Marzanna Dymek image

Marzanna Dymek

ur. 07 czerwca 1965
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
Grupa projektowa po wywiadzie z panią dyrektor

Grupa projektowa przed budynkiem szkolnym

Klasopracownia najmłodszych uczniów

Marzanna Dymek

Międzyszkolny Zlot Turystyczno- Ekologiczny " Spotkanie Mikołajów"

Nowa sala gimnastyczna

Obchody Święta Niepodległości

Obóz wędrowny Szklarska Poręba

Spływ Dunajcem- obóz wędrowny

Wycieczka uczniów do Trójmiasta

Zdjęć: 10

Pochodzenie

Marzanna Dymek z. d. Kubiś urodziła się 7 czerwca 1965 roku w Czarnkowie w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, woj. wielkopolskie, jako córka Ireny i Mirosława Kubisiów. Matka zajmowała się domem i pracowała jako sprzątaczka w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie, ojciec pracował w Odlewni Żeliwa Ciągliwego w Drawskim Młynie jako kierowca. Ma dwie siostry, Urszulę z zawodu ekspedientkę i Agnieszkę nauczycielkę matematyki i informatyki.

Rodzina

Mąż Mirosław jest nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. Pracuje w Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku. Mają troje dzieci. Najstarszy syn jest informatykiem. Córka Aleksandra z zawodu jest masażystką i opiekunką medyczną. Najmłodszy syn jest uczniem Technikum Logistycznego w Wieleniu.

Edukacja

Marzanna Dymek edukację w stopniu podstawowym ukończyła w Drawskim Młynie. Często przebywała w szkole pomagając mamie w pracy. Od najmłodszych lat fascynowała się pracą nauczyciela i już jako mała dziewczynka wiedziała, że w przyszłości chce wykonywać ten zawód. Dalszą edukację kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym im mjr. H. Sucharskiego w Krzyżu Wlkp. W 1984 roku zdała maturę i rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Piłce jako nauczyciel nauczania początkowego. Jednocześnie podjęła naukę w Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wlkp. w trybie zaocznym. Studia uzupełniające ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, zdobywając tytuł magistra nauczania początkowego.

2000 roku - studia podyplomowe na Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej - nauczanie zintegrowane.
2002 roku - studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, Wydział informatyki i Zarządzania, Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi
2003 roku - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.
2010 roku- studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu - „Matematyka w szkole.”
Nadal systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczęła w 1984 roku jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Piłce. Od samego początku praca była jej wielką pasją. Wspólnie z mężem zaangażowała się w zorganizowanie drużyny harcerskiej i urządzenie harcówki. W szkole tej pracowała 15 lat. W 1999 roku przeniosła się do pracy w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie. W 2000 roku została nauczycielem dyplomowanym, a w 2003 roku wygrała konkurs na dyrektora tejże szkoły. Funkcję tę pełni drugą kadencję będąc jednocześnie nauczycielem matematyki.
Cel jaki postawiła sobie w  pracy jako dyrektor szkoły to stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju wszystkich uczniów. Wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające sprostać wyzwaniom w trakcie dalszej nauki. Dyrektor stwarza warunki i udziela wszelkiej możliwej pomocy w wyrównywaniu szans życiowych. Uczniowie w szkole mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Szkoła jest miejscem bardzo przyjaznym, a przede wszystkim lubianym nie tylko przez uczniów, ale także przez nauczycieli i pracowników obsługi.
Dyrektor szkoły organizuje różnorodne imprezy środowiskowe o charakterze gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Cykliczną imprezą są Zloty turystyczno-ekologiczne pod hasłem „Promocja zdrowia przez turystykę”. Jest to impreza o charakterze międzywojewódzkim, skupiająca uczniów z różnych stron Polski. Celem zlotów jest przybliżenie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Drawsko, popularyzacja ochrony środowiska, upowszechnianie aktywnych form wypoczynku oraz promocja zdrowia poprzez turystykę.
Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów. Propaguje nawyki zdrowego odżywiania się. Jako jedyna szkoła w gminie posiada certyfikat „Wielkopolskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie” nadany w 2006 roku przez Wielkopolski Zespół Wspierający Edukację Zdrowotną i Wojewódzką Radę Programową. Obecnie czyni starania o uzyskanie „Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie”.
Od lat w szkole prowadzona jest akcja „Szklanka mleczka dla każdego ucznia”. Przy współpracy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie dzieci spożywają w szkole mleko i jogurty.
Uczniowie biorą udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Dzieciom udostępnia się trzy razy w tygodniu świeże owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia.
W szkole od lat realizowane są zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Zwraca się uwagę dzieci zarówno na bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczne spędzanie wolnego czasu, zachowanie w sytuacji zagrożenia czy bezpieczne korzystanie z Internetu. W 2004 roku szkoła uzyskała Certyfikat „Zdrowej i Bezpiecznej Szkoły” nadany przez Wielkopolską Izbę Lekarską, a w 2007 roku, jako pierwsza szkoła w gminie uzyskała Certyfikat „Jestem bezpieczny - dorośli są ze mną”.
W 2012 roku szkoła uzyskała tytuł „ Szkoła odkrywców talentów”
W tym samym roku otrzymała dyplom za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla uprawiania sportu i rekreacji wydany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne regionu i kraju. Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, budzi w uczniach szacunek dla symboli narodowych i tradycji. Każdego roku uroczyście obchodzone są święta państwowe. Na stałe do kalendarza imprez wpisał się marsz niepodległościowy. Uczniowie szkoły uzyskują wysokie lokaty w konkursie „Wiedzy o Wielkopolsce” na szczeblu powiatu i rejonu.
Dyrektor w związku z pracą „Nad patronem” współpracuje z zakonem Urszulanek w Pniewach i Warszawie. Wraz z delegacją uczniów w 2009 roku została zaproszona do senatu w Warszawie na wystawę „Moją polityką jest miłość”, którą zorganizowano w sprawie uczczenia 70. Rocznicy śmierci Św. Urszuli Ledóchowskiej i uznanie jej za wzór patronki.
W 2011 roku szkoła wzięła udział w plebiscycie „Polka wszech czasów” organizowanym przez Muzeum Historii Polski wraz z Magazynem Historycznym „Mówią wieki”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie osiągają dobre wyniki nauczania, potwierdzone zewnętrznym sprawdzianem uczniów klasy VI.
Odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
Dyrektor dba o stan techniczny i estetykę szkoły. W pierwszej kadencji budynek szkolny gruntownie wyremontowano, a klasopracownie uzyskały nowy, piękny wygląd. W 2011 roku szkoła staraniem pani dyrektor wzbogaciła się o nową salę gimnastyczną z godnymi warunkami do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Placówka posiada bardzo bogato wyposażoną pracownię komputerową. Każdego roku dyrektor dokonuje zakupów nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. W 2014 roku zamontowano w klasach projektory, a w  2015 roku były to dwie tablice interaktywne.
Dyrektor doskonale współpracuje z rodzicami, instytucjami kulturalno-oświatowymi i pozarządowymi. Każdego roku pozyskuje sponsorów. Z uzyskanych środków zmodernizowano boisko szkolne, sfinansowano projekt drewnianej wiaty - „zielonej klasy”, której budowa rozpocznie się w 2015 roku.

Nauczyciel z pasją

Pani Marzanna Dymek, jak sama mówi o sobie jest przede wszystkim nauczycielem, a dopiero potem dyrektorem. ”Jest nauczycielem z pasją”. Wspólnie z mężem jako pracownicy Szkoły Podstawowej w Piłce zainicjowali zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Od trzydziestu lat organizuje obozy wędrowne w góry. Od dwunastu pod szyldem Szkolnego Koła PTSM przy Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie. Zorganizowała 30 obozów wędrownych w tym dwa nad morze, pozostałe w góry.
Uczestnikami było przeszło 600 osób z gminy Drawsko, ale nie tylko. Wieść o obozach szybko się rozeszła i uczestnikami była młodzież z Warszawy, Poznania, Obornik. Pani Marzanna przeszła wspólnie z młodzieżą wszystkie pasma górskie od Sudetów po Bieszczady. Spędziła kilkaset godzin na górskich szlakach (około 3 500 km). W ostatnich latach były to obozy: w Bieszczady, w Karkonosze, w Beskidy - „Wędruj zdrowo kolorowo”, do Kotliny Kłodzkiej, Szklarskiej Poręby, Czeskiego Raju, Karpacza, Jeleniej Góry, w Gorce i Pieniny, z Krakowa na Bieszczadzką Połoninę, „Od Wrocławia przez Sudety do Pragi”, „Powrót w Bieszczady z wycieczką do Lwowa”.
Na trasach wędrówek znajdowały się nie tylko miasta, ale też takie miejsca, które są nazwane „końcem świata-Samotnią”. Takim miejscem jest Otryt w Bieszczadach, gdzie nie ma bieżącej wody i światła, albo Sól Oźna w Beskidach, gdzie nie ma dojazdu do schroniska, a do najbliższego sklepu jest 5 km szlakiem górskim. Obozy w takich miejscach, z dala od cywilizacji, uczestnikom podobają się najbardziej. Uczą one bowiem konkretnych umiejętności takich jak: czytanie mapy, posługiwanie się kompasem, poznawanie minerałów, flory i fauny, kultury i zwyczajów poszczególnych regionów kraju. Przebywają w miejscach wyjątkowych: jaskiniach, kopalniach, parkach narodowych, krajobrazowych, ale przede wszystkim jest to dla uczestników szkoła życia. Sami przygotowują śniadania i kolacje, uczą się znosić trudy w dążeniu do celu, pomagają sobie w trudnych chwilach, obcują z ciszą. Uznają własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.
Jako propagatorka turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu organizuje kilkudniowe wycieczki w kraju i za granicę nie tylko dla uczniów ale także dla nauczycieli.
Zachęca młodzież do udziału w  „Rodzinnych Rajdach Rowerowych” organizowanych przez klub „Dynamo” w Krzyżu Wlkp.
Zainicjowała kilkudniowe biwaki dla uczniów w „zielone miejsca” naszej Puszczy. Uczniowie poznają ścieżki edukacyjne i ekologiczne w najbliższej okolicy. Uczą się samodzielności od najmłodszych lat.

Nagrody i wyróżnienia

• W roku 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 r.
Nagroda Wójta Gminy Drawsko za właściwe i perspektywiczne funkcjonowanie szkoły; zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; organizowanie imprez środowiskowych; współudział w organizowaniu imprez gminnych, prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i doskonalenia zawodowego; pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
• 2004 r. Wyróżnienie Honorowe za pracę społeczną na rzecz PTSM, przyznane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Zarząd Oddziału Wielkopolskiego.
• 2011 r. Pierwsze miejsce za najlepiej zorganizowany obóz w Polsce, przyznane przez Główny Zarząd PTSM w Warszawie.

Znaczenie postaci

Pani Marzanna Dymek jest nauczycielem z 31-letnim stażem pracy. Dyrektorem drugiej kadencji. Posiada wysoki takt pedagogiczny. Ma życzliwy stosunek do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Inicjuje i organizuje różnorodne przedsięwzięcia skierowane dla młodych ludzi. Ma otwarte podejście dla uczniów, aktywizuje młodych ludzi poprzez wykorzystywanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania. Angażuje młodych ludzi do nauki i rozwija w nich pasje. Propaguje zdrowy i bezpieczny tryb życia poprzez wędrówki górskie i życie w zgodzie z naturą. Jako nauczyciel z pasją za organizację obozów nigdy nie pobierała wynagrodzenia. Pracę organizatora i opiekuna obozowego traktuje jako wolontariat.
Jako dyrektor ceni poglądy innych. W każdej sytuacji szuka konstruktywnych rozwiązań. Potrafi przekonać ucznia, że nauka jest darem, a nie obowiązkiem. Dba o rozwój zawodowy nauczycieli, zachęcając ich do podejmowania różnych form doskonalenia zawodowego. Wspiera nauczycieli w podejmowaniu nowatorskich metod pracy. Jest wymagająca i sprawiedliwa. Lubiana i szanowana przez uczniów, nauczycieli i rodziców. To dyrektor i nauczyciel z pasją, który potrafi skutecznie inspirować innych do pozytywnego działania.

Źródła:

-wywiad z bohaterką
-kroniki szkolne

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Marcin Jaworski, Martyna Oleksak, Sandra Sobkowska, Marta Szmyd
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Pankowska-Czerwińska
Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
Gmina Drawski Młyn, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Zobacz też: