Wojciech Kulczyński image

Wojciech Kulczyński

ur. 20 kwietnia 1949
 
Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie

Urodził się 20 kwietnia 1949 roku w Pakszynku. Ukończył Szkołę Podstawową w Marzeninie, Technikum Rolnicze w Witkowie. Ukończył także studia w Jarocinie. Burmistrz Czerniejewa w latach 1998–2002. Zmarł tragicznie w wypadku samochodowym 18 października 2002 roku. 22 października odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 18 października 2012 roku na XXIII uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo otrzymał pośmiertnie tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo”.

Działalność społeczna:

• Był Radnym I (1990-1994) i II (1994-1998) kadencji Rady Miejskiej w Czerniejewie.

• W latach 1990-1994 był delegatem Rady do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego.

• W latach 1994-1998 występował w roli Członka Zarządu Gminy oraz Delegata do Sejmiku, a także Członka Prezydium Sejmiku.

• W 1996 r. wybrano go na przedstawiciela Izby Poselskiej, a później na jego wiceprezesa.

• Od początku zaangażował się w ułożenie poprawnych relacji młodego samorządu rolniczego z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa, szczególnie w kwestiach doradztwa rolniczego, kredytów preferencyjnych, prywatyzacji gruntów i spółek rolnych pozostających w zasobie Skarbu Państwa oraz skupu interwencyjnego.

• Od 1998 do 2002 roku był Burmistrzem Czerniejewa.

• Pracował na rzecz Gminy Czerniejewo mając na uwadze dobro każdej rodziny.

Jego największe osiągnięcia:

• Kanalizacja Żydowa oraz uzyskanie na ten cel dotacji w wysokości 450 tys. zł. z Funduszu SAPARD i Funduszu Ochrony Środowiska.

• Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Czerniejewie oraz pozyskanie dotacji w wysokości 900 tys. zł. z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

• Uzyskanie dotacji w kwocie 180 tys. zł. i przeznaczenie 60 tys. zł na nowy wóz strażacki; bezpłatne pozyskanie wozu-cysterny dla OSP w Czerniejewie.

• Powiększenie mienia komunalnego poprzez nieodpłatne pozyskanie terenów i obiektów o łącznej wartości 700 tys. zł. z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (hotele i Dom Socjalny w Żydowie).

• Utwardzenie 15 km dróg polnych.

• Modernizacja części sieci wodociągowej.

• Budowa chodników w Czerniejewie.

• Remont Świetlicy w Kosowie, Żydowie, Rakowie i Nidomiu, dokończenie budowy Świetlicy w Grabach.

• Drogi asfaltowe na odcinku Żydowo – Gębarzewo do torów oraz w miejscowościach: Szczytniki Czerniejewskie, Graby, Kosowo.

• Remont Sali gimnastycznej w Czerniejewie i Domu Socjalnego w Żydowie, budowa boiska sportowego przy ZSP w Czerniejewie.

• Adaptacja pomieszczeń w byłym budynku M-GOK na świetlicę środowiskową i klasy „0”.

• Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

• Powstanie Strategii Rozwoju Gminy.

• Uruchomienie prac interwencyjnych i publicznych.

• Dofinansowanie samorządów wiejskich przez ustanowienie tzw. „odpisu na mieszkańca”.

• Powołanie samorządu mieszkańców w Czerniejewie (był inicjatorem tego przedsięwzięcia).

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie
Gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński