy Żelazkowa dużo mu zawdzięczają, dzięki jego pracy i staraniom wieś wzbogaciła się o instytucje (bank spółdzielczy, kółko rolnicze, spółdzielnia rolnicza) mające wpływ na życie mieszkańców i wzrost znaczenia wsi. Dzięki jego inicjatywie, OSP w Żelazkowie (jako pierwsza w okolicy) zyskała nową siedzibę, a szkoła przeniosła się do nowego, obszernego budynku. Był osobą szanowaną i lubianą, chętnie pomagał innym w miarę swoich możliwości. (wywiad)

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń:

- w 1944 r. medal za udział w II Wojnie Światowej;(zdj. nr 10)

- Uchwałą Rady Państwa z 7 lipca 1957 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi;(zdj. nr 11)

- dyplom uznania II kategorii za ofiarną pracę w służbie pożarnictwa ochotniczego 22.06.1958 r.;(zdj. nr 12)

- Uchwałą Rady Państwa z 7 lipca 1969 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi;(zdj. nr 13)

- zasłużony pracownik rolnictwa 30.08.1971 r.;

- Uchwałą Rady Państwa z 19 stycznia 1977 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;(zdj. nr 14)

- odznaka zasłużony działacz LOK 12.06.1977 r.

Źródła:

dokumenty w posiadaniu rodziny,

Kronika OSP w Żelazkowie,

biuletyn "75 lat OSP w Żelazkowie",

wywiad z córką Jadwigą i synem Janem,

wywiad z Wacławem Frątczakiem.

English abstract

Zygmunt Boleslaw Leszczynski was born on 13 September 1923 in Żelazkow. His parents were Vaclav Leszczynski and Mary (née Jóźwiakowska). Zygmunt Leszczynski graduated Primary School in Goliszew. During World War II he was drafted into the army and finished military serive as a sergeant major. After returning to Żelazkow he took over his parents farm and graduated agricultural courses. He married Antonina (née Szałata)with whom he had four children: Zofia, Jadwiga, Andrzej i Jan. In 1950’s Zygmunt Leszczynski began to work in Żelazkow Fire Brigade. In 1950, he served as a secretary of the Audit Committee and in years 1951-1956 he worked as treasurer of the Volunteer Fire Brigade in Żelazkow. In 1956 he was elected a president and he held that position for the next two years. In 1965 the board of the Fire Department bought a projection camera to a traveling cinema. Three comrades, including Zygmunt Leszczynski, drove around displaying movies in nearby areas. A committee to build a new fire station was established in 1974. Mr Leszczyński , as a member of the commitee, was leading a so called Book of Deeds. He was associated with the Volunteer Fire Department until his death. In years 1951-1956, Zygmunt Leszczynski was an activist of the United People's Party. He went as a delegate to district, county as well as national conventions. In 1960s he was volunteering at National Council in Tykadłow, and later in Żelazkow. He founded and was a president of the Agricultural Association in Żelazkow. In 1975, the Farmers' Cooperative was established, in which he was the chairman of the Council. He managed to get agricultural machinery and equipment to that association. He sat on the board of the Cooperative Bank and Agricultural Cooperative structures in the “Peasant Self-help Żelazkow”. He was an activist of the National Defense League. Zygmunt Leszczynski supported the actions of management in Żelazkow Primary School, working in the Council of Parents. He initiated the build of a new school, and then gave the school name of the National Education Committee. He received numerous awards for his work. The highest of these was obtained in 1977, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta. Zygmunt Leszczynski was associated with Żelazkow his whole life. He grew up here, worked here on his own farm. Residents of Żelazkow owe him a lot. Thanks to his work and efforts village was enriched by institutions that affected both the lives of the residents and the growth of importance of the village. He was a respected and liked person. He was also a very good husband and a caring father. His wife and children could always count on him. He died on 18 June 1978 at the age of 55. He was buried at the cemetery in Goliszew.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Żelazkowie - Szkoła Podstawowa
Gmina Żelazków, powiat kaliski

Kalendarium:

  • 1951 ― Skarbnik OSP
  • 1923 ― Narodziny bohatera
  • 1950 ― Sekretarz Komisji Rew...
  • 1951 ― początek działalności...
  • 1961 ― Członek zarządu Banku...
  • 1975 ― przewodniczący Rady w...
  • 1956 ― prezes OSP w Żelazkow...

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...