św. Urszula Ledóchowska image

św. Urszula Ledóchowska

ur. 17 kwietnia 1865
zm. 29 maja 1939
Edukacja | Filozofia i religia | Polityka i społeczeństwo
„Jak Bóg chce”
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
Julia Ledóchowska

Julia Ledóchowska

Julia Ledóchowska w wieku 7 lat

Kaplica klasztorna Sióstr Urszulanek SJK, Pniewy

M.Urszula, Pniewy

M.Urszula, Rzym 1927

M. Urszula - 1907

M. Urszula w Krakowie

M.Urszula wśród dzieci

M.Urszula wśród uczennic

Na podwórzu domu urszulanek w Pniewach

Pokój św. Urszuli, Pniewy

Pokój św.Urszuli, Pniewy

Przed domem w Pniewach, rok 1925

Sanktuarium w Pniewach

Sanktuarium w Pniewach

Sarkofag z relikwiami św. Urszuli Ledóchowskiej, Sanktuarium w Pniewach

Wśród dzieci, Kazimierz 1935

Z dziećmi na Polesiu

Z dziećmi w Czarnym Borze

Z mamą Józefiną - Julia pierwsza z lewej

Z prezydentem Ignacym Mościckim, Pniewy 27.07.1927

Z tatą Antonim - Julia na rękach

Św.Urszula

Św.Urszula

Św.Urszula

Św.Urszula

Św. Urszula w Danii, 1919 r.

Rozważanie św
U tronu Boga wstawiaj się za nami
Zdjęć: 28
Nagrań: 2

Pochodzenie

Julia Maria Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf (Dolna Austria), jako drugie z siedmiorga dzieci. Ojciec jej, hr. Antoni Ledóchowski, był synem Ignacego Hilarego, bohaterskiego obrońcy Modlina w czasie powstania listopadowego, który po jego upadku musiał opuścić kraj. Matka, hr. Józefina z Salis-Zizers, z pochodzenia Szwajcarka, zapewniła swoim siedmiorgu dzieciom staranne wychowanie w duchu chrześcijańskim. Ojciec natomiast osobiście czuwał nad wpojeniem dzieciom umiłowania ziemi ojczystej, jej historii i kultury.

Dzieciństwo

Do roku 1883 rodzina Ledóchowskich przebywała w Austrii, najpierw w Loosdorf, potem w Sankt Pölten. Następnie przeniosła się do Polski i osiadła w Lipnicy Murowanej k. Bochni. Tutaj ostatecznie krystalizowało się powołanie i droga życiowa ich dzieci, z których czworo odegrało wybitną rolę w życiu Kościoła i Ojczyzny.

Etapy działalności

Kraków

W 1886 roku Julia wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie. Po złożeniu ślubów (1889) przez prawie dwadzieścia lat -już jako matka Urszula- zajmowała się pracą wychowawczą i nauczycielską w gimnazjum sióstr. Rozwija również swe zdolności artystyczne, zwłaszcza malarskie.Jako przełożona krakowskiego klasztoru (1904-1907) przystosowała Konstytucje urszulańskie, zwłaszcza przepisy o klauzurze, do potrzeb pracy apostolskiej. Wysunęła i realizowała, mimo licznych przeszkód, inicjatywę opieki nad młodzieżą akademicką. Otworzyła dla niej internat, organizuje kursy apologetyki, zakłada pierwszą w Polsce Sodalicję Mariańską studentek.

Będąc z Rzymie (1907), otrzymała błogosławieństwo Piusa X na podjęcie pracy apostolskiej dla polskiej młodzieży w Rosji. W tym samym roku odpowiedziała pozytywnie na prośbę ks.prał.Konstantego Budkiewicza, proboszcza polskiej parafii św.Katarzyny w Petersburgu, dotyczącą objęcia przez urszulanki kierownictwa internatu przy tamtejszym gimnazjum. Ta decyzja otworzyła nowy rozdział w życiu matki Urszuli, a zarazem w historii polskich urszulanek.

Rosja

W 1907 roku m.Urszula wyjechała z dwiema siostrami (w świeckim stroju) do Petersburga. Poza pracą wychowawczą i nauczycielską w Gimnazjum św. Katarzyny podejmowała różne inicjatywy o charakterze apostolskim i ekumenicznym w środowisku polskim i wśród inteligencji rosyjskiej. W 1908 powiększająca się wspólnota sióstr, żyjąca w ukryciu, stała się autonomicznym domem

Nad Zatoką Fińską

W Karelii, należącej wówczas do Rosji, w 1910 roku powstała szkoła z internatem dla dziewcząt, zorganizowana przez m.Urszulę według najnowszych wówczas idei pedagogicznych. To pierwsze dzieło wspólnoty petersburskich urszulanek. Dom, nazwany Merentähti (tzn. Gwiazda Morza) stał się ośrodkiem pomocy i oddziaływania religijnego również i dla miejscowej ludności, w większości luterańskiej. Część sióstr – i sama m.Urszula – kontynuowała pracę w Petersburgu.

Skandynawskie wygnanie

W 1914 roku wybuch I wojny światowej spowodował wydalenie m.Urszuli z Rosji. Zatrzymała się w Skandynawii, najpierw w Sztokholmie, a następnie w Danii. Tu powoli sprowadzała z Rosji siostry. Pod Sztokholmem założyła szkołę języków dla dziewcząt ze Skandynawii, przeniesioną potem do Danii (do Aalborga). W Danii, gdzie przeniosła się ze wspólnotą w 1917 roku, zorganizowała też ochronkę dla dzieci – sierot po polskich imigrantach. Włączyła się też w życie miejscowego Kościoła i środowiska oraz podjęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. Wygłaszała w krajach skandynawskich odczyty o Polsce – o jej kulturze i historii, o prawie narodu polskiego do niepodległości. Nawiązała liczne kontakty z ludźmi różnych narodowości, religii, przekonań. Dzięki jej staraniom wyszła książka pt. „Polonica”, będąca zbiorem artykułów w trzech językach skandynawskich nt. historii, literatury i sztuki polskiej.

Powrót do kraju

W Danii m.Urszula przeżyła historyczny moment zakończenia wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości (1918). W 1920 roku powróciła z siostrami i grupą osieroconych polskich dzieci do Ojczyzny i osiedliła się w Pniewach. Fundusze potrzebne na nabycie domu ofiarował konsul norweski A. Stol-Nielsen. Z wdzięczności za ten dar dom w Pniewach otrzymał imię patrona Św. Olafa. Status zakonny domu w Petersburgu został przeniesiony na wspólnotę zakonną Pniew, którą Stolica Apostolska 7 czerwca 1920 roku przekształciła w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (Szare Urszulanki). W 1920 roku otwarta została w Pniewach Szkoła Gospodarcza z internatem, a wkrótce Seminarium Nauczycielek Gospodarstwa Domowego. W wielu miastach Polski powstały domy dziecka, bursy, domy akademickie, świetlice, przedszkola, kuchnie dla ubogich i bezrobotnych. Matka Urszula organizowała pracę katechetyczną sióstr, zapoczątkowała w Polsce (1925) Krucjatę Eucharystyczną (obecnie Eucharystyczny Ruch Młodych), która w 1939 roku zrzeszała około 200 tysięcy dzieci, wygłaszała odczyty na kongresach i zjazdach. Prowadziła misyjną i kulturalną działalność na Polesiu, apostolstwo środowiskowe na przedmieściach wielkich miast.

Zgromadzenie we Włoszech

W 1928 m.Urszula otworzyła pierwszą spośród czterech placówek Zgromadzenia, założonych do 1939 roku we Włoszech - internat dla polskiej młodzieży. Oprócz pracy w domach dla studentek posłała swe siostry na tereny najbardziej zaniedbane – na przedmieścia Rzymu. Siostry prowadziły tam placówki charytatywno – apostolskie o charakterze misyjnym, żyjąc i pracując w podobnych warunkach jak miejscowa ludność. W 1929 r. siostry rozpoczęły pracę w domu przy via Boccea w Rzymie, a w 1931r. został zakupiony hotel przy via Regina. Niezwykłą placówką istniejąca do dziś, było Primavalle, w dzielnicy biednych, którzy zostali przesiedleni przez władze miejskie do baraków. Matka brała czynny udział w życiu katolickim Włoch oraz polonii rzymskiej. W 1930 roku – za przyzwoleniem Stolicy Apostolskiej – przeniosła dom generalny Zgromadzenia do Rzymu. Dziś znajduje sie on przy via del Casaletto. Ostatnią placówką założoną we Włoszech był dom w Coll w pobliżu Monte Cassino.

Zgromadzenie we Francji

W 1930 roku m.Urszula otworzyła we Francji internat dla 130 dziewcząt polskich zatrudnionych w fabrykach jedwabiu. Razem z dziewczętami w fabrykach pracowały także siostry, by dzielić ich życie i czuwać nad nimi. W następnych latach siostry podjęły się również prowadzenia prewentorium dla dzieci w Ucel oraz domu wypoczynkowego dla rodzin inteligencji francuskiej Notre-Dame du Saléve w Górnej Saubaudii.

Śmierć - beatifikacja - kanonizacja

Umarła w Rzymie 29 maja 1939 roku (dokąd wyjechała po raz ostatni z Pniew 3 maja 1939). Zostaje pochowana w Rzymie na cmentarzu Campo Verano, w grobowcu przygotowanym dla sióstr. 28 maja 1989 relikwie m.Urszuli wróciły do Polski i zostały złożone w sarkofagu w kaplicy sióstr urszulanek w Pniewach. 20 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II w Poznaniu w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny beatyfikował m.Urszulę. Była to pierwsza beatyfikacja na polskiej ziemi. Błogosławiona Urszula Ledóchowska została kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 18 maja 2003r.

Znaczenie postaci

Życie św. Urszuli Ledóchowskiej było bardzo aktywne, można by je nazwać "życiem w drodze". Dużo podróżowała po kraju i poza nim w służbie człowiekowi, dla realizacji misji zgromadzenia. Matka Urszula spełniała się przede wszystkim w miłości bliźniego, towarzyszyły Jej słowa: "Jak Bóg chce". Jej charakterystyczny rys to pogoda ducha i uśmiech. Miała delikatny uśmiech dla każdego, nawet gdy bardzo cierpiała. Siłę do takiej świętej postawy czerpała z modlitwy i Eucharystii. Jej Sanktuarium w Pniewach jest celem pielgrzymek. Prośby i podziękowania odczytywane są podczas czwartkowej Mszy św. i nowenny do świętej. Nad sarkofagiem widnieje zdjęcie uśmiechniętej św.Urszuli, otoczone setkami wotów, które ludzie pozostawili w dowód wdzięczności za otrzymane łaski.

Święta Urszula jest współpatronką archidiecezji poznańskiej (od 1997r.) i honorową obywatelką Pniew. Honorowe obywatelstwo Pniew, przyznane w 1937 roku, było wyrazem wdzięczności ze strony "małej Ojczyzny", środowiska lokalnego. Otrzymała też trzy odznaczenia rangi państwowej: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie narodowo-społecznej (1927), Krzyż Niepodległości (1934) i Złoty Krzyż Zasługi za pracę społeczną (1937).Liturgiczne święto św. Urszuli Ledóchowskiej obchodzone jest 29 maja.

Charyzmat pozostawiony przez m.Urszulę pielęgnują Siostry Urszulanki realizując zadania apostolskie w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. W Pniewach siostry prowadzą przedszkole, gimnazjum, zespól szkół ponadgimnazjalnych, świetlicę środowiskową, Chór Dziecięcy "Promyki Słoneczne".

Warto tam zajrzeć:

1. Św. Urszula Ledóchowska - TUTAJ

2. Życie św. Urszuli Ledóchowskiej - Patronki kaplicy - TUTAJ

(Tu można obejrzeć prezentację o św. Urszuli w formacie pdf)

(Tu można obejrzeć filmik o św. Urszuli w formacie wmv)

3. Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach - TUTAJ

4. Fascynujaca kobieta, a na dodatek święta - TUTAJ

5. Uśmiech Julii - TUTAJ

6. Kanonizacja - TUTAJ

7. Cuda dokonane przez Boga za wstawiennictwem matki Urszuli Ledóchowskiej - TUTAJ

English abstract

ST. URSULA (JULIA) LEDÓCHOWSKA was born in Loosdorf, lower Austria, in 1865. In 1883, her family moved to Lipnica Murowana, near Cracow in Poland. In 1886, she entered the Ursuline Order in Cracow and in 1904 she was elected superior of the convent. She went to St. Petersburg in 1907 accompanied by two sisters, to administer St. Catherine’s boarding high school for girls. In 1908 the growing community in Petersburg became an autonomous Ursuline convent. When war broke out in 1914, Mother Ursula was exiled from Russia; she continued her apostolic work in Scandinavia. Once the war was over, she returned to Poland with her religious community and a group of Polish orphans and settled in Pniewy, near Poznan. There she founded the Congregation of the Ursuline Sisters of the Agonizing Heart of Jesus that she administered until the end of her life. Her work earned her high awards from the Church and the State. She died in the odor of sanctity in Rome, on May 29, 1939. On June 20, 1983, John Paul II beatified Mother Ursula in Poznan, Poland. He canonized her on May 18, 2003 in Rome. In 1989 her incorrupt body was transferred from Rome to Pniewy and placed in the sanctuary at the Motherhouse.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Kamil Malinowski, Grzegorz Widło, Bartosz Baranek, Piotr Straśko, Katarzyna Maćkowiak
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Klatkiewicz
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
Gmina Pniewy, powiat szamotulski

Kalendarium:

 • 1865 ― Narodziny bohatera
 • 1886 ― Wstąpienie do klaszto...
 • 1939 ― Śmierć bohatera
 • 1983 ― Beatyfikacja
 • 2003 ― Kanonizacja

Cytaty:

 • „Być dobrym - to żyć dl...”
 • „Bądźcie jak jasny prom...”
 • „Bądźcie słonecznikami ...”
 • „Bądźmy dobrzy dla zwie...”
 • „Chwile cierpienia więc...”
 • „Jak Bóg chce”
 • „Dobroć to nieustanna m...”
 • „Im ciemniej naokoło, t...”
 • „Jeszcze Polska nie zgi...”
 • „Milczenie jest pokojem...”
 • „Na kolanach świętych m...”
 • „Pierwsze moje apostols...”

Zobacz też: