Władysław Hoffmann image

Władysław Hoffmann

ur. 11 sierpnia 1884
zm. 14 grudnia 1939
Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
Klub Parlamentarny N.P

Władysław Hoffmann

Władysław Hoffmann

Zdjęć: 3

Władysław Maria Hoffmann

Urodził się 11sierpnia 1884 roku w Kórniku. Syn Andrzeja i Pelagii (z domu Janeckiej) Hoffmannów. Ukończył seminarium nauczycielskie w Kcyni, był wolnym słuchaczem psychologii na uniwersytecie. Pracował jako nauczyciel.

3 sierpnia 1914 roku zmobilizowany został do armii niemieckiej, służbę pełnił do listopada 1918 roku.

Kierownik Szkoły w Jankowie Przygodzkim

W roku 1928 doszło do połączenia szkół w Jankowie Przygodzkim i Topoli Wielkiej. Ówczesnym kierownikiem szkoły w Topoli Wielkiej był Władysław Hoffmann. Wraz z żoną Władysławą z Najgrakowskich, również nauczycielką, rozpoczęli pracę w nowej placówce w Jankowie Przygodzkim.

W służbie Ojczyźnie

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, pełniąc funkcję komendanta dworca PKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczył w  wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 roku. Dwukrotnie ranny został w powstaniach śląskich.

Od 1921 roku zamieszkał w Grudziądzu, gdzie był członkiem Rady Miejskiej.

W Wielkopolsce

Do Wielkopolski powrócił 15 maja 1923r. Od początku lat dwudziestych XX stulecia działał w Narodowej Partii Robotniczej, z ramienia której został posłem na Sejm RP II kadencji od 4 marca 1928 roku do sierpnia 1930 roku i III kadencji Sejmu RP od 16 listopada 1930 roku do 10 lipca 1935 roku. W lutym 1930 roku był członkiem specjalnie wybranej komisji sejmowej do zbadania zajść w Sejmie 30.10.1029 roku. W 1930 roku ze względu na sympatie prosanacyjne został wykluczony z Narodowej Partii Robotniczej, przeszedł na krótko do frakcji BBWR, by do końca kadencji zostać posłem niezależnym.

W Ostrowie Wielkopolskim pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej III i IV kadencji w latach 1929-1930 i 1933-1938.Po raz drugi wybrany w 1933 roku w skład Rady Miejskiej, powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego, a po upływie kadencji rady w 1938 roku przeszedł na emeryturę.

Był współzałożycielem ostrowskiego oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, kierownikiem kursów oświatowych organizowanych przez PPS ( z którą najprawdopodobniej przez pewien okres był związany).

Jego działalność polityczna była powodem przeniesienia przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do pracy w szkole jednoklasowej w Żurawicach w powiecie wołożyńskim w województwie nowogrodzkim.

Tragiczna śmierć

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i rozstrzelany przez niemieckiego okupanta, dnia 14.12.1939 roku w Winiarach (Lesie Winiarskim) koło Kalisza wraz z innymi zasłużonymi mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Tego dnia zginęło tam 27 osób. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Bibliografia:

Janków Przygodzki i okolice. Edukacja i rozwój. Historia znad Trzcielin i Barycz, Publikacja zbiorowa pod red. Krystiana Piaseckiego, Janków Przygodzki, grudzień 2010

http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000556&find_code=SYS&local_base=ARS10

http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/3226

English abstract

Born on August 11, 1884 in Kurnik. Son of Andrzej and Pelagia (nee Janecka) Hoffman. He graduated from Teacher Training College in Kcynia. He worked as a teacher. He took part in Greater Poland Uprising. He was an activist of Polish Socialist Party and he became the Member of the Polish Sejm, the first term of office from 4th of March 1928 to 30th of August 1930 and the second term of office from 16th of November 1930 to 10th of July 1935. He was executed on December 14, 1939 in Winiary near Kalisz together with the honored citizens from Ostrów Wielkopolski.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
Gmina Przygodzice, powiat ostrowski

Kalendarium:

  • 1884 ― Narodziny bohatera
  • 1939 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Charakter człowieka de...”

Zobacz też:

  • > powstania wielkop...
  • > Miejsce śmierci b...