Władysław Bartkowiak image

Władysław Bartkowiak

ur. 26 marca 1906
zm. 17 kwietnia 1945
Polityka i społeczeństwo
„Piękna nasza ziemia jutrosińska, wielu synów nam wydała i nasz patron jest wś...”
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
Członkowie związku Młodzieży Wiejskiej

Przed grobem Józefa Piłsudskiego z matką

Spływ kajakowy

Sztandar Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Tabliczka przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Wycieczka rowerowa

Władysław z kolegami

Ślub Władysława Bartkowiaka

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Zdjęć: 11

Pochodzenie

Urodził się 26 marca 1906 r. w Śląskowie w powiecie rawickim. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej.

Edukacja (lub "młodość")

W latach 1920-1929 uczęszczał do gimnazjum w Rawiczu. W 1922 r. zaangażował się w pracy harcerskiej, pełniąc funkcję drużynowego. Po ukończeniu gimnazjum – w 1929 roku - odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Gródku Jagiellońskim pod Lwowem. W tymże też roku rozpoczął studia z zakresu matematyki na Uniwersytecie Poznańskim. Studia matematyczne kończył bez szans zdobycia pracy, dlatego zapisał się na studia prawnicze. Jednak po zaliczeniu 2 lat przerwał je ze względu na procesy i wyroki. W tamtym czasie należał do niewielu wykształconych synów chłopskich.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Na Uniwersytecie w Poznaniu zetknął się ze Polskim Stronnictwem Ludowym. Wstąpił do Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Równocześnie podjął pracę w Wielkopolskim Związku Młodzieży Wiejskiej na terenie powiatu Rawicz.

Etap drugi

Działalność w ruchu ludowym rozpoczynał w trudnych czasach. W Polsce i  świecie panował głęboki kryzys ekonomiczny. Nasilały się konflikty społeczne i polityczne. Władysław Bartkowiak należał do gorących zwolenników połączenia Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Jego poglądy znacznie różniły się od idei związku. Walkę z rządami sanacyjnymi i z polityką krzywdzącą chłopów szerzył na zebraniach i kursach oświatowych organizowanych w pobliskich wsiach. Wytykał grupie rządzącej: dbanie o sprawy prywatne, tchórzostwo, brak patriotyzmu, ucisk chłopów.

Etap trzeci

Za swoje poglądy 19. 05. 1936 r. stanął przed Sądem Grodzkim w Jutrosinie. Został uniewinniony. Doszło jednak do kolejnej rozprawy, w wyniku której skazano go na 6 miesięcy aresztu i koszty procesowe. Później procesy i prześladowania powtarzały się. Wpłynęło to niekorzystnie na jego sytuację rodzinną. Na jego utrzymaniu pozostała bezrobotna żona i małe dziecko.

W latach 1933-1939 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa PAML-u (Polska Akademicka Młodzież Ludowa). W tym samym czasie pomagał rozprowadzać wśród młodzieży czasopismo „Chłopskie Życie Gospodarcze”. Wyrobił sobie opinię buntownika i burzyciela ludu.

Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej i przez 5 lat przebywał w obozie jenieckim w Dobiegniewie.

Po wyzwoleniu z obozu – 28. 02. 1945 roku- powrócił do domu, do Sielca Nowego. Wówczas jego stan się bardzo pogorszył. Zmarł w wieku 39 lat. Pochowany został na cmentarzu w Jutrosinie.

Znaczenie postaci

Władysław Bartkowiak jest Patronem Szkoły Podstawowej w Jutrosinie. Przez swą nieugiętą postawę stał się wzorem dla młodzieży i nowych pokoleń. Każdego roku w szkole odbywa się Dzień Patrona. W tym dniu podczas akademii uczniowie przypominają Jego życiorys. Czczą pamięć poprzez złożenie kwiatów i zniczy na Jego grobie. O znaczeniu tej postaci mówi również napis na tabliczce przy wejściu do szkoły "Szkoła Podstawowa w Jutrosinie im. Władysława Bartkowiaka zasłużonego działacza Ruchu Ludowego". Jego zdjęcie profilowe jest nieodłącznym elementem dekoracji uroczystości szkolnej "Pasowania pierwszoklasistów na ucznia".

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
Gmina Jutrosin, powiat rawicki

Kalendarium:

  • 1940 ― Niewola niemiecka w o...
  • 1933 ― Pełnienie funkcji wic...
  • 1920 ― Nauka w Gimnazjum w ...
  • 1906 ― Narodziny bohatera
  • 1929 ― Służba wojskowa w Szk...
  • 1929 ― Studia matematyczne n...
  • 1936 ― Pierwsza rozprawa w S...
  • 1945 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Piękna nasza ziemia ju...”

Zobacz też: