Władysław Tomaszewski herbu Bończa image

Władysław Tomaszewski herbu Bończa

ur. 27 czerwca 1865
zm. 10 września 1914
Gospodarka i przedsiębiorczość | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie
Aniela i Władysław Tomaszewscy

Córka Władysława Tomaszewskiego z dziećmi

Kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Portret Sławomira Leitgebera

Portret Teresy Leitgeber

Portret Władysława Tomaszewskiego

Zdjęcie Władysława Tomaszewskiego

tablica upamiętniajaca sylwetkę Władysława Tomaszewskiego

wspomnienie o pradziadku Władysławie Tomaszewskim w Kurierze Puszczykowskim 01/2011
Zdjęć: 8
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Władysław Tomaszewski urodził się 27 czerwca 1865 roku na Pomorzu w Chełmnie. Był jednym z kilkorga dzieci Józefa Franciszka Tomaszewskiego (1824-1899) i Teresy z domu Chrzanowskiej (ur. 1820).

Ojciec był redaktorem czasopisma "Przyjaciel Ludu" i właścicielem drukarni w Chełmnie a później w Poznaniu.

Dzieciństwo

Wielki wpływ na Władysława Tomaszewskiego wywarła działalność nauczycielska, patriotyczna, społeczna i wydawnicza ojca.

Edukacja

Władysław Tomaszewski rozpoczął naukę w 1876 roku w Collegium Marianum w Pelplinie (woj. Pomorskie) i kontynuował ją w gimnazjum w Chełmnie. W 1884 roku zdał egzamin maturalny.

Dokonania

Praca zawodowa

W roku 1885 Władysław Tomaszewski rozpoczął swoją karierę zawodową podejmując pracę w Banku Włościańskim w Poznaniu. W 1888r. przeniósł się do Banku Związku Spółek Zarobkowych, który był centralną instytucją kredytową spółdzielczości polskiej w Wielkopolsce. Zajmował ważne stanowiska w innych znaczących instytucjach ekonomicznych i handlowych. W 1911roku został dyrektorem Banku Związku Spółek Zarobkowych i pełnił tą pracę aż do śmierci. Zmarł na zawał serca 10 września 1914r. w Puszczykowie.

Wiele czasu i pracy poświęcił działalności na rzecz umacniania polskości mieszkańców zaboru pruskiego.

Był członkiem Zarządu Towarzystwa "Pomoc" - Spółki Budowlanej, polskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Statut tego Towarzystwa przewidywał coroczną wpłatę z wygospodarowanego zysku na rzecz kultury polskiej.

W.Tomaszewski był członkiem:

- dyrekcji spółki Akcyjnej " Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego" w Poznaniu,

- zarządu Korporacji Kupców Chrześcijańskich,

- sekcji ekonomicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

- sędzią handlowym.

Opublikowane książki

Jego zainteresowania spółdzielczością i bankowością przejawiły się w licznych publikacjach i tłumaczeniach z języka niemieckiego. Pisał rozprawy poświęcone spółdzielczości handlowej, kredytowej,rolniczej. Między innymi:

- "Rozwój polskich spółek zarobkowych i gospodarczych w Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i na Górnym Śląsku" 1906r.

- "Bank Związku Spółek Zarobkowych 1886 - 1910r, pamiętnik za pierwsze 25 lat istnienia"

- "Ruch spółdzielczy na ziemiach Polski"

- "Polskie spółki parcelacyjne w Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i na Górnym Śląsku" 1906r.

- "Pół wieku polskich spółek zarobkowych i gospodarczych Księstwa Poznańskiego, Prusach Zachodnich i na Górnym Śląsku" 1861 - 1910r.

- "Rozwój i ustrój stowarzyszeń kredytu krótkoterminowego w królestwie Polskim. Stowarzyszenie spożywcze" 1910r.

Udział w życiu politycznym i kultularnym

Był mecenasem i kolekcjonerem sztuki, posiadał cenną kolekcję obrazów i numizmatów, które zostały zrabowane podczas II wojny światowej.

Interesował się muzyką, literaturą i teatrem.

Przyjaźnił się z artystami, polskimi przemysłowcami i działaczami społecznymi oraz politycznymi. Znał Włodzimierza Tetmajera, Lucjana Rydla, Stefana Cegielskiego, Bolesława Krysiewicza, prymasa Edmunda Dalbora i ks. Piotra Wawrzyniaka.

Znaczenie postaci

Władysław Tomaszewski uznany jest za założyciela Puszczykowa. W czasach, gdy władze pruskie nie chciały Polakom wyrazić zgody na budowę domów całorocznych, jako pierwszy w 1897 roku wybudował taki w Puszczykowie. Pomagał także w uzyskaniu kredytów budowlanych innym Polakom, którzy chcieli się osiedlić w Puszczykowie (zgód i kredytów udzielano Polakom tylko na budowę domów letniskowych), przez co przyczynił się do rozbudowy naszego miasta.

Odważnie prezentował polskość, bowiem wspólnie z żoną, ufundował figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która została poświęcona w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem przez ks. oficjała Edmunda Dalbora, późniejszego pierwszego prymasa niepodległej Polski. Dom, stara wozownia, park i figura, decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są wpisane do rejesru zabytków.

Władysław Tomaszewski był patriotą, wspierał rozwój gospodarczy, kulturalny i Wielkopolski w czasie gdy należała ona do Zaboru Pruskiego.

Zobacz także:

zdjęcia z odsłonięcia obelisku na skwerze W. Tomaszewskiego

odsłonięcie obelisku na skwerze Władysława Tomaszewskiego

Uchwała Rady Miasta o nadaniu skwerowi imienia W. Tomaszewskiego

artykuł E. i R. Mazurowskich w "Kurierze Puszczykowskim"

uroczystość upamiętnienia odsłonięcia Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem przed domem Władysława Tomaszewskiego z udziałem rodziny

zdjęcie domu W. Tomaszewskiego w Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Antoni Forycki, Adam Forycki, Michał Stefański, Zofia Łój
Nauczyciel prowadzący: Tamara Olejnik
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie
Gmina Puszczykowo, powiat poznański

Kalendarium:

 • 1865 ― Narodziny bohatera
 • 1876 ― Rozpoczęcie nauki w C...
 • 1884 ― Egzamin maturalny
 • 1885 ― Rozpoczyna pracę zawo...
 • 1911 ― Został dyrektorem ban...
 • 1914 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > Miejsce śmierci b...
 • > Praca
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > Bank Związku Spółek Za...
 • > Cegielski Stefan
 • > Dalbor Edmund
 • > Wawrzyniak Piotr