Tadeusz Błochowiak image

Tadeusz Błochowiak

ur. 21 października 1950
 
Sport
„Radośnie czynić dobro drugiemu człowiekowi”
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Tadeusz Błochowiak

Zdjęć: 23

Pochodzenie

Tadeusz Błochowiak urodził się 21 października 1950 roku w Miejskiej Górce. Rodzice: Marta z domu Lokś, ojciec Bolesław. Oboje mieszkali w pobliskich wsiach (Roszkowo, Zakrzewo). Rodzeństwo: siostry Jolanta i Danuta. Pochodzenie chłopskie. Żonaty, dwoje dzieci.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził z rodzicami i rodzeństwem. W wieku czterech lat rozpoczął edukację przedszkolną w Przedszkolu Cukrowniczym w Miejskiej Górce. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowania różnymi dziedzinami sportu.

Edukacja

Z wykształcenia technik rolnik, z zamiłowania organizator sportu. Ukończył szkoły: Szkołę Podstawową w Miejskiej Górce (1957-1964), Technikum Rolnicze w Bojanowie (1964-1969), oraz liczne kursy i szkolenia, które wykorzystuje w swojej pracy zawodowej i społecznej. W szkołach przejawiał zdolności organizacyjne. W latach 1967-1969 ucząc się w Technikum Rolniczym grał w drużynie juniorów Ruchu Bojanowo.

Pierwsza praca

W 1971 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Miejskiej Górce. Przepracował tu na różnych stanowiskach 38 lat. Obecnie pracuje w Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce jako starszy specjalista ds. organizacji imprez sportowych.

Działalność sportowa

W 1983 roku Tadeusz Błochowiak rozpoczął swoją działalność w Cukrowniczym Klubie Sportowym, gdzie postanowił pomóc prezesowi Janowi Grabowskiemu w jego prowadzeniu oraz reaktywowaniu drużyn sportowych. W 1993 r. został wiceprezesem klubu, a w 1995 r. jego prezesem. Funkcję tę pełni do dziś. Klub sportowy, noszący obecnie nazwę SPARTA, w 2013 roku obchodził jubileusz 90-lecia działalności, wpisany jest w historię jego życia. W swojej karierze pełnił różne funkcje w Wielkopolskim i Okręgowym Związku Piłki Nożnej. W obu był między innymi członkiem Zarządu. Obecnie jest wiceprezesem OZPN oraz członkiem Komisji Medycznej i Komisji ds. Współpracy z samorządami WZPN. Jest sędzią piłkarskim, posiada uprawnienia trenerskie B PZPN oraz certyfikat Niemieckiego Związku Piłki Nożnej w zakresie szkolenia młodzieży.

Znaczenie postaci

Jako działacz sportowy, Tadeusz Błochowiak stanowi nieodłączną część lokalnej, sportowej mozaiki. Jest człowiekiem pracującym społecznie. Na pytania dziennikarzy i redaktorów jak znajduje czas na wszystkie sprawy – odpowiada: "doba ma 24 godziny". Motywował i motywuje zawodników i działaczy do dalszej pracy. Jako prezes, kształtuje wizerunek klubu, który doskonale promuje gminę. Współpracuje z mediami i utrzymuje kontakty zagraniczne. O Tadeuszu Błochowiaku można przeczytać wiele artykułów w prasie: „O tym co ukradł słońce”, „Stadion coraz piękniejszy i ładniejszy”, „Sparta wygrywa”, „Sparta w IV lidze”. Posiada duże doświadczenie i wiedzę z zakresu planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Jest osobą poważaną w środowisku piłkarskim, w powiecie, regionie wielkopolskim i kraju. Tadeusz Błochowiak, wspólnie ze swoimi współpracownikami, stworzył klub, który posiada jedną z najlepszych baz szkoleniowych w Wielkopolsce. Na stadionie w Miejskiej Górce, oprócz cyklicznych meczów ligowych ośmiu drużyn piłkarskich, odbywają się zgrupowania kadr OZPN i WZPN w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, turnieje OZPN Leszno, LZS-ów, powiatowe i wojewódzkie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Na obiekcie organizowane są również inne imprezy, m. in. wystawy oraz premiowanie koni, zawody strażackie, festyny firm i zakładów pracy. W 2006 r. PZPN powierzyła mu stanowisko szefa (capo delegacjone) polskiej ekipy "U-19" na turnieju międzynarodowym we Włoszech, gdzie polska drużyna zajęła pierwsze miejsce. W swojej karierze pełni różne funkcje w Wielkopolskim i Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Klub „Sparta” posiada bazę szkoleniową: bardzo dobrej jakości boiska trawiaste, nowoczesne oświetlenie, pomieszczenia do odnowy biologicznej, salę wykładową ze sprzętem audiowizualnym. Tadeusz Błochowiak jako prezes osobiście kosi, deszczuje, sieje nawóz, przygotowuje boiska do meczów, a jak trzeba jest spikerem, kamerzystą. Pracuje przy rozbudowie i remontach obiektów. Nie rządzi zza biurka. Przez 29 lat prezesury Tadeusza Błochowiaka, klub nigdy nie był zadłużony. W Wielkopolsce zaliczany jest do posiadających najlepszą bazę. Jako prezes promuje i kształtuje wizerunek klubu, gminy i regionu. Tadeusz Błochowiak zajmuje się współpracą z mediami – gazetami, telewizją, radiem (był jednym z pierwszych współpracowników z lokalnym radiem ELKA), utrzymuje cały czas kontakty zagraniczne. Za swoją działalność społeczną Tadeusz Błochowiak otrzymał wiele dyplomów, podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. Najważniejsze z nich to: Złote Odznaki: Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej – wręczona przez Michała Listkiewicza i PZPN, którą otrzymał z rąk Kazimierza Górskiego. Został również odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wręczyła go na UAM w Poznaniu p. Krystyna Łybacka ówczesna Minister Oświaty. W 2010 roku został uhonorowany jako działacz społeczny powiatu rawickiego. W ostatnim czasie otrzymał wyróżnienie: "Zasłużony dla Gminy Miejska Górka".

Prezentacja w prezi

Instrukcja uruchomienia prezentacji: otwórz prawym przyciskiem myszki

Spis źródeł :

Archiwum Rodzinne T.Błochowiaka

Archiwum Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce

Archiwum Klubu Sportowego "Sparta"

Urząd Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

http://www.spartamg.futbolowo.pl

English abstract

Happily doing good to others Tadeusz Błochowiak, (born October 21, 1950, Miejska Górka), long-standing sports activist. The president of Sports Club ‘Sparta’ Miejska Górka. Married, two children.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Patrycja Frąckowiak, Magdalena Idziak, Kinga Śmierzchała, Zuzanna Fetera, Aleksandra Stachowska
Nauczyciel prowadzący: Hanna Gierlik
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
Gmina Miejska Górka, powiat rawicki

Kalendarium:

  • 1950 ― Narodziny bohatera
  • 1971 ― Pierwsza praca
  • 1983 ― Klub Sportowy „...
  • 1995 ― Prezes Klubu Sportowe...

Cytaty:

  • „Radośnie czynić dobro ...”

Zobacz też: