Witold Siwiński image

Witold Siwiński

ur. 12 listopada 1955
 
Polityka i społeczeństwo
„Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy.”
Zespół Szkół w Przedczu
Panorama Przedcza

Spotkanie grupy projektowej z Burmistrzem Miasta i Gminy Przedecz

Spotkanie grupy projektowej z Burmistrzem Miasta i Gminy Przedecz

Zdjęcie pamiątkowe uczniów z Burmistrzem Miasta i Gminy Przedecz Witoldem Siwińskim

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Witold Siwiński urodził się 12 listopada 1955 roku w Przedczu. Jest synem Natalii i Mieczysława Siwińskich. Ma starszą siostrę Halinę. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w Zalesiu. Ojciec był działaczem społecznym, udzielał się w Samorządzie Wiejskim i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przedczu.

Dzieciństwo

Witold Siwiński w latach 1962-1970 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Żarowie gm. Przedecz.

Edukacja

Ukończył Technikum Rolnicze w Brześciu Kujawskim. Po maturze, w 1976 r. rozpoczął dalszą edukację na Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale zootechnicznym. W 1981 r. ukończył studia z tytułem mgr inż. zootechnik i podjął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Kościelcu. W tym czasie ukończył też kurs pedagogiczny w Krakowie o specjalizacji pedagogika szkolna.

Rodzina

W 1988 roku poślubił Annę Bącelę, która jest nauczycielką w Zespole Szkół w Przedczu. Mają troje dzieci: dwie córki Agnieszkę i Małgorzatę oraz syna Marcina.

Zainteresowania

Interesuje się historią, chętnie ogląda programy publicystyczne i filmy dokumentalne. Jego hobby są: myślistwo, wędkarstwo i konie. Należy do koła łowieckiego.Burmistrz ma mało wolnego czasu, ponieważ dodatkowo prowadzi gospodarstwo rolne.

Działalność

W 1994 r. Rada Miasta złożyła Witoldowi Siwińskiemu propozycję objęcia stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz. Ze względu na brak doświadczenia w pracy w administracji, a także dużą odpowiedzialność jaką niesie ze sobą sprawowanie władzy, początkowo nie wyraził zgody na swoją kandydaturę na to stanowisko. Uważał, że w działalności publicznej powinno się realizować ideę „rozwoju i dobra mieszkańców”. Na stanowisko Burmistrza Przedcza powołany został po raz pierwszy 1 lipca 1994 r. i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Burmistrz słynie z gospodarności i kreatywności. Realizuje swoje pomysły, biorąc pod uwagę budżet gminy. Priorytetami w jego działalności są warunki bytowe mieszkańców, ochrona środowiska, infrastruktura drogowa i budownictwo. Co roku na te cele gmina przeznacza znaczną część swojego budżetu, a także pozyskuje środki z innych źródeł. Dzięki temu lista przedsięwzięć podjętych i wykonanych od 1994 roku jest bardzo długa. Niektóre z nich to:

- wybudowanie oczyszczalni ścieków

- wybudowanie kanalizacji sanitarnej

- wybudowanie sieci wodociągowej

- wybudowanie dróg asfaltowych we wszystkich sołectwach

- położenie nowej nawierzchni na drogach w mieście

- zmiana nawierzchni chodników na kostkę brukową

- wybudowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z boiskiem piłkarskim i szatniami

- urządzenie targowiska miejskiego

- założenie stylowego oświetlenia ulicznego w mieście

- założenie oświetlenia ulicznego w sołectwach

- wykonanie remontów obiektów użyteczności publicznej tj. ratusza, świetlic wiejskich, przedszkola, ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Kultury „Zamek”

- częściowe odmulenie jeziora, oczyszczenie jego brzegu z trzciny, budowa parku z boiskiem do piłki siatkowej, placem zabaw

- wybudowanie amfiteatru nad jeziorem

- modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Przedczu i przedszkola

- wybudowanie obiektu „Orlik 2012”

- wybudowanie parkingu w centrum miasta i przy Zespole Szkół wraz z zatoczką dla autobusów

- wybudowanie obwodnicy miasta wraz ze ścieżką rowerową

- wytyczenie i oznakowanie szklaku rowerowego na terenie gminy

- instalacja sieci światłowodowej w całej gminie

Znaczenie postaci

Burmistrz swoją pracą, zaangażowaniem i entuzjazmem tworzy dobry wizerunek Miasta i Gminy Przedecz.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Weronika Kozerska, Nina Więtczak, Michał Gawryszewski, Adrianna Mizerska, Martyna Parecka
Nauczyciel prowadzący: Dorota Narazińska
Zespół Szkół w Przedczu
Gmina Przedecz, powiat kolski

Kalendarium:

  • 1976 ― studia na Akademii Ro...
  • 1962 ― nauka w Szkole Podsta...
  • 1971 ― nauka w Technikum Rol...
  • 1955 ― Narodziny bohatera
  • 1976 ― matura
  • 1988 ― Ślub bohatera
  • 1994 ― objęcie stanowiska Bu...

Cytaty:

  • „Tylko pożyteczna praca...”

Zobacz też: