Stefan Jankowiak image

Stefan Jankowiak

ur. 03 maja 1934
zm. 01 grudnia 1997
 
 
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1
Exlibris

Laur Gostynia

Stefan Jankowiak

Stefan Jankowiak

Stefan Jankowiak

Stefan Jankowiak

Stefan Jankowiak
Stefan Jankowiak
Zdjęć: 6
Filmów: 2

Pochodzenie

Stefan Jankowiak urodził się 3 maja 1934 roku w Kołaczkowicach jako syn Władysława i Marii z domu Kościuszko. Pochodził z rodziny nauczycielskiej.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Stefana Jankowiaka przypadło na trudny okres okupacji. Mimo to po latach wspominał je mile. W czasie trwania wojny przebywał z matką i młodszym rodzeństwem w rodzinnej wsi. Jego ojca Niemcy wywieźli do obozu pracy nieopodal Insbrucku, gdzie przebywał do zakończenia działań wojennych. W 1946 roku cała rodzina przeprowadziła się do Drzęczewa.

Edukacja

W 1948 roku Stefan Jankowiak ukończył Szkołę Podstawową w Piaskach. Przez kolejne cztery lata był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. W 1957 roku zdobył kwalifikacje nauczycielskie, zdając egzamin dojrzałości w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie. W 1967 roku rozpoczął pięcioletnie zaoczne studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył je w 1972 roku z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra historii.

Praca zawodowa

Dnia 1 września 1953 roku rozpoczął pracę zawodową jako niewykwalifikowany nauczyciel w Szkole Podstawowej w Borku. W 1958 roku zawarł małżeństwo z Barbarą Zimną i przeniósł się do Piasków, gdzie podjął pracę w charakterze nauczyciela tamtejszej Szkoły Podstawowej. Pracował tam do roku 1974. W dniu 1 września 1974 roku objął posadę nauczyciela historii i przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu. Pracował tam do 20 czerwca 1977 roku. Dnia 1 lipca tego roku Naczelnik Miasta i Gminy Gostyń, Henryk Konarski, powołał go na kierownika Muzeum w Gostyniu. Na tym stanowisku pozostał do 1989 roku.

Pełnione funkcje

W latach 1969-1974 pełnił funkcję wizytatora-metodyka wychowania obywatelskiego, przysposobienia obronnego i historii na powiat gostyński w Wydziale Oświaty i Wychowania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu.

W roku 1984 był prezesem Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Pod jego przewodnictwem GTK zintensyfikowało swoją działalność. Wydał drukiem liczne publikacje regionalne oraz zainspirował organizowanie sesji naukowych. Prezesem GTK był do 1991 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Członkostwo honorowe w Gostyńskim Towarzystwie Kulturalnym.

Medal ,,Za serce dla kultury'' od Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego.

"Laur Gostynia" od Rady Miejskiej w Gostyniu.

Twórczość

Spod jego pióra wyszło ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Interesował się przede wszystkim dziejami regionu gostyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Jest autorem pięciu monografii książkowych: "Kasyno gostyńskie 1835-1846" (Poznań 1985), "Ziemia gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919" (Gostyń 1989), "Bank spółdzielczy w Gostyniu 1865-1990" (Gostyń 1990), "Edmund Bojanowski 1814-1871. Życie i działalnośc. Bibliografia" (Grabonóg 1995), ,,Życie literackie w Wielkopolsce w XIX wieku'' (Grabonóg 1996), "Kasyno Gostyńskie 1835-1846. U poczatków pracy organiczej w Wielkopolsce" (Gostyń 1996). Publikował też w "Kronice Wielkopolski", "Przeglądzie Wielkopolskim", "Roczniku Leszczyńskim", "Grabonoskich Zapiskach Regionalnych", "Panoramie Leszczyńskiej", "Wiadomosciach Kościańskich", "Gazecie Gostyńskiej".

Znaczenie postaci

Dla ludzi sobie współczesnych Stefan Jankowiak był z całą pewnością wzorem człowieka pracy - pracy nad sobą i pracy z młodym pokoleniem. Stanowił przykład osoby, która wytrwale dąży do osiągnięcia postawionego przed sobą ambitnego celu życiowego, prowadząc różnorodną działalność - jako nauczyciel, opiekun młodych ludzi, wizytator oświatowy, kierownik muzeum, a przede wszystkim jako wybitny działacz społeczny, pracujący z niezwykłą pasją nad poznaniem i upowszechnieniem wiedzy o historii regionu, z którego się wywodził.

Dla ludzi obecnie żyjących Stefan Jankowiak jest człowiekiem wielkich zasług w dziedzinie oświaty i kultury, badaczem dziejów regionu gostyńskiego i popularyzatorem wiedzy o nim. Jest też przykładem patrioty, który swą miłość do kraju ojczystego pojmował jako służbę i pracę nad przybliżeniem społeczeństwu wiedzy o małej ojczyźnie - Ziemi Gostyńskiej.

Bibliografia

http://www.muzeum.gostyn.pl

English abstract

Stefan Jankowiak was born on May 3, 1934 in Kołaczkowice, Poland into the family of Władysław Jankowiak and Maria, nee Kościuszko. He graduated from elementary school in Piaski in 1948. Then, in 1957, he successfully took his A-levels exams in Secondary School of Educational Sciences in Krotoszyn. In 1972, he received his M.A. in history. He started his first job as a teacher in the elementary school in Borek in 1953. Then, in 1957, he married Barbara Zimna and moved into Piaski, where he also worked as a teacher. On September 1, 1974 he changed his place of work and became a history teacher in a secondary school in Gostyń. In 1977 he was a director of the local museum. He was also a chairman of the Gostyń Cultural Society in 1984. He was the author of over one hundred scientific articles. He was particularly interested in 19th and early 20th century history of Gostyń and its area. He died on December 3, 1997 in Poznań. He was the author of over one hundred scientific articles. He was particularly interested in 19th and early 20th century history of Gostyń and its area. He died on December 3, 1997 in Poznań.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Anna Marciniak
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1
Gmina Piaski, powiat gostyński

Kalendarium:

 • 1934 ― Narodziny bohatera
 • 1948 ― Ukończenie szkoły pod...
 • 1953 ― Podjęcie pracy w Szko...
 • 1957 ― Ukończenie Liceum Ped...
 • 1958 ― Ślub bohatera
 • 1972 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1974 ― Podjęcie pracy w Lice...
 • 1977 ― Podjęcie pracy na sta...
 • 1984 ― Objęcie funkcji preze...
 • 1997 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > Studia