Włodzimierz Wieczorek image

Włodzimierz Wieczorek

ur. 16 czerwca 1947
zm. 19 września 2003
Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa
1

2

3

4

5

14

15

18

21

Oczyszczalnia ścieków w Granowie

Opis działań W

Opis działań Włodzimierza Wieczorka

Park

Włodzimierz Wieczorek

Włodzimierz Wieczorek

Włodzimierz Wieczorek-technikum/studia

Z żoną Barbarą

Wywiad z synem Włodzimierza Wieczorka – Hubertem
Zdjęć: 17
Filmów: 1

Pochodzenie

Włodzimierz Wieczorek urodził się 16 czerwca 1947 roku w Kopankach, gmina Opalenica, w rodzinie Franciszka - ślusarza, pracownika PKP i Marii Charabaruk. (Włodzimierz Wieczorek-wczesne lata szkolne)

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Kopankach 1954 - 1961

Państwowe Technikum Rolnicze w Trzciance k/Opalenicy 1961-1966 (zdjęcie z tego okresu)

Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu 1.10.1966r.-30.05.1971r. - uzyskanie tytułu magister inżynier rolnictwa.

Rodzina

W 1969 roku zawarł związek małżeński z Barbarą Olejniczak. W 1973 urodził się starszy z synów Włodzimierza Wieczorka - Hubert, a w 1976 roku młodszy syn - Bartosz.

Krótki wywiad z synem Włodzimierza Wieczorka - Hubertem.

Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ

Praca zawodowa

Po ukończeniu studiów - 1.06.1971r. podejmuje pracę w Powiatowym Inspektoracie Wodnych Melioracji w Nowym Tomyślu na stanowisku inżyniera, gdzie pracuje do 30.09.1972r.

Od 1.10.1972r. do 31.12.1973r. jest zatrudniony w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu na stanowisku Pełnomocnika Prez.PRN na przyszłą gminą Granowo.

Od 1 stycznia 1973r. pracuje w Urzędzie Gminy Granowo, przez 17 lat jako Naczelnik Gminy, a od 1 lipca 1990 po przemianach społeczno-ustrojowych, powierzono mu stanowisko Wójta Gminy Granowo. Pełnił ją przez 13 lat, do śmierci, wybierany przez mieszkańców i radnych w kolejnych kadencjach odrodzonego samorządu. (zdjęcia z tego okresu: 1, 2, 3, 4, 5)

Odznaczenia za pracę i działalność społeczną

Brązowy Krzyż Zasługi (1978)

Srebrny Krzyż Zasługi (1984)

Złoty Krzyż Zasługi (1989)

Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2000, 2002)

Przez Związek Rzemiosła Polskiego wyróżniony Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego (2003)

Przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu odznaką honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1978)

Przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyróżniony odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2003)

Przez Powiatową Radę Narodową w Nowym Tomyślu uhonorowany odznaką Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego (1975)

W uznaniu zasług w pracy zawodowej Prezes Rady Ministrów nadał Włodzimierzowi Wieczorkowi odznakę honorową Zasłużony Pracownik Państwowy (1988)

W 1992 roku Rada Gminy Granowo nadała swojemu wójtowi tytuł Honorowy Obywatel Gminy Granowo.

Zainteresowania

Pasją Włodzimierza Wieczorka było łowiectwo. Każdą wolną chwilę poświęcał na obcowanie z przyrodą, co dawało mu relaks i odpoczynek.

Od 1966 roku był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Aktywnie działał na rzecz Koła nr 42 "Daniel" w Bukowcu StarymKoła nr 18 "Drop" w Poznaniu.

Należał do władz wojewódzkich Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Był cenionym i etycznym myśliwym, zasze gotowy do pracy na rzecz kół łowiecich.

Za długoletnią pracę w kołach, organach i władzach PZŁ został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (1984 i 1994), odznaczeniem reionalnym - Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa (1998)

Zdjęcia: Włodzimierz Wieczorek jako myśliwy (1, 2, 3, 4)

Znaczenie postaci

Włodzimierz Wieczorek, w swojej pracy kierował się dążeniemm do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Granowo.

Dużą wagę przywiązywał do rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej. Był inicjatorem i realizatorem szeregu inwestycji takich jak: budowy dróg, wodociągów, gazyfikacje wsi, telefonizację, budowę oczyszczalni ścieków, budowę sali gimnastycznej.

Wszystkie decyzje podejmował ponad podziałami politycznymi.

Utworzył Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Ziemi Granowskiej. Jako prezes tego stowarzyszenia w latach 1997-2003 nadzorował remont drewnianego kościoła p.w. Św.Marcina w Granowie.

Zawsze realizował zadania wynikające z potrzeb i woli środowiska. Przez 30 lat wójtowi udało się całkowicie zmienić oblicze gminy. Optymista, który przez całe swoje życie zawodowe związany był z Granowem i jego mieszkańcami.

W trzecią rocznicę śmierci wójta Wieczorka uchwałą Rady Gminy (19 września 2006) parkowi położonemu w Granowie nadano nazwę: Park im. Włodzimierza Wieczorka. W parku ufundowano głaz z inskrypcją: Włodzimierz Wieczorek Naczelnik i Wójt Granowa 1973-2003. Uroczysta sesja Rady Gminy, odsłonięcie i poświęcenie tablicy zgromadziły rodzinę, władze samorządowe gminy i powiatu, liczne delegacje.

Na pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Umiał słuchać ludzi i ich słuchał.

Źródła

Źródła drukowane:

"Opalenicki Słownik Biograficzny" pod redakcją Bogumiła Wojcieszaka

Relacje:

Rozmowa z synem Włodzimierza Wieczorka - Hubertem Wieczorkiem

Rozmowa z współpracownikami Włodzimierza Wieczorka - Haliną Kalisz, Marią Nowakowską, Barbarą Konieczną, Hanną Kaczmarek

Inne:

Dokumenty i pamiątki rodzinne udostępnione przez p.Huberta Wieczorka

English abstract

Włodzimierz Wieczorek (1947-2003) Włodzimierz Wieczorek in his work as a mayor was guided by the desire to improve the living conditions of the inhabitants of Granowo community. He attached the great importance to the development of technical and social infrastructure. He was the initiator and executor of a number of investments, such as the construction of roads, water supply, gasification rural telephone services, sewage treatment plant, construction of a gymnasium. He always undertook all decisions above the political divisions. He established the Association for the Support of the Development of Farming and Granowo Community. As president of the association in 1997-2003 he oversaw the renovation of wooden church St. Martin in Granowo. He always performed the tasks arising from the needs and will of the community. Over 30 years the mayor has managed to completely change the face of the community. Optimist, who was associated with Granowo and its inhabitants throughout his professional life. On the third anniversary of the death of the mayor Wieczorek the park in Granowo was given the name: Włodzimierz Wieczorek Park, by the resolution of the Municipal Council (19 September 2006). In the park there has been founded a commemorative plaque with the inscription on it: Włodzimierz Wieczorek - Head and Mayor of Granowo 1973-2003. The family, local authorities of the municipality and the county and many delegations gathered on a ceremonial session of the Municipal Council. During this session the commemorative plaque was unveiled and blessed. In the first place he put the good of others. He knew how to listen to people and he did listen to them.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Natalia Kocik
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa
Gmina Granowo, powiat ostrzeszowski

Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1954 ― Rozpoczęcie nauki w s...
 • 1961 ― Rozpoczęcia nauki w P...
 • 1966 ― Wstąpienie w szeregi ...
 • 1966 ― Studia – Wyższa...
 • 1969 ― Ślub bohatera
 • 1971 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1971 ― Rozpoczęcie pracy w P...
 • 1972 ― Zatrudniony w Prezydi...
 • 1973 ― narodziny syna Huberta
 • 1973 ― Urząd Gminy Granowo &...
 • 1976 ― Narodziny syna Bartosza
 • 1990 ― Urząd Gminy Granowo &...
 • 1992 ― Honorowy Obywatel Gmi...
 • 2003 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: