Kazimierz Ruciński image

Kazimierz Ruciński

ur. 17 stycznia 1904
 
 
 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Unii Europejskiej w Trąbczynie - Szkoła Podstawowa w Trąbczynie
Kazimierz Ruciński

Kazimierz Ruciński

Kazimierz Ruciński

Kazimierz Ruciński z uczniami

Wspomnienie p. Ireny Pawłowskiej o K. Rucińskim
Zdjęć: 4
Filmów: 1

Pochodzenie

Kazimierz Ruciński, nauczyciel, kierownik szkoły, społecznik - urodził się 17 stycznia 1904 roku w Zagórowie jako najstarszy syn Franciszka Rucińskiego i Marianny z Wysockich Rucińskiej. Przez całe swoje życie związany był z miejscowościami leżącymi w gminie Zagórów - mieszkał m.in w Zagórowie, Trąbczynie, a ostatnie lata spędził w Słupcy. W 1932 roku ożenił się z Natalią Czerniakową, pochodzącą z Zagórowa. Miał córkę Danutę.

Edukacja i praca zawodowa

Jako młody człowiek Ruciński uczęszczał do szkół w Zagórowie i Pyzdrach, a następnie uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Kaliszu. Po ukończeniu seminarium został nauczycielem szkoły podstawowej i pracował w tym zawodzie w Szymanowicach, Kotuni, Ciążeniu i Zagórowie. W 1937 roku przeniósł się do miejscowości Bukowe, gdzie rozpoczął pracę w tamtejszej szkole powszechnej. Jednocześnie uzupełniał swoje wykształcenie - w Seminarium Nauczycielskim pogłębiał znajomość historii, a na Uniwersytecie Poznańskim przyrody.

Pracę nauczycielską przerwał wybuch II wojny światowej. Został powołany do wojska i brał udział w walkach nad Bzurą, a pod koniec września 1939 dostał się do niewoli. Przebywał w niej do końca wojny jako jeniec wojenny w Stalagu IIA Neubrandenburg.

Po wojnie w 1945 roku został skierowany do Trąbczyna na stanowisko kierownika. Uczył tam wszystkich przedmiotów, we wszystkich klasach, choć najbardziej lubił matematykę, przyrodę i historię. W tym czasie, dzięki pomocy trąbczynian, udało mu się rozbudować gmach szkoły oraz zagospodarować jego otoczenie. W roku 1965 przeszedł na emeryturę i wyprowadził się z Trąbczyna do Słupcy. Zmarł po ciężkiej chorobie 11 września 1978 roku w Słupcy.

Działalność społeczna

Wraz ze swoimi uczniami uprawiał szkółki drzewek z własnych, wyhodowanych nasion. Obsadzał tymi drzewkami i krzewami otoczenie szkoły oraz pobliskie drogi: do Mariantowa akacjami, a do Osin - morwami. Zachęcał okolicznych mieszkańców do zakładania sadów owocowych i pasiek. Jeździł do nich, udzielał im rad.

Przed wojną jeszcze w Zagórowie założył coś w rodzaju parku przy wyjeździe z miasteczka do Drzewiec.

Pełnił funkcję sekretarza w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Organizował kursy czytania i pisania dla dorosłych (w Bukowem).

Znaczenie

Kazimierz Ruciński pozostaje w pamięci mieszkańców Trąbczyna jako reorganizator miejscowej szkoły. Został też zapamiętany jako niestrudzony propagator walorów przyrodniczych okolicy. Był świetnym gawędziarzem, człowiekiem dowcipnym, a przede wszystkim życzliwym ludziom.