Stefan Majcher image

Stefan Majcher

ur. 20 sierpnia 1923
zm. 20 grudnia 1999
Edukacja | Polityka i społeczeństwo | Wojskowość
 
Zespół Szkół w Miedzichowie
Cmentarz parafialny w Miedzichowie-miejsce pochówku Stefana Majchra

Kopiec Kościuszki

Książeczka wojskowa Stefana Majchra

Medal Komisji Eduacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Notatki Stefana Majchra

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Odznaczony Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego

Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Odznaki za zasługi dla województwa gorzowskiego i poznańskiego

Odznakę za Zasługi Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Państwo Majcher z dziećmi

Państwo Majcher z wnukmi.

Stefan Majcher z rodziacami i rodzeństwem.

Uroczyste zakończenie roku szolnego w okresie powojennym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Wywiad z Ewą Węgrzak- Zawartą- aktualnym Dyrektorem Szkoły w Miedzichowie.

Zeszyt z notatkami Stefana Majchra

Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego

Zdjęć: 20

Pochodzenie

Urodzony 20.08.1923r w Borzęcicach koło Krotoszyna. Syn Józefa i Jadwigi z domu Jozik.

Dzieciństwo

Miał troje rodzeństwa. Był najstarszym z rodzeństwa. Przez kilka lat po urodzeniu mieszkał z rodzicami w Toruniu. Następnie przeniósł się z rodzicami do Skierniewic.

Edukacja (lub "młodość")

W Skierniewicach ukończył szkołę powszechną oraz rozpoczął gimnazjum. W 1938r przeniósł się z rodzicami do Izdebna, koło Sierakowa. Dojeżdzał wówczas do gimnazjum w Szamotułach. Gdy wybuchła wojna rodzina została wywieziona do Guberni, mieszkali w Kępie Tarchomińskiej koło Warszawy. Tam Stefan Majcher uczestniczył w kompletach tajnego nauczania. Po wyzwoleniu wrócili do Izdebna.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W 1945-1947 odbywał służbę wojskową w Krakowie. Służył także w Rzeszowie. Po odbyciu służby wojskowej uzupełnił swoje pedagogiczne wykształcenie w Poznaniu, gdzie w 1949r. skończył Liceum Pedagogiczne i tego samego roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Miedzichowie. Uczył historii i chemii. W 1952r został kierownikiem Szkoły w Miedzichowie. 12.04.1952r odbył się ślub Stanisława Majchra z Bronisławą Zarębą. Mieli troje dzieci: dwie córki i jednego syna. Po wojnie był również współtwórcą, a później członkiem Banku Spółdzielczego, Kółka Rolniczego oraz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miedzichowie. 14.11.1962r został wyróżniony Odznaką Honorową za "Zasługi w Rozowoju Województwa Poznańskiego".W 1964 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Poznaniu w zakresie fizyki i matematyki. 26.02.1973 został odznaczony Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1974r otrzymał nagrodę Ministra Edukacji. 23.07.1975r odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pod koniec lat 70-tych ukończył studia kwalifikacyjne w zakresie fizyki we Wrocławiu. W 1979 roku był współdziałającym w modernizacji budynku szkoły w Miedzichowie. Jako nauczyciel a później dyrektor brał czynny udział w rozwoju szkoły. Przyczynił się do powiększenia obiektu oraz dbał o jego rozwój. 12.06.1979r Otrzymał Złotą Odznakę za "Zasługi dla Województwa Gorzowskiego".

Etap drugi

W okresie stanu wojennego 1981roku był przewodniczącym PRON-Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 14.07.1982 roku Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1983r przeszedł wraz z żoną na emeryturę. Funkcję Dyrektora Szkoły pełnił przez 31 lat. Został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla Oświaty i Wychowania.22.07.1984 roku odznczony także Medalem 40- lecia Polski Ludowej. 12.07.1985r Uchwałą Wojskowej komendy Uzupełnień awnsował do stopnia wojskowego-plutonowego. 04.06.1986r otrzymał medal "Za Udział w Walkach w Obronie władzy Ludowej". W 1988-1989r pełnił funkcję I wiceprezesa Gminnego Koła ZBoWiD w Miedzichowie. 01.09.1997r Otrzymał Odznakę za Zasługi Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Znaczenie postaci

Mówiono o nim służbista.Wszystko co rozpoczął dokończył. Był konsekwentny w swoich działaniach, solidny i zorganizowany. Przygotowywał się do każdej lekcji. Walczył z analfabetyzmem, szerzył oświatę. Był dość surowy i wymagający jako nauczyciel i dyrektor, jednak miał bardzo dobre relacje z uczniami i współpracownikami. Miał bardzo inteligenty humor. Był wspaniałym człowiekiem.Bardzo lubił czytać. Spotkać można było go stale z książką. Czytał w każdej wolnej chwili. Był bardzo mądrym człowiekiem, na każde pytanie potrafił odpowiedzieć. Dla rodziny bardzo kochający, dobry, łagodny. Był wsparciem i wzorem dla swoich dzieci i wnuków. W czasie wolnym zajmował się hodowlą zwierząt, ogrodnictwem oraz uprawą. Jego pasją było także gotowanie. Był bardzo dobrym kucharzem. Realizował się w kuchni głównie w niedziele i święta, gdy miał wolne od pracy zawodowej. Nie lubił majsterkowania i robót ręcznych. Był domtorem, miał swoje zwyczaje, lubił swój dom, swoje otoczenie. Bardzo dużo czasu musiał jednak spędzać poza domem, do czego obligowały go sprawowane funkcje. Uczestniczył w spotkniach, naradach, konferencjach. Był doskonałym mówcą, miał lekkość wypowiadania się w związku z czym często przemawiał na wielu uroczystościach. Będąc na emeryturze uległ wypadkowie. Poślizgnął się zimą i doznał otwartego złamania biodra. Przeszedł operacje, które jednak nie pozwoliły wrócić do pełnej sprawności ruchowej. Do końca życia poruszał się o kuli. Zmarł 20.12.1999rMiedzichowie, pochowany na tutejszym cmentarzu.

Źródła:

1. Kroniki ZBoWiD Miedzichowo.

2. Kroniki Szkoły Podstawowej w Miedzichowie.

3. Wywiad z Ewą Węgrzak- Zawartą- aktualnym Dyrektorem Szkoły w Miedzichowie.

4. Wywiad z Małgorzatą Tramowską-córką Stefana Majchra.

English abstract

Stefan Majcher – born 20 August 1923 in Borzęcice, son of Józef and Jadwiga neé Jozik. In the years 1945-1947, he did his military service in Cracow. In 1949, he graduated from Education High School in Poznań and then started work in primary school in Miedzichowo. He taught history and chemistry. In 1952, he became head master of the aforementioned school in Miedzichowo. In April 1952, he got married to Bronisława Zaręba. In 1964, he graduated from Teacher Training College in Poznań at physics and mathematics. He retired in 1983. In July 1985, he was promoted to platoon leader by the resolution passed by Military Draft Office. He was an altruist and a social activist. In 1983, he was won Medal of National Education for his accomplishments. He died on 12 December 1999 in Miedzichowo.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Miedzichowie
Gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski

Kalendarium:

 • 1923 ― Narodziny bohatera
 • 1949 ― Rozpoczął pracę w Szk...
 • 1952 ― Został kierownikiem S...
 • 1952 ― Ślub bohatera
 • 1973 ― Został odznaczony Zło...
 • 1974 ― Otrzymał nagrodę Mini...
 • 1982 ― Odznaczony Krzyżem Ka...
 • 1983 ― Przeszedł na emerytur...
 • 1983 ― Przeszedł na emerytur...
 • 1999 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > „Studia Edukacyjne”