Stanisław Krawczyk image

Stanisław Krawczyk

ur. 04 lipca 1943
zm. 09 kwietnia 2000
Gospodarka i przedsiębiorczość
„Ludzie, którzy nie zostawili po sobie wielkich osiągnięć, lecz łańcuszek drob...”
Szkoła Podstawowa w Lutyni
Dożynki

Dożynki 1991r.

Dzień Dziecka, w tle amfiteatr

Gratulacje Senator RP

Otwarcie - Dożynki 1990r.

Otwarcie Dożynek

Podziękowanie za pracę na rzecz Rady Gminy 1994-1998

Spotkanie z żoną i synową p.Krawczyka

Współpraca z przedstawicielami Urzędu Rejonowego

Wybór na Radnego 1998r.

Zaświadczenie o wybraniu do Rady Gminy 1990r.

artykuł z "Gazety Pleszewskiej"

artykuł z "Życia Pleszewa"

grób p.Krawczyka

zdjęcie profilowe

Zdjęć: 15

Pochodzenie

Stanisław Krawczyk urodził się w Fabianowie 4 lipca 1943 r. (gm. Dobrzyca, powiat pleszewski).

Był synem Marcina i Marii zd. Piaseckiej.

Dzieciństwo

Po wojnie przeprowadził się wraz z rodzicami do Orli ze względu na pracę ojca, który był zatrudniony w gorzelni. Miał czworo rodzeństwa; dwie siostry - Czesławę i Krystynę, oraz dwóch braci - Józefa i Czesława.

Edukacja i młodość

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Orli i Koźminie.

Ukończył Szkołę Zawodową w zawodzie tokarz w Miliczu.

Po ukończeniu szkoły zawodowej podjął pracę w Hucie Łabędy na Śląsku.

Następnie został powołany do służby wojskowej, którą odbył w Szczecinku w jednostce wojsk lotniczych (1962-1963).

Po wojsku podjął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pleszewie, gdzie pracował przez trzy lata.

Od 1967 do 1983 r. pracował w Fabianowie w Spółdzielni Produkcyjnej. Następnie przeszedł na rentę ze względu na stan zdrowia.

Rodzina

W 1968 r. wziął ślub z Jadwigą Bielarz z Koźmińca (gm.Dobrzyca). W Koźmincu mieszkali przez dwa lata. Stamtąd przeprowadzili się najpierw do Lutyni, a po roku do Fabianowa na ul. Pleszewską, w 1973 na ul. Kwiatową, gdzie rodzina p. Krawczyka zamieszkuje do dziś.

Ze związku małżeńskiego urodziło się pięcioro dzieci:

syn Zbigniew (żona Monika, córka Julia), mieszkają w rodzinnym domu w Fabianowie

córka Danuta Raczyk (mąż Robert, dzieci:Mateusz, Joanna, Łukasz), mieszkają w Pleszewie

syn Arkadiusz (żona Beata, syn Patryk), mieszkają w Kaliszu

syn Przemysław, mieszka w rodzinnym domu w Fabianowie

syn Damian, w rodzinnym domu w Fabianowie

Etapy działalności

1988-2000 r. sołtys wsi Fabianów.

1990-2000 r. radny gminy Dobrzyca.

Mieszkańcy Fabianowa bardzo dobrze wspominają Stanisława Krawczyka, który od zawsze pracował społecznie, miał wielkie wsparcie Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Był inicjatorem organizowania Dożynek, które weszły w tradycję Fabianowa, Święta Pieczonego Ziemniaka, spotkań z seniorami, Dnia Dziecka i festynów rodzinnych. Żona Jadwiga podkreśla, że był to zgrany zespół, który bardzo dobrze funkcjonował pod przewodnictwem sołtysa i poprzez organizację licznych imprez pozyskiwał fundusze na dalszą działalność, a przede wszystkim rozwój wsi. Pan Stanisław bardzo dobrze dogadywał się z młodzieżą, organizował również zabawy taneczne i majówki, które miały na celu integrację młodzieży i pozostałych mieszkańców okolicznych wiosek.

Od najmłodszych lat interesował się sportem, grał w piłkę nożną, ściśle współpracował z Ludowym Zespołem Sportowym, w którym także grali jego synowie. W tym czasie zostało unowocześnione boisko sportowe, zamontowano ławki dla kibiców. Wnuk Mateusz odziedziczył pasję do piłki nożnej i jest obecnie zawodnikiem Stali Pleszew.

Pan Krawczyk przyczynił się również do wybudowania amfiteatru na placu przy remizie strażackiej. Z czasem powstał betonowy plac, gdzie odbywały się wiejskie uroczystości, m.in. wspominane Dożynki.

Był inicjatorem postawienia nowego krzyża koło szkoły w Fabianowie, za jego kadencji wprowadzono pierwsze pojemniki na śmieci.

Dzięki jego uporowi mieszkańcy ul. Nowej zawdzięczają nową nawierzchnię drogi, a cała wieś kanalizację burzową.

Znaczenie postaci

Był społecznikiem, bardzo zaangażowanym w pracę na rzecz swojej wsi. Potrafił zintegrować mieszkańców do działań na rzecz wspólnego dobra. Był człowiekiem o pogodnym usposobieniu, zawsze miał dla innych ciepłe słowo, dobrą radę. Jest ciepło wspominany w kronice Koła Gospodyń Wiejskich z Fabianowa, jako jeden z najlepszych sołtysów, organizatorów i współpracowników.

Jego wielkie zaangażowanie, podejmowany trud i pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego doceniali również inni, o czym świadczą liczne podziękowania otrzymane z rąk władz gminy i powiatu.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa w Lutyni
Gmina Dobrzyca, powiat pleszewski

Kalendarium:

  • 1943 ― Narodziny bohatera
  • 1968 ― Ślub bohatera
  • 2000 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Ludzie, którzy nie zos...”

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...