Zofia Gąsiorek image

Zofia Gąsiorek

ur. 06 marca 1933
 
Edukacja | Gospodarka i przedsiębiorczość | Literatura | Nauki społeczne i humanistyczne
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie
Dyplom uznania dla Pani Zofii Gąsiorek za wkład w promocję historii i dziedzictwa kulturowego Regionu

Dyplom za upowszechnianie historii i dziedzictwa kulturowego dla Pani Zofii Gąsiorek

Internat szkoły medycznej- społeczna inicjatywa Pani Zofii Gąsiorek

List dr Stefana Hartmanna- autor artykułu pod hasłem "Niemcy w Gnieźnie" w Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej"

List dziękczynny za zaangażowanie się w organizację Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

List zapraszający na uroczystość wręczenia uhonorowania w związku z " Encyklopedią Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

Nagroda za najaktywniejszego Działacza Proeuropejskiego w Powiecie Gnieźnieńskim

Pamiątkowa tablica w Parku Trzech Kultur

Pamiątkowy medal współpracy Magdeburg-Gniezno.

Pamiątkowy medal z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha.

Pani Zofia Gąsiorek z egzemplarzem Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

Pomnik Karola Marcinkowskiego znajdujący się przed Szkołą Medyczną

Srebrny Krzyż Zasługi.

Tablica Szkoły Medycznej w Gnieźnie

Tablica upamiętniająca przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Gniezna

Występ gości z Magdeburga

Zdjęcie profilowe

Film część 1
Film część 2
Film część 3
Wideo część 1
Wideo część 2
Wideo część 3
Wideo część 4
Wideo część 5
Wideo część 6
Zdjęć: 17
Filmów: 9

Pochodzenie


     Zofia Bednarska- Gąsiorek rodziła się 06.04.1933 r.w Poznaniu jako córka Heleny z domu Rybak i Józefa samodzielnego mistrza rzeźnickiego. Ojciec w Poznaniu miał masarnię, a mama prowadziła sklep.

Dzieciństwo


     Kiedy zbliżała się II wojna światowa rodzice wywieźli Zofię i jej młodszą siostrę do dziadków do Wągrowca. W czasie wojny rodzice stracili cały majątek w Poznaniu.Ojciec został pobity i nie odzyskał przytomności, zmarł w 1940 r. Matka p.Zofii przyjechała do Wągrowca i zamieszkała wraz ze swymi dziećmi u rodziny.W czasie okupacji niemieckiej Zofia i jej młodsza siostra musiały chodzić pieszo do szkoły oddalonej od Wągrowca o 3,5 km. Szkoła we wsi Łęgowo była prowadzona dla dzieci polskiego pochodzenia a nauka prowadzona była w języku niemieckim.


Edukacja


     Po zakończeniu II wojny światowej Zofia uczęszczała do szkoły podstawowej w Wągrowcu. W roku 1949 ukończyła 7 klas Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego przy Liceum Pedagogicznym i dalej chodziła do Liceum Pedagogicznego. Z uwagi na ciężkie warunki materialne rodziny musiała przerwać naukę. W czasie pracy została oddelegowana na Kurs Finansowy dla pracowników Wydziału Podatków Wiejskich Powiatowej Rady Narodowej.Przez Prezydium Rady Ministrów w Warszawie została skierowana na 5-tygodniowy kurs dla kierowników referatów ogólnogospodarczych organizowany w Ośrodku Szkoleniowym Prezydium Rady Ministrów w Szczecinie od 18.04 do 22.05.1952 r. Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących kontynuowała w Gnieźnie. Świadectwo maturalne otrzymała w 1971 r.

Praca zawodowa


     Pani Zofia od 02 stycznia 1951 r.rozpoczęła pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu. W tym czasie odbywa kursy zawodowe i została mianowana urzędnikiem państwowym.21 marca 1953 r. wyszła za mąż za Zenona Gąsiorka z Gniezna. Ma dwoje dzieci - córkę Elżbietę i syna Tadeusza.
W roku 1965 podjęła pracę w Liceum Medycznym w Gnieźnie. Kiedy dzieci zaczęły uczęszczać do szkoły podjęła pracę społeczną- prowadziła komitety rodzicielskie, organizowała imprezy edukacyjne, wycieczki szkolne, studniówki, bale maturalne . Całe jej życie przepełnione jest pracą nie tylko zawodową ale i społeczną. W pracy zawodowej i społecznej jest bardzo zaangażowana i sumienna pełna różnorodnych inicjatyw. Dobro młodzieży zawsze leżało jej głęboko na sercu.Pełniąc funkcję kierownika administracyjno- gospodarczego starała się pozyskać w 1978 r. własny budynek szkolny i budować internat, aby młodzież miała dobre warunki do nauki i odpoczynku. Z jej inicjatywy Komitet Rodzicielski powołuje Społeczny Komitet Budowy Internatu.Prezydent Miasta Gniezna powołuje ją na Pełnomocnika Społecznego Komitetu Budowy.Jej zaangażowanie było ogromne- sprzedaje cegiełki, wysyła apele, gromadzi środki pozabudżetowe , które umożliwiły podjęcie działań na rzecz rozpoczęcia budowy internatu. Jej upór i entuzjazm sprawił, że budowa w największym okresie kryzysu gospodarczego i politycznego zastała rozpoczęta. Dzięki jej zabiegom została wpisana do planu centralnego i 12 maja 1995 r.oddana do użytku młodzieży.Pani Zofia Gąsiorek była inicjatorką zorganizowania w Gnieźnie I Międzynarodowego Kongresu Edukacji w Pielęgniarstwie  przy współpracy i pod patronatem Akademii Medycznej w Poznaniu. Pani Zofia podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz miasta. Jest długoletnią członkinią Towarzystwa Miłośników Gniezna. Przez kilka kadencji była członkiem Zarządu i dzięki temu mogła zgłaszać inicjatywy i je realizować. Między innymi z jej inicjatywy powstała " Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej ". Potrafiła pozyskać do współpracy profesorów,którzy pomagali w tworzeniu haseł i przy współpracy redaktorów haseł udało się ,jako sekretarzowi redakcji encyklopedii, to dzieło stworzyć. Była bardzo zaangażowana i włożyła duży wkład pracy w budowę pomnika św.Wojciecha  patrona Polski i Gniezna.Pomnik poświecił i pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pobytu w Gnieźnie w roku 1997.
W trudnym okresie kryzysu gospodarczo- społecznego udało się p.Zofii pozyskać dary dla Gniezna z Norwegii. Były to wózki inwalidzkie,pomoc dla bezdomnych- koce, odzież i żywność . W późniejszym czasie udało się jej sprowadzić dwa tiry darów z Niemiec. Z jej inicjatywy została również umieszczona tablica na Rynku w Gnieźnie upamiętniająca wybitnego generała - Józefa Hallera , a z kolei w Niechanowie pow.Gniezno była pomysłodawczynią umieszczenia tablicy upamiętniającej pobyt gen.Józefa Wybickiego- twórcę hymnu narodowego.Kolejnym zrealizowanym projektem było odsłonięcie w Gnieźnie tablicy upamiętniającej  dawny cmentarz ewangelicki, który istniał w latach 1885- 1954- obecnie mieści się tam park.

Znaczenie postaci


     Pani Zofia Gąsiorek w czasie swojej pracy zawodowej i społecznej dawała się poznać jako aktywny i życzliwy społecznik. Jej pasja i charyzma sprawiały, że wszelkie pomysły, inicjatywy starała się zakończyć pozytywnie dla dobra wspólnego. Jej dewizą życiową są słowa : " To co robisz dla siebie - przeminie bezpowrotnie, co zrobisz dla innych- pozostanie wieczne ". Ta niezwykła kobieta z pewnością może być wzorem dla następnych pokoleń.Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Natalia Hedzielska, Dominika Słomian, Aleksandra Franek, Katarzyna Kasprzyk
Nauczyciel prowadzący: Sylwia Suchomska
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie
Gmina Gniezno, powiat gnieźnieński

Kalendarium:

 • 2000 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1998 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1996 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 2003 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 2004 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 2014 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 2012 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 2010 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1996 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1996 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1978 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1978 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1960 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1984 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1984 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1995 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1985 ― Nagrody i wyróżnienia
 • 1933 ― Narodziny bohatera

Źródła:

 • artykuł
 • artykuł
 • artykuł
 • artykuł

Zobacz też: