Wojciech Mendelak image

Wojciech Mendelak

ur. 22 kwietnia 1957
 
Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
Nadbrygadier

Uczestnicy projektu wraz z generałem

Wymiana upominków

Zdjęć: 3

Pochodzenie

Pochodzi z Russocic, gmina Władysławów, powiat Turecki

Dzieciństwo

Już od najmłodszych lat chciał zostać strażakiem. Z podziwem obserwował młodszych i starszych kolegów – strażaków z OSP we Władysławowie. To właśnie ich mundury, opowieści i działania miały znaczny wpływ na jego wybór. Członkostwo w harcerstwie poprzedzone było działalnością w gromadzie zuchowej. Jednakże dopiero działalność w harcerskiej drużynie pożarniczej stanowiła ważny element w dlaszym wyborze zawodu. Przy inspiracji i udziale opiekunów, zdobywał wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, uczył się sposobów rozpoznawania zagrożeń pożarami oraz przeciwdziałania im. Przynależność do harcerstwa wyrobiła charakter i w znacznym stopniu przyczyniła się do ukształtowania jego osobowości.

Edukacja

1964-1972 – Szkoła Podstawowa we Władysławowie

1972-1976 – Liceum Ogólnokształcące w Turku

1976-1978 - Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

1981-1984 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – studia inżynierskie

1996-1997 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – studia magisterskie

Ukończone kursy i studia podyplomowe

-studium podyplomowe w zakresie profilaktyki pożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1989 roku,

- studia podyplomowe w zakresie administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1995 roku,

- studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania w stanach zagrożeń” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 2001 roku,

- wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w 2002 roku.

Przebieg kariery zawodowej z uwzględnieniem lat

Konin

1978–1986 - młodszy inspektor w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie-kierownik służby prewencjikierownik służby operacyjno-szkoleniowej

1992–1999 - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Warszawa

2007 – 2007- Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru Komendy Głównej PSP

Poznań

1999–2007 - zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

2008–2008 - Doradca Komendanta Głównego PSP2008 – do teraz – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Znaczenie postaci

W ramach zadań służbowych wielokrotnie uczestniczył i kierował działaniami ratowniczo-gaśniczymi wykazując się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz skutecznością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Szczególne przykłady tych działań to: m. in. pożar lasu na dużym obszarze na pograniczu ówczesnych województw konińskiego i kaliskiego w Orlinie w 1992 r., działania ratownicze podczas awarii cysterny zawierającej fenol w miejscowości Kościelec k. Koła w 1994 roku oraz koordynowanie działań ratowniczych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. na terenie Wielkopolski.W uznaniu zasług Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller wnioskował o nadanie stopnia generalskiego. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu stopień nadbrygadiera.

Rodzina i hobby

Liczba dzieci: 3 - Joanna, Emilia i Przemysław

Liczba wnuków: 1 - Lilianna

Rok ślubu: 1981

Hobby: Pasjonuje się turystyką rowerową i pieszą (nordic walking). Uwielbia prace w ogrodzie i majsterkowanie.

Odznaczenia

ODZNAKA HONOROWA Za Zasługi dla Miasta Konina – 1986, 2002

ODZNAKA HONOROWA Za Zasługi dla Województwa Konińskiego –1988, 1989

ZŁOTY MEDAL Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1989

ZŁOTY ZNAK Związku ZOSP RP - 1998

ZŁOTA ODZNAKA Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2006

ZŁOTY MEDAL Za zasługi dla Obronności Kraju - 2008

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - 2009

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI - 2010

ODZNAKA HONOROWA „Za Zasługi dla Miasta Turku” – 2010

TYTUŁ HONOROWY „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” - 2011

ODZNAKA „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – 2011

SREBRNY MEDAL Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego "LABOR OMNIA VINCIT" – 2011

ODZNAKA HONOROWA „SEMPER VIGILANT” – 2011

„ZŁOTY HERB POWIATU TURECKIEGO” - TYTUŁ CZŁOWIEKA ROKU w powiecie tureckim

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
Gmina Władysławów, powiat turecki

Kalendarium:

  • 1957 ― Narodziny bohatera
  • 2010 ― Nadanie stopnia Nadbr...

Zobacz też: