Edmund Bruno Madaliński image

Edmund Bruno Madaliński

ur. 13 października 1911
zm. 01 maja 1974
 
 
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Edmund Madaliński

Nagrobek pisarza

Plakat wykonany przez uczestników projektu

Rodzeństwem Madalińskich

Uczestnicy projektu podczas czytania utworów pisarz

Wiersz „Powstaniec” recytowany przez p. Łucję Nowak – znajomą twórcy
„Miesiąc mojego życia” – praca na Konkursu Polskiego Radia i Tygodnika Kulturalnego
„Tajemnice Międzychodu”
Ilustracja wykonana przez Nicole Szostak
Mowa pogrzebowa
Nekrolog
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
Wiersz „Moja wioska”
Zaproszenie na  III Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie
Życzenia imieninowe
Zdjęć: 5
Nagrań: 1
Dokumentów: 9

Edmund Bruno Madaliński

Dzieciństwo i młodość

Urodził się 13 października 1911 roku w Liebuchowie koło Skwierzyny, jako najmłodszy syn Wiktorii z  Piechowiaków i  Piotra Madalińskiego. Miał pięciu braci i dwie siostry.
Do 1918 roku mieszkał w Liebuchowie, gdzie przez dwa lata uczęszczał do niemieckiej szkoły.
Po I wojnie zamieszkał z rodzicami w Kłosowicach, małej wsi w powiecie międzychodzkim, gdzie rodzice jego nabyli gospodarstwo rolne.
Naukę kontynuował w  polskiej szkole w Zatomiu Starym. Ukończył trzy oddziały. Po ukończeniu szkoły, jeszcze jako dziecko, pracował w gospodarstwie - pasł bydło, tworzył przy tym krótkie wiersze i czytał wszystkie z trudem zdobyte książki . Marzył o tym, aby uczyć się dalej, niestety rodziców nie było stać na dalszą edukację. W swojej biografii pisze o tym tak: "Poznawszy słowa, poznawszy naukę, przeróżne książki i pisania sztukę. Pasałem bydełko z westchnieniem głębokim, marząc o szkole i świecie szerokim. Czytałem książki, czytałem tysiące, nocami,we dnie, przy krowach na łące. Skowronek mnie rankiem pędził do spania, po prostu odrywał mnie od czytania. (...) Serce i dusza moje całe ciało, do szkół, nauki, codziennie się rwało, lecz czas był głuchy, na ubogich żądze, bo ten bogaty, który miał pieniądze!" Podczas II wojny skierowano go do pracy u "bauera" w  Grobii ( wieś w gminie Sieraków).

Życie rodzinne i zainteresowania

Po wojnie 30 czerwca 1945 roku ożenił się z Wiktorią Nowak. Miał pięcioro dzieci: Piotra ( ur. 1946 r.),
Pawła ( ur. 1948 r.), Władysława (ur. 1949 r.), Irenę( ur. 1951 r.), Ludwikę (ur. 1958 r.). Córka wspomina go jako serdecznego i rodzinnego człowieka, który zawsze wspierał dzieci w rozwiązywaniu problemów i dbał o rodzinę. Nazywała go najlepszym przyjacielem.
Do końca życia mieszkał we wsi Kłosowice, w małym domku, nad rzeka Wartą.Pisał,że miał w życiu trzy talenty:
" (...)pierwsze- muzyka, drugi – śpiew i pisanie. I zostałem z tym talentami na wsi, w oborze, pomiędzy krowami!" Dużo czytał, prenumerował Bibliotekę Arcydzieł Literatury oraz Bibliotekę Rodzinną.

Twórczość i działalność społeczna

Pisał wiersze zrozumiałe. Tematyka dotyczyła życia codziennego na wsi, miłość do ziemi , ciężkiej pracy na roli.Podkreślała związek z wiejskim środowiskiem, ukazywała piękno przyrody. Poruszał w swoich utworach wagę wykształcenia, chciał przekazać tę ideę przyszłym pokoleniom. Za krytykę ówczesnych władz ponosił konsekwencje, jak mówił np. " Za wiersz "Bezrobotni" wygłoszony publicznie zostałem pałkami pobity ślicznie", mimo to nie bał się konsekwencji. Tworzył utwory na różne okazje: Dzień Matki, Boże Narodzenie, Pierwszy Maja.

Od 1965 roku należał do Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludowych z siedzibą w Lublinie, który w  1968 roku przerodził się w Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Redagował życzenia weselne, imieninowe, komunijne.Układał wiersze przy okazji spotkań towarzyskich, zebrań. Często wypowiadał się wierszem bez wcześniejszego przygotowania.Jak sam mówił: " Nie liczę sylab, nie składam zdania. Wcale się nie znam na sztuce pisania. (...)
Nie szukam rymów te same przychodzą ,po prostu w głowinie mojej się rodzą". Tworzył sztuki teatralne, zazwyczaj komedie, które były wystawiane w okolicznych wioskach.

Od 1954 roku pełnił funkcję sołtysa we wsi Kłosowice. Należał do Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej,
w którego założeniu uczestniczył w  dniu 8 kwietnia1958 roku. Napisał w 1940 roku wiersz"Wysiedlenie" ,którego fragmenty opublikowano w Sierakowskim Zeszycie Historycznym. W 1954 roku napisał "Tajemnice Międzychodu " książka zachowała się w oryginale. Z przykrością trzeba stwierdzić, że książka i wiersze zachowały się w większości w rękopisach i do tej pory nie były publikowane.Część jego utworów została po zakończeniu II wojny światowej spalona przez Rosjan.Wiersze:"Nie wiem dla kogo te słowa", "Moja wioska", "Lubię te chwilę.... "opublikowane były w Antologii współczesnej poezji ludowej (Warszawa 1972), Wiersze proste jak życie (Lublin 1966), Od Bugu do Tatr
i Bałtyku (Lublin 1965). W 1973 roku wziął udział w Konkursu Polskiego Radia i Tygodnika Kulturalnego "Miesiąc mojego życia" i  opisał wierszem luty. Zmarł 1 maja 1974 roku na zapalenie płuc. Pochowany został na sierakowskim cmentarzu.

Znaczenie postaci

Edmund Madaliński był przede wszystkim rolnikiem. We wsi Kłosowice był znanym działaczem społecznym, człowiekiem otwartym na potrzeby mieszkańców. Pomagał sąsiadom formułować pisma urzędowe. Zawsze służył pomocą. Pisał życzenia okolicznościowe na różne okazje. Cieszył się szacunkiem i uznaniem. Jeżeli żyłby współcześnie na pewno posiadłby upragnione wykształcenie, rozpowszechnił swoje utwory i zdobył sławę.

Bibliografia

Źródła publikowane:

Sierakowskie Zeszyty Historyczne 11, pod red. Jarosława Łożyński, Sieraków - marzec 2014

Antologia współczesnej poezji ludowej / [oprac.] Jan Szczawiej, Warszawa 1967

Wiersze proste jak życie. Antologia współczesnej poezji ludowej, red. R. Rosiak, Lublin 1966 , s.61

Od Bugu do Tatr i Bałtyku. Wiązanka współczesnej polskiej poezji ludowej, red. R. Rosiak, Lublin 1965, s. 27

Kamena nr 19 (16-31 X 65), Lublin

Źródła niepublikowane:

Utwory Edmunda Madalińskiego: "Sieraków" , "Legenda wód Jaroszewa", "Bezrobotni", "Gwiazdka", "Matka", "Ballada – jakiej mało", "Wysiedlenie"

"Tajemnice Międzychodu" – Kłosowice 1954 , "Jeden miesiąc mojego życia", Kłosowice luty 1973

Napisana wierszem autobiografia

Inne źródła:

Pamiątki, dokumenty i zdjęcia należące do córki p. Ireny Wachowiak.

Wywiad z P. Ireną Wachowiak.

Wywiad z sąsiadem p. Andrzejem Przewoźnym.

Wywiad z p. Łucją Nowak - znajomą pisarza.

Wywiad z wnukiem Wojciechem Madalińskim .

Wywiad z p. Ryszardem Jaskułą.

Korespondencja z p.Pawłem Onochinem z Zarządu Głównego Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie.

Księga ślubów 1927-1948 Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie

Księga zmarłych 1973-1982 Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie

English abstract

Edmund Bruno Madaliński (1911-1974) farmer, the mayor of the village Kłosowice in the years 1954-1974, folk poet. He wrote understandable poems. The subject of poems related to everyday life in the country, love of the land, hard work on the land. It emphasized the relationship with the rural environment, showed the beauty of nature. He wrote about the importance of education and wanted to convey this idea to ​​future generations. He wrote poems for different occasions: Mother's Day, Christmas, First of May. Since 1965, he belonged to the People's Writers Club in Lublin, which in 1968 turned into the Association of Folk Artists. He created Wedding, Name Day, First Communion wishes. He composed poems on the occasion of social gatherings, meetings. Poems "I do not know for whom the words", "My village", were published in the Anthology of contemporary folk poetry (Warsaw, 1972), the poem "I like this moment ..." in the "Poems simple as life" - An anthology of contemporary poetry, folk, (Lublin 1966). In 1973, he wrote "The Month of my Life" - he described the month of February in verse. The work was awarded the distinction in the competition of the Polish Radio and "Cultural Weekly". Edmund Madaliński was primarily a farmer. He was a well known social activist, a man open to the needs of residents in the village Kłosowice. He enjoyed the respect and appreciation. If he had been alive today he would have certainly possessed education, have disseminated his works and have gained fame. have gained famwork.nd have gained fame. ndworks. and have gafame.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Jakub Kurcaba, Wiktor Nowak, Grzegorz Pucek, Malwina Rembacz, Ernest Stasiak, Nicole Szostak, Luiza Wieczorek
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Maciołek
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Gmina Sieraków, powiat międzychodzki

Kalendarium:

  • 1911 ― Narodziny bohatera
  • 1965 ― Dołączenie do Między...
  • 1974 ― Śmierć bohatera

Źródła:

  • Miejsce pracy podczas ...
  • Stuktura powstania Tow...

Zobacz też: