Tadeusz Brzeziński image

Tadeusz Brzeziński

ur. 27 października 1929
 
Edukacja | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim
Dyrektor i druh

Harcerstwo to sposób na życie

Medale i odznaczenia

Nasz wybór

Od czego zacząć?

Pamiątki

Samorządowiec

Wspólne zdjęcie

Zdjęcia z dzieciństwa

Zdjęcie profilowe

Wywiad z p.T
Zdjęć: 10
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodził się 27 października 1929 roku we Lwowie. Z pięciorga rodzeństwa została tylko starsza o dwa lata siostra Teresa, trzej bracia i siostra zmarli wcześniej. W 1933 roku, po śmierci ojca Władysława, pracownika poczty polskiej, rodzina przeniosła się do Kołomyi, gdzie matka Tadeusza Brzezińskiego, Franciszka, pracowała jako intendentka w bursie polskiej.

Dzieciństwo

W roku 1936 rozpoczął naukę w szkole powszechnej, do czerwca 1939 roku ukończył trzy klasy szkoły polskiej, a w 1941 roku klasę czwartą – już pod okupacją sowiecką. W 1940 roku jego matka wyszła powtórnie za mąż za Karola Konarskiego. W Kołomyi rodzina powiększona o dwóch braci - Andrzeja i Wacława - przeżyła wojnę.

Edukacja i młodość

W maju 1945 Tadeusz Brzeziński z rodziną wyjechał na "ziemie odzyskane", początkowo do Poznania, następnie do Krzyża. Ukończył gimnazjum w Trzciance, gdzie zdał maturę. Z powodu zaangażowania w życie religijne parafii nie został przyjęty na studia dziennikarskie.

Etapy działalności

Praca w szkole

W 1950 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Herburtowie koło Krzyża, a od 1951 roku w szkole podstawowej w Krzyżu, gdzie uczył historii, geografii i wychowania fizycznego. Ukończył państwowy kurs nauczycielski, w latach 1955-1958 - zaoczne studia nauczycielskie w Poznaniu, w latach 1961-1966 - zaoczne studia magisterskie w Opolu. Od 1967 był dyrektorem szkoły podstawowej w Krzyżu, od 1973 - gminnym dyrektorem szkół. Do przejścia na emeryturę w 1991 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzyżu.

Praca społeczna

Aktywny działacz ZHP, założyciel harcerstwa w Krzyżu i jego wieloletni instruktor. Pracował również w samorządzie miejskim i wojewódzkim, m. in. po 1990 roku był przez dwie kadencje przewodniczącym Rady Miejskiej w Krzyżu.

Rodzina

Mieszka w Krzyżu. Od 1954 roku żonaty, żona Bożena była nauczycielką geografii. Ma dwoje dzieci: syn Jacek jest doktorem ekonomii, mieszka i pracuje w Wiedniu, córka Renata jest nauczycielką języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym w Trzciance.

Nagrody

Za pracę w oświacie, harcerstwie i samorządzie był wielokrotnie nagradzany. Cztery razy otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty, medal „Za Wybitne zasługi w Rozwoju Oświaty Województwa Pilskiego”, Medal Rodła. Odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Znaczenie postaci

Pana Tadeusza Brzezińskiego znają prawie wszyscy mieszkańcy Krzyża, którzy sami chodzili tutaj do szkoły lub są rodzicami jej absolwentów. Większość naszych obecnych nauczycieli to wychowankowie dyrektora lub druha Brzezińskiego. Swoim uczniom, harcerzom, wychowankom przekazywał wszystko to, w co sam wierzył, czym kierował się w życiu zawodowym, harcerskim i rodzinnym. Wyznawał zasadę, że nie pracuje się tylko dla siebie, trzeba jeszcze zrobić coś dla innych. To dlatego pracował w samorządzie lokalnym, inicjował przedsięwzięcia mające służyć kilku pokoleniom, takie jak np. budowa szkoły, przedszkoli, oczyszczalni ścieków, czy też remonty ulic. Miasto i jego mieszkańcy wiele zawdzięczają działalności zawodowej i społecznej Pana Tadeusza Brzezińskiego. To ważna postać dla naszego miasta, uczy nas tego, że niezależnie od okoliczności warto być wiernym samemu sobie, swoim przekonaniom i ideałom.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Martyna Łopińska, Joanna Ignasiak, Agata Klusaczek, Julia Kaczyńska, Agnieszka Kubiś
Nauczyciel prowadzący: Mirosława Bujko
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim
Gmina Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Zobacz też: