Tadeusz Woropay image

Tadeusz Woropay

ur. 14 kwietnia 1907
 
Gospodarka i przedsiębiorczość | Nauki przyrodnicze | Polityka i społeczeństwo | Wojskowość
 
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ciążeniu
Czas studiów

Czasy studenckie

Dokument dotyczący kosztorysu budowy ośrodka zdrowia.

Dowód osobisty Tadeusza Woropaya.

Dowód osobisty str 3-4

Dowód str. 2

Kamień pamięci.

Książeczka harcerska

Legitymacja studencka Tadeusza Woropaya.

Odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi Woropayowi.

Ośrodek zdrowia w Ciążeniu.

Pamięć o bohaterze.

Tablica poświęcona Tadeuszowi Woropayowi

Tadeusz Woropay

Uroczystość Dęby Pamięci - warta honorowa Szwadronu Jazdy Polskiej

Uroczystość Dęby Pamięci.

Z dziennika Związku Rezerwistów Koło Ciążeń

Zdjęć: 17

Pochodzenie

Tadeusz Woropay (spotyka się też pisownię Woropaj) urodził się w 14 kwietnia 1907 r. w Będzinie jako syn Stanisława i Heleny z Gniazdowskich. W dzieciństwie mieszkał w Godziszach Wielkich w pow. kaliskim.

Edukacja

Ukończył szkołę powszechną. W roku 1925 został absolwentem Gimnazjum Państwowego im. Romualda Traugutta w Lipnie. W latach 1925-1926 studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a następnie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1931 roku. Po studiach w roku 1932 odbył przeszkolenie wojskowe w  Szkole Podchorążych Rezerwy Sanitarnych.

Służba wojskowa

Po odbyciu w roku 1932 przeszkolenia wojskowego w  Szkole Podchorążych Rezerwy Sanitarnych został mianowany 1 stycznia 1933 roku podporucznikiem ze starszeństwem. Jako lekarz odbył ćwiczenia rezerwy w 12 Pułku Ułanów Podolskich w Białokrynicy pod Krzemieńcem, 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu oraz w 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie. W kampanii wrześniowej w 1939 roku przydzielony został do kadry 9 Szpitala Okręgowego. Pośmiertnie mianowany kapitanem rezerwy służby zdrowia.

Praca zawodowa

W cywilu pracował jako lekarz medycyny, internista w Ciążeniu.
Do Ciążenia przybył w 1933 roku jako lekarz w stopniu porucznika. Najprawdopodobniej został sprowadzony przez aptekarza Zygmunta Chrzanowskiego. Jako jedyny lekarz w gminie miał dużo pracy medycznej, jednocześnie krzewił oświatę zdrowotną. Z jego inicjatywy i dzięki jego umiejętnościom organizacyjnym oraz funduszom w 1938 roku podbudowano w Ciążeniu okazałą przychodnię zdrowia wraz z mieszkaniem dla lekarza.

Działalność społeczna