Tadeusz Pecyna image

Tadeusz Pecyna

ur. 12 marca 1925
zm. 04 stycznia 2002
Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Msza przy pomniku

Pomnik

Tablica

Tadeusz Pecyna

Tadeusz Pecyna przy pomniku w Lipich Górach

Wywiad

Wywiad

Wywiad

dowód osobisty

dowód osobisty

legitymacje

pomnik i kombatanci

Wywiad z córką Tadeusza Pecyny Haliną Kasprzak
Zdjęć: 12
Filmów: 1

Urodził się 12 marca 1925 roku w Lipich Górach, zmarł 4 stycznia 2002r.

Rodzice: ojciec Jan, mama Teodora Pecyna pochodzili ze wsi Cichmiana gm. Dąbie. Przed wybuchem II wojny światowej przeprowadzili się do Lipich Gór. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne.

W roku 1975 ukończył Technikum Leśne w Mojej Woli.

Pan Jan był sołtysem wsi. W czasie nalotu samolotów niemieckich 6 września woził rannych wozem zaprzężonym w konie do szpitala w Łęczycy. Szpital w Kole był przepełniony i nie przyjmował rannych. W czasie wojny przebywał na przymusowych robotach w Niemczech, gdzie ciężko pracował od 1 maja 1941r. do 2 lutego 1945r. w Rozengand Kreis Marinburg. Pracował w gospodarstwie rolnym u Hermana Paulsa jako robotnik rolny. Po wojnie pracował jako składnicowy na składnicy drewna w Lipich Górach. Na początku lat 60 został kierownikiem składnicy drewna w Lipich Górach. Pracował tam do 1991 roku (łącznie 31 lat.) Z jego inicjatywy został wybudowany pomnik ofiar II wojny światowej (ludzi, którzy zginęli podczas bombardowania stacji 6 września 1939 r w Lipich Górach). Zbierał środki finansowe na budowę pomnika, spisał historię tej tragedii, nadzorował budowę.

Pan Tadeusz był: Radnym Gminy Koło, ławnikiem sądowym w Kole i Koninie, członkiem straży pożarnej, członkiem Związku Pszczelarzy, członkiem ZBOWID. Miał ponad to pasiekę pszczół, a za swą działalność dostał Złotą Odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Żona Irena pracowała z mężem na składnicy drewna. Tadeusz Pecyna ma córkę Halinę ur. 8 lutego 1954r. ona równierz pracowała jako kierownik składnicy drewna w Lipich Górach (1987 - 1995), później jako pracownik. Obecnie jest na rencie.

Tadeusz Pecyna w 1966 roku przeprowadził się do wsi Kiełczew IV.

Zmarł 4 stycznia 2002 roku. Pochowany jest na cmentarzu we Wrzącej Wielkiej.

English abstract

He was born on 12th March in 1925 in Lipie Góry and died on 4th January 2002. He was buried in Wrząca Wielka Cemetery. In 1975 he finished Technical College in Moja Wola. During the German air raid, he drove wounded people by the farm cart to hospital in Łęczyca. During the Second World War he compulsory worked in Rozengand Kreis Marinburg ( Germany). He was a farm worker on the Herman Pauls farm. He worked 45 months there. After the Second World War he returned to Poland and started work in the wood storeroom in Lipie Góry. He remembered that on the 6th September 1939 a lot of people died during the bombing the railway station in Lipie Góry. The monument to victims of the war was built on his own initiative. He raised money, wrote down the history of this tragedy and supervised the building.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Marta Kamińska, Milena Król, Bartosz Buczkowski, Weronika Zając
Nauczyciel prowadzący: Wiktor Zawada
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Gmina Koło, powiat kolski

Kalendarium:

  • 4 st ― Śmierć bohatera
  • 1925 ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > konkretnie Lipie ...