Stanisław Wielebski image

Stanisław Wielebski

ur. 02 sierpnia 1875
 
 
 
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
Król Kurkowy Stanisław Wielebski

Rodzina Wielebskich

Rodzina Wielebskich

Towarzystwo Powstańców i Wojaków Wieleń 1925

Wielebska Bolesława

Wielebska Zofia

Wielebski Czesław

Wielebski Kazimierz

Wielebski Stanisław

akt urodzenia

chór kościelny Wieleń 1905-6

ks. Wielebski Edmund

legitymacja powstańcza

poświadczenie obywatelstwa

zaświadczenie

zaświadczenie

zaświadczenie - wywiadowca w czasie powstania

zaświadczenie o prowadzeniu chóru

zaświadzeenie o pobieraniu nauki u organisty

świadectwo zdatności
Zdjęć: 19
Dokumentów: 1

Stanisław Wielebski

Stanisław Wielebski urodził się 2.8.1875 roku w Rzeszkowie, a zmarł 25.2.1954 roku w Wieleniu. Ojciec Nepomucen (1852-1888) był gospodarzem w majątku ziemskim. Matka, Katarzyna z domu Gapińska (1852-1941), zajmowała się handlem.

Stanisław Wielebski ukończył Szkołę Powszechną w Dziembowie, następnie w Rzadkowie. W latach 1895-1897 kształcił się w zawodzie organisty u Pana Władysława Czarneckiego z Wysoka koło Wyrzyska. Edukację kończy egzaminem przed Komisją Diecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 30 czerwca 1899 roku.

Żona: Bolesława Wielebska zd. Misiak ur. 11.1.1884 r., a zmarła 18.10.1957 r. w Wieleniu.

Dzieci:

Zofia - księgowa (1903-1991)

Czesław - kupiec, księgowy (1907-1977)

Kazimierz - piekarz (1910-1989)

Edmund - ksiądz (1919-19.5.1942 zamordowany w Dachau).


Miejsce zamieszkania, praca, działalność.

Stanisław Wielebski mieszkał w Reszkowie, Rzadkowo k. Chodzieży, a od 1899 roku aż do śmierci 1954 r. - w Wieleniu. W latach 1939-1945 ukrywał się w Koninie pod zmienionym nazwiskiem. Od 1899 r., po przyjeździe do Wielenia, zostaje organistą w kościele parafialnym. prowadzi przy kościele chór oraz koło śpiewu i koło teatralne. Był również członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych. Współzałożyciel Banku Ludowego, którego był członkiem zarządu oraz dyrektorem. Był również współzałożycielem Zachodniej straży Obywatelskiej. W czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 był wywiadowcą na odcinku Gulcz-Wieleń. W  1920 roku został sekretarzem i adiutantem komendanta zachodniej straży obywatelskiej na odcinku granicznym Wieleń. W okresie międzywojennym należał do Towarzystwa Powstańców i Wojaków.


Znaczenie postaci

Lokalny działacz społeczny. Walczył o polskość w czasie zaborów. Współzałożyciel Banku Ludowego. Po odzyskaniu niepodległości kultywował patriotyzm i polskość. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym środowiska lokalnego.


Źródło:

Wywiad z Panem Stanisławem Wielebskim, wnukiem Stanisława Wielebskiego.

Jednodniówka na dziesięciolecie niepodległości Wielenia 1930 rok - red. prof. Rozwadowicz.

Fotografie pochodzą ze zbiorów rodzinnych Państwa Wielebskich z Wielenia.Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Roman Frąckowiak
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
Gmina Wieleń, powiat wągrowiecki

Kalendarium:

  • 1875 ― Narodziny bohatera
  • 1954 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > powstanie wielkop...