Waldemar Feliniak image

Waldemar Feliniak

ur. 01 czerwca 1949
 
Edukacja
 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
1. Zbiórka harcerska.

2. Druh Waldek Feliniak wraz z drużynowymi prowadzi pochód 1 majowy.

3. Obóz harcerski. Kadra instruktorska. Kołobrzeg 1988r.

4. Obóz harcerski. Przybrodzin 1989r.

5. Karta z kroniki Szkoły Podstawowej we Władysławowie. 1995r.

6. Karta z kroniki Szkoły Podstawowej we Władysławowie. Otwarcie Hali sportowej

7. Karta z kroniki Szkoły Podstawowej we Władysławowie. Otwarcie hali sportowej.

8. Harcerze podczas uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej we Władysławowie. 2003r.

9. Karta z kroniki Szkoły Podstawowej we Władysławowie. 2003r

10. Karta z kroniki Szkoły Podstawowej we Władysławowie. 2003r.

11. Start harcerski. 2003r

12. Biwak harcerski

13. Przyrzeczenie harcerskie. Dębki 2005r

14. Przyrzeczenie harcerskie. 2013r

Zdjęcie profilowe

Fotokronika harcerska
Kalendarium ZHP we Władysławowie w latach 1971-2008
Zdjęć: 15
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodzony w Myśliborzu 1 czerwca 1949 r. Matka Marianna, z zawodu krawcowa, urodziła się w Gąsinie, ale po wojnie wraz z rodzicami została przesiedlona w okolice Myśliborza.

Dzieciństwo

Waldemar Feliniak wczesne dzieciństwo spędził w Myśliborzu. Tam też rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Często zmieniał miejsce zamieszkania, co związane było z poszukiwaniami przez matkę pracy. Ostatecznie matka i syn osiedlili się w Turku.

Edukacja i młodość

Szkołę podstawową ukończył w Turku. Kolejnym etapem nauki było Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku, w którym pomyślnie zdał maturę w 1968 r. Dalsza edukacja kontynuowana była już w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, gdzie poszerzał swe pasje związane z naukami ścisłymi: fizyką i matematyką. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka. Już w liceum rozpoczęła się jego przygoda z harcerstwem, które stało się jego wielką pasją. Był członkiem modelarskiej Drużyny Harcerskiej. W 1965 r. roku ukończył kurs instruktorski w Nowym Mieście nad Wartą, dzięki czemu w kolejnych latach uczestniczył w obozach harcerskich jako młodszy instruktor.

Życie prywatne

Żonaty. Ma dwie córki, Joannę oraz Agnieszkę.

Etapy działalności

Druh Feliniak

Waldemar Feliniak w roku 1970 rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego we Władysławowie jako nauczyciel matematyki i fizyki. Swoją pasję realizował w działającej przy szkole 5 Drużynie Harcerskiej. Już w drugim roku pracy zorganizował obóz w Mikorzynie dla harcerzy z Ośrodka Władysławów. Jego ważną rolą w tym okresie było pozyskiwanie pośród uczniów chętnych i aktywnych harcerzy, którzy zaczęli tworzyć historię jednej z najprężniej działających organizacji ZHP w województwie konińskim.

W 1975 r. we Władysławowie powstał Hufiec Władysławów, którego komendantem został druh Waldemar Feliniak Funkcję tą pełnił przez sześć lat. W owym czasie drużyna rozrosła się do takich rozmiarów, że utworzone zostały kolejne, mianowicie: 1 DH (Drużyna Harcerska), 2 DH, 3 DH, 4 DH, i 7 DH. Cały Hufiec liczył 235 harcerzy oraz 380 zuchów, a krąg instruktorski liczył aż 33 instruktorów. Hufiec Władysławów posiadał własną bazę materialną, m.in. namioty i materace. Harcerstwo władysławowskie było niesłychanie aktywne. Odbywały się zbiórki, rajdy, kuligi, biwaki i obozy harcerskie. Harcerze uczestniczyli w lokalnych obchodach świąt narodowych. W 1980 r. odbył się obóz wędrowny, podczas którego pieszo pokonali trasę Włocławek–Grunwald. Obóz ten zapisał się szczególnie w pamięci jego uczestników.

W 1982 r. Hufiec Władysławów został rozwiązany, a drużyny harcerskie z Władysławowa zostały połączone w VII Szczep Harcerski. Po zmianach organizacyjnych zacieśniła się współpraca z Hufcem Turek, a druh Feliniak był współorganizatorem obozów dla harcerzy z całego Hufca.

"Dzięki wielkiemu hartowi ducha drużynowego Feliniaka czas ten bez wątpienia można nazwać złotym okresem w historii władysławowskich drużyn harcerstwa. To jego zaangażowanie i zapał sprawiały, że uczniowie chętnie wstępowali w szeregi harcerstwa. Druh Feliniak mimo trudności finansowych zawsze starał się aby harcerze choć raz w roku mogli uczestniczyć w obozach, kuligach, czy choćby biwakach harcerskich. Imponująca liczba harcerzy zawsze brała udział w obchodach świąt narodowych, oddając hołd ofiarom wojen i wielkim Polakom. Harcerski sztandar był jednocześnie sztandarem szkoły (do roku 2000), a przy nim wartę zawsze pełnili najwierniejsi harcerze i harcerki"

W czasie swojej działalności druh Feliniak zorganizował szereg obozów harcerskich o zasięgu krajowym i zagranicznym. Odbywały się także biwaki, kuligi oraz inne uroczystości harcerskie. Harcerze aktywnie uczestniczyli w różnorodnych akcjach.

Kalendarium ZHP

Fotokronika drużyn harcerskich z Władysławowa. 1970-2012

Po przejściu na emeryturę druh Feliniak nadal angażował się w działalność DH oraz gromady zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej we Władysławowie.

Dyrektor Feliniak

W latach 1996-2006 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół we Władysławowie, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego oraz Gimnazjum. W trakcie tej kadencji podjęto szereg działań wspierających rozwój kultury fizycznej we Władysławowie. Dzięki inicjatywie Dyrektorów szkoły i zaangażowaniu uczniów powstały korty tenisowe. W tym czasie szkole podstawowej ufundowano sztandar, a wielkim przedsięwzięciem było wybudowanie hali sportowej.

W 2013 r. Waldemar Feliniak zakończył pracę zawodową.

Znaczenie postaci

Waldemar Feliniak to postać zasłużona dla harcerstwa i szkolnictwa. Jest osobą znaną i poważaną w swoim środowisku. Wykształcił wiele pokoleń władysławowian, wskazując im, które wartości są ważne w życiu każdego człowieka. Swoją charyzmą i optymizmem zarażał każdego kto wstępował w szeregi ZHP. O jego pasji dla harcerstwa świadczy choćby to, że pomimo przejścia na emeryturę nadal pozostaje aktywnym członkiem ZHP. Druhowie i druhny mogą liczyć na jego wsparcie i doświadczenie. Odchodząc w stan spoczynku pozostawił po sobie szereg niedoścignionych wzorców postępowania wobec dzieci i młodzieży, a obozy harcerskie organizowane przez druha pozostaną na zawsze w pamięci uczestników.

Żródła:

1. Wywiad z Panem Waldemarem Feliniakiem.

2. "Historia Szkoły Podstawowej we Władysławowie", pod. red. Piotra Szewczyńskiego, Władysławów 2012.

3. Kronika 5 Drużyny Harcerskiej im. ks. Piotra Skargi we Władysławowie.

4. Kronika Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie.

5. Fotografie: zbiory prywatne druha Waldemara Feliniaka, druhny Marii Urbaniak oraz druha Grzegorza Grzelaka.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
Gmina Władysławów, powiat turecki

Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera
  • 1970 ― rozpoczęcie pracy jak...
  • 2013 ― przejście na emerytur...

Cytaty:

  • „Nie byłoby roku bez wi...”
  • „Dzięki wielkiemu harto...”

Zobacz też: