Teresa Miś image

Teresa Miś

ur. 10 września 1940
zm. 29 czerwca 2012
Edukacja | Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
„Wszystkie dzieci są nasze”
Szkoła Podstawowa w Wijewie
40 lecie TPD w Brennie,2014

Dzieciniec letni 1985

Dzieci państwa Teresy i Zdzisława Miś (1970)

Gwiazdka 2010

Gwiazdka 2010

Otwarcie placu zabaw 1978

Pani Teresa w swoim gospodarstwie

Pasowanie klas pierwszych 2008

Podziękowania dla pani Teresy

Spotkanie z Gwiazdorem (2010)

Teresa Miś (z dom.Kowalewicz) w latach młodości

Teresa Miś na brzegiem Jeziora Białego w Brennie

Ślub Teresy i Zdzisława 1961

„Moja mama” – wypowiedź córki Sławomiry
Rozmowa z Wójtem Gminy Wijewo
Fragmenty kronik TPD
Prezentacje uczniowskie – Teresa Miś
Zdjęć: 13
Filmów: 2
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Teresa Miś z domu Kowalewicz urodziła się 10 września 1940 roku w Brennie, w okresie trwania drugiej wojny światowej. Jej rodzicami byli Balbina i Jan Kowalewicz. Miała siedmioro rodzeństwa: dwóch braci i pięć sióstr. Była pierwszym dzieckiem państwa Kowalewicz. Rodzice zajmowali się gospodarowaniem na roli, ojciec pracował również zawodowo. Zmarła 29 czerwca 2012 roku w rodzinnej miejscowości.

Dzieciństwo

Najwcześniejsze lata swojego życia spędziła w Brennie, w domu rodzinnym. W 1939 roku jej ojciec, Jan Kowalewicz, został powołany do wojska. Walczył w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskichkampanii wrześniowej. Rodzina Teresy Miś mieszkała w domu (przy dzisiejszej ulicy Jeziornej) przez cały okres trwania wojny.

Edukacja i młodość

Do 7-klasowej szkoły podstawowej zaczęła uczęszczać 1 września 1947 roku. Ukończyła ją 25 czerwca 1954 roku. Naukę kontynuowała w Lesznie na kierunku nauczycielskim, ale musiała ją przerwać z powodów rodzinnych. W dalszych etapach edukacji ukończyła kurs katechetyczny w Poznaniu, kurs bibliotekarza oraz Technikum Rolnicze. Zdała też egzaminy nadające jej tytuł mistrza drobiarskiego. W 1961 roku wyszła za mąż za Zdzisława Miś. Wychowali czworo dzieci: Ryszarda, Sławomirę, Julitę i Przemysława. Doczekali się ośmioro wnuków.

Praca zawodowa

W początkowym okresie Teresa Miś podjęła pracę jako katechetka w parafii Brenno, następnie pracowała w bibliotece w Wijewie. Ostatecznie jednak poświęciła się pracy rolniczej. Wspólnie z mężem Zdzisławem rozpoczęli pracę w gospodarstwie w Brennie (przy dzisiejszej ulicy Okrężnej) o specjalizacji chów drobiu. Rozbudowali budynki gospodarcze i postawili nowy dom mieszkalny. W związku z pracą zawodową Teresa Miś należała do kilku różnych organizacji rolniczych. Działała w Związku Hodowców i Producentów Drobiu oraz w Kółku Rolniczym w Brennie, gdzie przez wiele lat była członkiem zarządu. Należała również do Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie. W działaniach społecznych starała się dbać o sprawy rolników swojego regionu. Zawsze podkreślała znaczenie pracy na roli.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brennie

Teresa Miś była wieloletnią przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada 1970 roku. Zostało zorganizowane przez ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Brennie, Franciszka Talagę. Teresa Miś została wybrana przewodniczącą TPD i pełniła tę funkcję przez 42 lata, do 2012 roku. Imprezy organizowane przez TPD weszły do tradycji naszej społeczności. Były to tzw. „Choinki noworoczne”, na których dzieci otrzymywały prezenty-słodycze od Gwiazdora (tak określa się św. Mikołaja w naszym rejonie). Towarzyszyły temu tańce, zabawy i bale przebierańców. Organizowano kilkudniowe wycieczki, m.in. do Kotliny Kłodzkiej, Warszawy, Torunia i wesołego miasteczka w Chorzowie. Były również wyjazdy jednodniowe, m.in. do ZOO w Poznaniu i Wrocławiu. TPD nadal organizuje "Choinki" oraz wyjazdy do kina, teatru, a w ostatnich czasach do centrum rozrywki w Lesznie, Głogowie i Krasiejowie. Ponadto od samego prawie początku organizuje się spotkania z okazji Dnia Dziecka.

W latach 1974-1990, przy wsparciu samorządu gminnego, TPD organizowało corocznie tzw. „Dzieciniec Letni" (kilka razy był też jesienny) w Brennie. Przyjmował on formę przedszkola, gdzie zapewniano opiekę dzieciom rolników w okresie wytężonych prac polowych. Najmłodsze dzieci do lat 6 nie uczęszczały wówczas do przedszkola, dlatego też zorganizowanie dla nich czasu było bardzo ważnym działaniem dla całej społeczności lokalnej. „Dzieciniec” mieścił się na sali wiejskiej w Brennie, przy której w roku 1979 powstał dodatkowo plac zabaw - duża część prac budowlanych została wykonana w czynie społecznym, czyli przez samych mieszkańców Brenna. Teresa Miś zajmowała się organizacją letniego i jesiennego przedszkola oraz pełniła w nim początkowo rolę opiekunki.

Praca na rzecz innych organizacji

Teresa Miś była także aktywnym członkiem innych organizacji i instytucji takich, jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie, rada sołecka i rada gminy. Współpracowała z innymi organizacjami w regionie leszczyńskim. Była członkiem partii chłopskiej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Za swoją działalność Teresa Miś otrzymała ogromną liczbę dowodów uznania i podziękowań. Były to m.in. podziękowania za pracę w różnych organizacjach oraz na rzecz wsi, gminy i państwa, a także - Medal Matki (1986) przyznany przez Prezydium Rady Narodowej w Lesznie, Medal im. Dr Henryka Jordana „za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży” (1987) przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Order Serca Matkom Wsi (2010) przyznany przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Medal Maksymiliana Jackowskiego przyznany przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Teresa Miś pomimo wielu obowiązków zawodowych i tych związanych z działalnością na rzecz wsi znajdowała jeszcze czas na swoje pasje i zainteresowania. Bardzo lubiła czytanie książek i robótki ręczne, prowadziła kroniki TPD, KGW i Kółka Rolniczego, pisała referaty okolicznościowe i artykuły do gazet.

Znaczenie postaci

Teresę Miś cechowała wyjątkowa serdeczność nie tylko wobec dzieci, ale i dorosłych. Potrafiła przekazać innym swoje pozytywne nastawienie do świata i obdarzyć uśmiechem każdego rozmówcę. Wyróżniała ją umiejętność organizacji pracy oraz aktywna postawa wobec działań na rzecz społeczności lokalnej. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nadal działa bardzo aktywnie jako jedyne w regionie. Jej córka Sławomira została wybrana na przewodniczącą Koła, a synowe Aldona i Joanna działają z równym zapałem na jego rzecz. Syn Przemysław jest aktywnym członkiem rady sołeckiej w Brennie, pełni też funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Brennie. Jej wnuczka Zofia wyjechała na półroczną misją medyczną do Tanzanii.

Teresa Miś pozostawiła po sobie wyraźny ślad. Jej postawa i działania są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń.

Źródła

Wywiad z córką - Sławomirą Miś ( CDEW 2014).

Rozmowa z synem i synową - Przemysławem i Aldoną Miś (CDEW 2014).

Archiwum rodzinne rodziny Miś.

Rozmowa z radną Gminy Wijewo - Urszulą Rimke (CDEW 2014).

Rozmowa z Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Brennie - Mariolą Rąk (CDEW 2014)

Rozmowa z Wójtem Gminy Wijewo - Ireneuszem Zającem (CDEW 2014)

Kroniki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

„Wspomnienie o śp. Teresie Miś” on-line: http://www.brenno-tojestto.pl/143,wspomnienie-o-sp-teresie-mis.html

„Z historii TPD”, on-line: http://www.brenno-tojestto.pl/17,z-historii-tpd.html

„Panowie z Brenna wystąpili do Pań”, Leszno24.pl http://leszno24.pl/Panowie_z_Brenna_wystapili_do_pan_(zdjecia),6935.html

„Zarząd TPD”,on-line: http://www.brenno-tojestto.pl/18,zarzad-tpd.html „40 lat TPD”, H. Ciesielska, Radio Elka, http://elka.pl/content/view/45524/38/

List Wolontariuszy, Zofia Miś, on-line: http://www.medicus.ump.edu.pl/

Zdjęcia wykonane w trakcie pracy w projekcie CDEW 2014,

Zdjęcia udostępnione przez pana Grzegorza Klamka, Brenno (Cyfra Studio).

English abstract

Teresa Miś (1940-2012) a farmer, social activist, chairwoman of “Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brennie” (1970-2012). She organized environmental events, excursions and summer nurseries for children living in rural areas. She worked actively in local organizations and associations. She was a councilor in the Wijewo gmina and a member of the United People's Party. T. Miś ran a poultry farm, together with her husband Zdzisław. She was characterized by exceptional warmth towards children, the ability to well organize her work and active attitude towards the activities for the local community. The organization “Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brennie” is still very active as the only one in the region. (tłum. S. Fornalczyk, nauczyciel SP Wijewo)

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Iwona Miś, Nikodem Miś, Adrianna Rękoś, Maria Peciak, Wiktoria Maciejewska, Weronika Ławecka
Szkoła Podstawowa w Wijewie
Gmina Wijewo, powiat leszczyński

Kalendarium:

 • 1940 ― Narodziny bohatera
 • 1947 ― rozpoczęcie nauki w S...
 • 1961 ― Ślub ze Zdzisławem Mi...
 • 1970 ― Powstanie Koła Towarz...
 • 1986 ― przyznanie medalu „Ma...
 • 1987 ― Przyznanie medalu im....
 • 2010 ― Uroczyste obchody 40 ...
 • 2010 ― Przyznanie Orderu Ser...
 • 2012 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Wszystkie dzieci są na...”
 • „Pani Teresa Miś wszyst...”
 • „Pani Teresa Miś -pani ...”

Zobacz też:

 • > kampania wrześnio...
 • > II wojna światowa...
 • >
 • >