Zofia i Marian Sukienniczak image

Zofia i Marian Sukienniczak

ur. 02 lipca 1935
zm. 03 listopada 1991
Edukacja
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
Harcmistrz - Marian Sukienniczak

Masowe pokazy gimnastyczne

Masowe pokazy gimnastyczne

Masowe pokazy gimnastyczne

Obóz harcerski w Rutkach

Podczas uroczystości harcerskiej

Podczas uroczystości szkolnej

Podczas zlotu hufca ZHP

Pokazy gimnastyczne

Pokazy gimnastyczne

Uczczenie pamięci zmarłych

Wielka nauczycielka i zasłużona druhna

ZHP

Zespół taneczny "Jubilat"

Zespół taneczny "Jubilat" podczas 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie

Zofia Sukienniczak

Zdjęć: 16

Zofia Helena Sukienniczak z domu Kalinowska

Informacje o pochodzeniu postaci

Data i miejsce urodzenia: 29.09.1937, Zduńska Wola

Data i miejsce śmierci: 25.05.2010, Chęciny

Imiona rodziców: Józef, Antonina

Pochodzenie rodziców: Zduńska Wola, rodzice prowadzili zakład tkacki

Rodzeństwo: Barbara, Józef

Mąż - imię, data ślubu, zawód: Marian, ślub w roku 1961, nauczyciel

Dzieci: Emilia (1961), Anna (1964)

Dzieciństwo

Spędziła w Zduńskiej Woli.

Edukacja

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli. Następnie studiowała w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, z przyczyn losowych przerwała studia i w roku 1957 podjęła pracę w LO w Kłodawie.

Ukończyła Studium Nauczycielskie w Kaliszu, a następnie Wyższe Studia Zawodowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Oddział w Bydgoszczy.

Przebieg wczesnej młodości

Zaraz po wojnie utraciła matkę, która w czasie wojny pracowała w obozie jenieckim na terenach Rzeszy.

Etapy działalności

Działalność zawodowa

W roku 1957 podjęła pracę w LO w Kłodawie jako nauczyciel wychowania fizycznego, a od roku 1965 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Klodawie.

W roku 1997 odeszła na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy zawodowej.

Działalność społeczna

Od roku 1949 członek ZHP, a po podjęciu pracy zawodowej czynny instruktor - drużynowa ZHP, przeszła wszystkie szczeble i stopnie harcerskie, dochodząc do stopnia harcmistrza. Prowadziła drużyny harcerskie. Przez 20 lat była Komendantką Hufca ZHP w Kłodawie. Była twórcą i organizatorem obozów harcerskich w Rutkach na Mazurach. Obozy w Rutkach to jedna z wielu dodatkowych działalności społecznych na rzecz dzieci i młodzieży jakie organizowała. Były też biwaki, złazy, ogniska. Jako nauczyciel - wychowawca organizowała wiele wycieczek i imprez okolicznościowych dążąc do integracji środowiskowej. Była również działaczką społeczną na niwie lokalnej społeczności miasta Kłodawy. Sprawowała społecznie funkcję ławnika sądowego.

Przełomowe wydarzenie w życiu

Przedwczesna śmierć męża, który ją wspierał i motywował do działania i był nie tylko mężem, ale i przyjacielem, spowodowała wycofanie się z działalności społecznej. Potem przeszła poważną chorobę, która zmusiła ją do opuszczenia swojego ukochanego miasta Kłodawy.

Pasje i zainteresowania

Sport, działalność charytatywna, ZHP.

Odznaczenia i wyróżnienia

W rodzinnych archiwach znajdują się liczne wyróżnienia, nagrody i medale. Wśród nich: KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZHP (zawsze uważała to odznaczenie za najcenniejsze ze względów emocjonalnych) oraz MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

W roku 2000 Uchwałą Rady Miasta został jej przyznany tytuł i odznaczenie ZASŁUŻONA DLA MIASTA I GMINY KŁODAWA.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych

Od dzieciństwa (rok 1949) członek ZHP, a po podjęciu pracy zawodowej czynny instruktor- drużynowa ZHP, przeszła wszystkie szczeble i stopnie harcerskie dochodząc do stopnia harcmistrza. Prowadziła drużyny harcerskie. Przez 20 lat była Komendantką Hufca ZHP w Kłodawie. Wraz z mężem Marianem była twórcą i organizatorem obozów harcerskich w Rutkach na Mazurach. Wiele pokoleń dzieci i młodzieży miało możliwość odpoczynku, rekreacji, ale również i rozwoju poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu, które to towarzyszły zawsze tym formom działalności harcerskiej.

Obozy w Rutkach to jedna z wielu dodatkowych działalności społecznych na rzecz dzieci i młodzieży jakie organizowała. Były też biwaki, złazy, ogniska. Jako nauczyciel do integracji środowiskowej. Dbała o harmonijny rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny swoich wychowanków.

Była również działaczką społeczną na niwie lokalnej społeczności miasta Kłodawy.

Sprawowała społecznie funkcję ławnika sądowego.

Marian Sukienniczak

Informacje o pochodzeniu postaci

Data i miejsce urodzenia: 02.07.1935, Półwiosek Lubstowski (powiat koniński)

Data i miejsce śmierci: 03.11.1991, Kłodawa

Imiona rodziców: Helena, Wojciech

Pochodzenie rodziców: rodzice zajmowali się rolnictwem

Rodzeństwo: Genowefa, Lucjan, Edmund, Zenon

Żona - imię, data ślubu, zawód: Zofia Sukienniczak, z domu Kalinowska, ślub w roku 1961, nauczyciel

Dzieci: Emilia, Anna

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w Półwiosku Lubstowskim. W czasie wojny Niemcy zajęli gospodarstwo prowadzone przez rodziców, cała rodzina musiała znaleźć schronienie u sąsiadów.

Edukacja

W roku 1955 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości (07.06.1955). Edukację kontynuował na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1955-1959), gdzie 23.06.1959 roku uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego.

Etapy działalności

Działalność zawodowa

We wrześniu 1959 roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodawie jako nauczyciel wychowania fizycznego. Przez cały okres pracy zawodowej był instruktorem sportowym oraz trenerem SKS; tworzył pokazy gimnastyczne uświetniające wiele państwowych uroczystości w zakresie lokalnym i rejonowym. Kultywował tradycje ludowe poprzez utworzenie koła tanecznego „Jubilat” (w którym był instruktorem), zarażając swoją pasją młode pokolenia. Dbał o harmonijny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, organizując wiele imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W roku 1990 przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna

Był także działaczem społecznym ZHP, OHP, działaczem i animatorem kultury sportowej na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz ówczesnego powiatu kolskiego (po reorganizacji terytorialnej również na terenie województwa konińskiego). Wraz z żoną Zofią był wieloletnim współtwórcą i organizatorem obozów ZHP Hufca Kłodawa w Rutkach (woj. olsztyńskie).

Pasje i zainteresowania

Interesował się sportem, kulturą i tradycją narodową oraz ogrodnictwem.

Odznaczenia i wyróżnienia

Za swoją pracę, zarówno zawodową, jak i społeczną, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał m.in.: Krzyż za zasługi dla ZHP (najwyższe odznaczenie ZHP), Złoty Krzyż Zasług za pracę pedagogiczną przyznany przez Radę Państwa (1980), Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej przyznany przez SZS, Medal Postępu Pedagogicznego, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej przyznane przez Komitet Kultury Fizycznej i Sportu.

Znaczenie postaci

Marian Sukienniczak był nauczycielem i działaczem na rzecz społeczności. W roku szkolnym 1959/1960 rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i liceum w Kłodawie. Nigdy nie żałował czasu i wysiłku na prowadzenie zajęć sportowych. Już na samym początku swojej pracy zawodowej był chwalony przez dyrektora za właściwy strój i dyscyplinę uczniów na zajęciach wychowania fizycznego oraz za przeprowadzanie mistrzostw szkoły. W pracy nauczycielskiej wyspecjalizował się w pokazach gimnastycznych, wspaniale uczył tańczyć, założone przez niego koło taneczne „Jubilat” dawało wiele fenomenalnych występów. Jego podopieczni brali udział w zawodach międzyszkolnych, np. w Sompolnie oraz Izbicy. Rozwinął szkolną lekkoatletykę i gimnastykę. Opiekował się salą gimnastyczną i prowadził SKS, a także przedmioty artystyczne i techniczne. W roku szkolnym 1972/1973 w myśl nowego zarządzenia odnośnie pozalekcyjnych zajęć z zakresu sportu opracował program działania, na który składały się szkolne igrzyska sportowe, tworzenie sekcji i szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu. W roku 1973 mgr Marian Sukienniczak został opiekunem obozu wędrownego. Również w tym roku szkolnym zapowiedział, że w czynie społecznym przystąpi do budowy boiska asfaltowego.

Można go również określić jako „nadwornego dźwiękowca”, ponieważ do niego należało przygotowanie nagłośnienia wszystkich imprez szkolnych.

W pamięci wszystkich kłodawian pozostanie zapamiętany jako wspaniały nauczyciel i działacz na rzecz społeczności lokalnej.

English abstract

Zofia Helena Sukienniczak – urodzona 29.09.1937 w Zduńskiej Woli, zmarła 25.05.2010. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Kaliszu, a następnie Wyższe Studia Zawodowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Oddział w Bydgoszczy. W roku 1957 podjęła pracę w LO w Kłodawie jako nauczyciel wychowania fizycznego, a od roku 1965 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie. Prowadziła drużyny harcerskie , organizowała obozy harcerskie w Rutkach na Mazurach. Otrzymała liczne wyróżnienia, nagrody i medale, m.in. Krzyż Za Zasługi dla ZHP i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Sprawowała społecznie funkcję ławnika sądowego. Mężatka, dwie córki. Zofia Helena Sukienniczak - born 29 September 1937 in Zduńska Wola, died 25 May 2010. Graduated from Teacher’s Academy in Kalisz, and then Professional Studies in Institute of Educating Teachers in Bydgoszcz. In 1957 she started working in High School in Kłodawa, then in 1965 she got a job in Primary School No. 2 in Kłodawa. She was responsible for scouting group and she organized many scouting camps in Rutki (Mazuria Lake District). She received lots of rewards, medals and merits, e.g Cross of Merit of the Polish Scouts (“ZHP”). She was also a social juror. Married, two daughters. Marian Sukienniczak – nauczyciel, działacz społeczny (02.07.1935 - 03.11.1991). Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1959 roku był nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodawie. Przez cały okres pracy zawodowej był instruktorem sportowym oraz trenerem SKS; tworzył pokazy gimnastyczne uświetniające wiele państwowych uroczystości, utworzył również koło taneczne „Jubilat”. Działacz ZHP, OHP. Za swoją pracę, zarówno zawodową, jak i społeczną, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany (m.in. Krzyż za zasługi dla ZHP). Żonaty, dwie córki. Marian Sukienniczak – school-teacher, activist (born 2 July 1935, died 3 November 1991). Graduated from School of Physical Education in Poznań. Since 1959 he was a PE teacher in High School in Kłodawa, sport’s instructor and school sport club’s coach. He created lots of gymnastic shows embellishing many national ceremonies. He also established a dance group “Jubilat”. Scouting and Volunteer Work (“OHP”) activist. He was rewarded for his professional and social work many times (e.g. Cross of Merit of the Polish Scouts - "ZHP"). Married, two daughters

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
Gmina Kłodawa, powiat kolski

Kalendarium:

 • 1935 ― Narodziny bohatera
 • 1937 ― Narodziny bohatera
 • 1949 ― Wstąpienie Zofii do h...
 • 1957 ― Rozpoczęcie pracy w k...
 • 1959 ― Rozpoczęcie pracy w k...
 • 1959 ― Ukończenie Akademii W...
 • 1961 ― Ślub bohatera
 • 1961 ― Narodziny córki Emilii
 • 1964 ― Narodziny córki Anny
 • 1980 ― Otrzymanie Złotego Kr...
 • 1980 ― Złoty Krzyż Zasług za...
 • 1991 ― Odejście Mariana na e...
 • 1991 ― Śmierć bohatera
 • 1997 ― Odejście Zofii na eme...
 • 2000 ― Uchwałą Rady Miasta Z...
 • 2010 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: