Tadeusz Tomaszewski image

Tadeusz Tomaszewski

ur. 21 lutego 1959
 
 
„Zawsze dla Ludzi”
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie
Dzień Kobiet 2014r

Festyn Europejski 2014r.

Festyn Europejski 2014r.

Kryształowe Serce

Otrzymanie odznanaki honorowej od związku OSP RP - Semper Viligant

Spartakiada Półkolonii 2013r.

Spartakiada Półkolonii 2013r.

T

T

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

T.T.

Turniej Rumienkiewicza

Wraz z grupą projektową CDEW

Zdjęcie profilowe

Zimowe Półkolonie 2014r.

Święta Bożego Narodzenia 2013r.

Święta Bożego Narodzenia 2013r.

XX LECIE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN
Działalność poselska
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz biura parlamentarno – samorządowego za okres 5.11.2007 – 27.07
Zdjęć: 30
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Urodzony w Niechanowie 21 lutego 1959 r. Pochodzi z Gurówka, małej wsi w gminie Niechanowo. Ojciec Józef, matka Irena. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1958 roku wspólnie z ojcem prowadzili gospodarstwo rolne.

Dzieciństwo

Tadeusz Tomaszewski jest najstarszym z rodzeństwa. Miał dwóch braci i siostrę. Brat Jan jest młodszy o dwa lata, siostra Małgorzata o 6 lat, a nieżyjący Piotrek był młodszy o 4 lat i zmarł jako niespełna roczne dziecko. Mały Tadeusz, mieszkając na wsi w gospodarstwie rolnym, interesował się zwierzętami a szczególnie lubił konie, które wówczas pełniły funkcję siły pociągowej. Jako dziecko mieszkał z rodzicami, babcią, dziadkiem oraz rodzeństwem w gospodarstwie o powierzchni 14 ha. W dzieciństwie bardzo chciał wyjechać na wycieczkę lub kolonie. Niestety, mając 10 lat musiał pracować na roli. Nigdy jako uczeń szkoły podstawowej nie był na żadnych wakacjach poza domem rodzinnym dłużej niż trzy dni. Jako uczeń dał się poznać jako działacz - pracował w samorządzie szkolnym, reprezentował szkołę w konkursach wiedzy i zawodach sportowych. Z zachowania miał najwyższe oceny; jak sam twierdzi, na swój sposób był posłusznym uczniem, z wyjątkiem okresu licealnego.

Młodość i edukacja

Po ukończeniu szkoły podstawowej miał zostać kierowcą autobusów. W ostatniej chwili, kiedy po raz pierwszy w Gnieźnie utworzono Liceum Zawodowe, zdecydował się zmienić szkołę. Później okazało się, że decyzja ta była bardzo ważna, gdyż w liceum zdał maturę, a to była była „furtka” do jego aktywności. Po ukończeniu Liceum Zawodowego w Gnieźnie w 1978 roku zdał maturę i zdobył zawód mechanika obróbki skrawania. W tym zawodzie pracował w „SPOMASZ” Gniezno przez 3 miesiące. Następnie był oddelegowany do pracy wynikającej z wyboru na funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminnego ZSMP w Niechanowie. Od 1993 r., nieprzerwanie od 20 lat, pełni zawodowo funkcję posła na Sejm RP.

Zainteresowania

Swój czas wolny poświęca na działalność w organizacjach społecznych, LZS, Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan, Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP oraz kibicowaniu polskim sportowcom, zwłaszcza na wielkich imprezach europejskich i światowych. Był min. na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, Atlancie, Sydney, NaganoAtenach.

Działalność polityczna

Początek działalności politycznej Tadeusza Tomaszewskiego był dla niego bardzo naturalny. Aktywność społeczna koncentrowała się na organizacji życia sportowego w LZS-ach, działalności kulturalnej w organizacjach młodzieżowych czy działalności strażackiej w OSP. Po raz pierwszy został radnym Gminnej Rady Narodowej w Niechanowie w  1984 r. W latach 1988-90 był związany również z GRN. Był jednym z najmłodszych radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, gdzie kierował Zespołem Młodych Radnych. W najbliższej rodzinieTdeusza Tomaszewskiego nikt nie uczestniczył w działalności politycznej. Był zatem w  niej pierwszą osobą, która interesowała się polityką (lokalną, wojewódzką i w końcu ogółnopolską). W 1989 roku został wybrany na przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Poznaniu. W 1990 roku uczestniczył w budowie struktur nowej po PZPR partii lewicowej- Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Był jednym z założycieli tej partii w Wielkopolsce i jej wiceprzewodniczącym. Zmiany ustrojowe, które dokonały się po 4 czerwca 1989 roku umożliwiły start w wyborach do Sejmu RP po raz pierwszy w  1991 r. To pierwsze podejście było nieudane, ale już w roku 1993 został wybrany na posła do Sejmu RP.

Znaczenie postaci

Pierwsza osoba w historii gminy Niechanowo kandydująca do Sejmu RP i wybrana w wolnych demokratycznych wyborach w 1993 r., która nieprzerwanie od ponad 20 lat pełni tę funkcję. Jest przykładem prawdziwie zaangażowanego społecznie polityka. Udziela się w wielu akcjach propagujących zdrowy i sportowy tryb życia. Wieloletni sponsor i współpomysłodawca organizowanego w gminie Niechanowo Ogólnopolskiego Biegu Niechana. Członek i założyciel GLKS „Pelikan” Niechanowo. Członek Zarządu PKOl. Założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan - organizacji pożytku publicznego zajmującej się min. wspieraniem oraz inicjowaniem akcji społecznych i szkoleń w lokalnych Klubach Pracy w Witkowie, Niechanowie, Trzemesznie i Gnieźnie. SMW włączyło się w projekt Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, mającego za zadanie zapewnienie mieszkańcom Wielkopolski dostępu do poradnictwa, specjalistycznych szkoleń, a także przedsięwzięć integracyjnych. Zgodnie ze swoim mottem życiowym i politycznym "Zawsze dla ludzi", nigdy nie odmawia pomocy, służąc wsparciem zarówno zwykłym ludziom, jak i różnym organizacjom czy stowarzyszeniom. Bierze udział w akcjach charytatywnych, organizując darowizny. Od 1993 roku Tadeusz Tomaszewski z własnych dochodów przeznacza środki finansowe na wsparcie inicjatyw obywatelskich, podejmowanych przez organizacje społeczne. Wspiera w formie darowizn finansowych placówki oświatowe i instytucje kultury. W czasie dyżurów poselskich przekazał dla około 200 osób pieniądze na zakup leków, żywności, opłaty bieżące, zakup środków ortopedycznych i przyborów szkolnych. Z wynagrodzenia poselskiego w latach 2007–11 przekazał na cele społeczne łączną kwotę 154 511,72 zł, a od 1993 roku kwotę 503 430,95 zł. Podczas wieloletniej współpracy z młodzieżą ufundował też 32 stypendia dla gimnazjalistów, laureatów Konkursu Wiedzy o Gminie Niechanowo oraz Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Z inicjatywy posła jako prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan we współpracy z radnymi SLD co roku od 16 lat organizowane są w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim półkolonie, kolonie i obozy sportowe dla kilku tysięcy dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, imprezy sportowo–rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz wyprawki szkolne dla około 500 dzieci.

TYTUŁY HONOROWE - WYRÓŻNIENIA

Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Zagórów,

„Gnieźnianin Roku 2000” – tytuł przyznany przez Towarzystwo Miłośników Gniezna,

„Trzemesznianin Roku 2005” – tytuł przyznany przez Kapitułę redakcji „Kosyniera”,

„Człowiek Roku 2010” w kategorii polityka – samorząd – tytuł przyznany przez czytelników portalu internetowego Informacje Lokalne,

,,Kryształowe Serce" Zarządu Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego ,,Szansa" w Grzybowie.

Bibliografia i źródła informacji

Wywiady z Tadeuszem Tomaszewskim oraz z osobami związanymi z postacią bohatera biogramu.
Archiwum rodzinne Tadeusza Tomaszewskiego.
Sprawozdania z działalności poselskiej.

Ważne strony internetowe

Strona internetowa

Blog

Strona na facebooku

Strona sejmowa

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Daniel Chudy, Weronika Majewska, Kacper Kowalski, Klaudia Plewa, Marcelina Rachwalik
Nauczyciel prowadzący: Grzegorz Siwiak
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie
Gmina Niechanowo, powiat gnieźnieński

Kalendarium:

 • 21 l ― Narodziny bohatera
 • 1978 ― ukończenie Liceum Zaw...
 • 1984 ― wybór na Radnego Gmin...
 • 1989 ― wybór na Przewodniczą...
 • 1990 ― współtworzenie partii...
 • 1991 ― pierwszy udział w wyb...
 • 1993 ― po raz pierwszy wybra...
 • 2000 ― Gnieźnianin roku
 • 2005 ― Trzemesznianin roku
 • 2010 ― Człowiek Roku w kateg...

Cytaty:

 • „Zawsze dla Ludzi”

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Liceum Zawodowe
 • > Liceum Zawodowe