ks. Jan Wojciech Kawecki image

ks. Jan Wojciech Kawecki

ur. 13 maja 1903
 
 
 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Unii Europejskiej w Trąbczynie - Szkoła Podstawowa w Trąbczynie
budowa studni przy kościele w Trąbczynie

dokument potwierdzający złożone ślubowania kapłańskie

kopia z księgi metrykalnej

kościół Św.Stanisława B.M. w Trąbczynie

ks.Jan Kawecki w trumnie

ks.Jan Wojciech Kawecki

ks.Jan przy oknie plebanii

legitymacja ks.Jana Kaweckiego -Diecezja Włocławska

legitymacja nauczycielska

legitymacja szkolna

młody ks.Jan

nagrobek bohatera

pamiątka święceń kapłańskich

pielgrzymka do Częstochowy

rodzice ks. J.Kaweckiego

uczestniczki projektu z panem Piotrem Nowickim

wycieczka nad Morskie Oko

Zdjęć: 17

POCHODZENIE

Ksiądz Jan Wojciech Kawecki urodził się 13.05.1903 r. w Jaśle w diecezji przemyskiej. Był synem Macieja i Pauliny. Miał kilkoro rodzeństwa. Dzieciństwo spędził w miejscowości Brzostek.

EDUKACJA

Lata szkolne 1911-1924 spędził w Jaśle. W latach 1933-1939 studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na Wydziale Teologicznym. Po studiach powrócił do Krakowa, gdzie 21.12.1941 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Rosponda.

DZIAŁALNOŚĆ

W 1945 został skierowany do diecezji włocławskiej, gdzie w okresie wojennym brakowało księży. Swoją posługę rozpoczął w parafii Zagórów. Dwa lata pełnił tam funkcję prefekta.
W 1947 został mianowany proboszczem parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trąbczynie. Jako proboszcz cieszył się dużym uznaniem wśród mieszkańców. Był oddany ludziom, dbał o biednych, zbudował przy kościele studnię. Prowadził gospodarstwo rolne. Skonstruował ziemiankę, w której przechowywano płody rolne. Kochał dzieci, miał zawsze dla nich cukierki. Aktywnie uczestniczył w życiu wsi - organizował różne spotkania, uroczystości i wycieczki.
Parafia Trąbczyn była jego jedyną placówką duszpasterską. W 1972 r. choroba zmusiła go do rezygnacji z funkcji proboszcza.
Kolejne lata, zmagając się z ciężką chorobą, spędził w Trąbczynie, a następnie u państwa Nowickich w Zagórowie i w Domu Księży Emerytów w Ciechocinku, gdzie zmarł 23.05.1979 r. Tam też miał zostać pochowany. Jednak parafianie i ówczesny proboszcz parafii w Trąbczynie Marian Klimkiewicz udali się z delegacją do biskupa włocławskiego. Dzięki tym staraniom ciało ks.Jana (zgodnie z jego wolą) spoczęło na cmentarzu w Trąbczynie .

ZNACZENIE POSTACI

Mieszkańcy parafii Trąbczyn wspominają ks. Jana Kaweckiego jako człowieka o wielkim sercu. W dowód uznania i pamięci za jego dobroć i owocną pracę w 2006 r. ufundowali nowy nagrobek.To wzór kapłana, gospodarza i przyjaciela.

Źródła:
- Kronika Diecezji Włocławskiej, tom 62, 1979 r.
- wywiady z mieszkańcami Trąbczyna i okolic
- materiały udostępnione przez Piotra Nowickiego

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Paulina Grzelewska, Jakub Kałużny, Piotr Pakulski, Karolina Pawłowska, Anastazja Szaraszek
Nauczyciel prowadzący: Anna Bandych
Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Unii Europejskiej w Trąbczynie - Szkoła Podstawowa w Trąbczynie
Gmina Zagórów, powiat słupecki

Kalendarium:

  • 1903 ― Narodziny bohatera
  • 1941 ― święcenia kapłańskie...
  • 1947 ― proboszcz parafii Św....
  • 1979 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Był to wspaniały,szlac...”
  • „To był kapłan z powoła...”

Zobacz też: