prof.zw. Jan Gawron image

prof.zw. Jan Gawron

ur. 04 lutego 1938
 
Architektura i sztuka | Edukacja
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa
Kościół pw.św.Marcina w Granowie

Uczniowie przeprowadzający wywiad z prof. Janem Gawronem

Zdjęć: 2

Pochodzenie

Urodzony 04.02.1938r. w Kubaczynie (dawne woj.poznańskie). Pochodzi z rodziny rzemieślniczej.

Edukacja (lub "młodość")

1945 - 1952 Szkoła Podstawowa

1952 - 1954 Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.

1955 - 1957 Liceum Ogólnokształcące zaoczne w Poznaniu

1958 - 1961 Szkoła Oficerska w Koszalinie

1961 - 1966 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych

1972 - przewód kwalifikacyjny I stopnia (adiunkt) w zakresie malarstwa

1975 - przewód kwalifikacyjny II stopnia (docent) w zakresie malarstwa

1996 - otrzymuje tytuł naukowy profesora Sztuk Plastycznych

1998 - otrzymuje stanowisko profesora zwyczjanego w WSP w Zielonej Górze

O tym jak wygladała szkoła kiedyś można się dowiedzieć z wywiadu przeprowadzonego z panem prof. Janem Gawronem.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W czasie trwania nauki w szkole średniej podejmował pracę w:

- Spółdzielni Kółek Rolniczych (1955-1958)

- Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Separowie (kopanie torfu)

- Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kotowie (pracownik umysłowy)

Kolejne etapy...

Od roku 1966 zostaje pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (wcześniej nazywana Akademia Sztuk Pieknych)

Przebieg pracy zawodowej

1967 - zostaje asystentem w pracowni malarstwa i rysunku w PWSSP w Poznaniu

1972 - Organizuje Międzywydziałowy Zakład Technologii

1972 - Pełni funkcję kierownika ww. Zakładu do 1976r.

1976 - Organizuje Katedrę Kształcenia Ogólnoplastycznego dla Wydziału Architektury Wnętrz i Projektowania Plastycznego

1977 - Zostaje powołany na Kierownika w.w. Katedry oraz Kierownika pracowni malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz

1978 - 1981 pełni funkcję prorektora ds. nauczania w PWSSP w Poznaniu

1981 - Kierownik pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce

1981 - Powołany przez Ministra Kultury i Sztuki do Zespołu ekspertów do opracowania założeń programowych dla Liceów Plastycznych

1992 - Kierownik pracowni malarstwa w Instytucie Wychowania Plastycznego w Zielonej Górze

1993 - 1995 - Kierownik pracowni malarstwa monumentalnego w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu

1995 - 1998 - Prorektor ds. organizacyjno - naukowych Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu

1997 - Kierownik zakładu Malarstwa w Wyższej Szkole Pedagogicznej - Zielona Góra

1999 - Dyrektor Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

2002 - Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwerystecie Zielonogórskim

2000 - 2009 - Biegły sądowy w zakresie prawa autorskiego

Po ukończeniu studiów rozpoczął własną działalność artystyczną w różnych dziedzinach a w szczególności zajmuje się malarstwem monumentalnym. Brał udział w znaczących wystawach krajowych i zagranicznych.

Wystawy indywidualne

1976 - wystawa malarstwa - BWA Poznań

1990 - wystawa malarstwa - BWA Poznań

1994 - wystawa malarstwa - Poznań

1996 - wystawa malarstwa - BWA Zielona Góra

2000 - wystawa malarstwa - San Antonios, Holandia

2001 - wystawa malarstwa - Muzeum Głogów

Wystawy zbiorowe

1975 - Aktualne tendencje - Plastyka Poznańska w Panoramie XXX - lecia - Warszawa

1977 - Wystawa prac pedagogów Państwowej wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Muzeum Narodowe

1978 - Prezentacja Kompozycji Malarstwa w ramach Światowego Festiwalu Młodzieżowego w Hawanie

1980 - Polscy artyści z Poznania - Genk, Belgia

1986 - Współczesne malarstwo polskie - Sofia, Bułgaria

1990 - Malarze wobec natury - Lipsk, Niemcy

1998 - Festiwal Malarzy - Poznań, Zamek

1999 - Malarstwo na szkle - Londyn, Anglia

2002 - Wystawa malarzy polskich - Muzeum Głogów

Projekty i realizacje w zakresie malarstwa monumentalnego

1975 - Projekt i realizacja malarstwa ściennego w hotelu "Merkury" w Poznaniu

1977 - Projekt i realizacja polichromii zabytkowego kościoła w Granowie

1977 - Projekt i realizacja witraży dla auli Politechniki Poznańskiej

1989 - Projekt rekonstrukcji architektury wnętrz zabytkowego Pałacu w Skrzynkach koło Poznania

1995 - Projekt witraża dla Kaplicy Królewskiej w Katedrze Poznańskiej

1995 - Projekt witraża dla głównego gmachu PZU w Poznaniu

1998 - Projekt i realizacja witraży dla kościoła gotyckiego w Sobieradzu koło Szczecina

2003 - Projekt i realizacja witraży dla zabytkowej kaplicy w Trzciance

Prace w zbiorach:

Muzeum w Szczecinie

Muzeum w Toruniu

Muzeum w Słupsku

Muzeum w Głogowie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Kultury - Zamek w Żaganiu

Muzeum im. Józefa Wybickiego - Manieczki

Ważniejsze projekty z obszaru kształtowania i projektowania krajobrazu, parków i ogrodów w latach 1977 - 1998

1. Koncepcja i projekt dla zespołu dworsko-parkowego - Muzeum im.Józefa Wybickiego - w Manieczkach

2. Projekt odnowy zabytkowego kościoła w Granowie (XVIII wiek)

3. Koncepcja i projekt układu urbanistyczno-architektonicznego nowego kościoła w Manieczkach

4. Projekt urbanistyczno - architektoniczny terenów zielonych w Cichej Górze

5. Koncepcja i projekt atchitektoniczno - urbanistyczny nowego cmentarza w Manieczkach

6. Projekt parku w Granowie (komunikacja, zieleń)

7. Konsultacje i liczne doradztwo przy realizacjach i rekonstrukcjach zabytkowych obiektów i terenów zielonych, szczególnie w Wielkopolsce: Szołdry, Manieczki, Chaławy, Brodnica, Trzcianka, Sobieradz.Zajmuje się również malarstwem sztalugowym.

Znaczenie postaci

Odznaczenia i nagrody

1972 - Brązowy Krzyż Zasługi

1973 - Nagroda Indywidualna III stopnia Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1976 - Złoty Krzyż Zasługi

1977 - Odznaka Miasta Poznania

1977 - Zasłużony Działacz Kultury

1978 - Medal za odnowę zabytków

1984 - Medal 40-lecia Polski Ludowej

1979 - Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1982 - Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

1991 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

2002 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2003 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzonej Polski

2008 - Medal Zasłużony Kulturze "GLORIA ARTIS"

English abstract

Professor John Gawron - born on February 4, 1938 in Kubaczyn (former Great Poland province). He came from a family of craftsmen. In 1952 he graduated from the Primary School, then started studying in the High School in Grodzisk Wielkopolski. After two years he moved to extention High School in Poznan. During high school he worked in the Cooperative Farmers’ Association, then at the State Agricultural Farm in Separowo and State Farm in Kotowo. After graduating from high school he enrolled himself to Officer School in Koszalin. In the years 1961-1966 he studied at the State Higher School of Fine Arts. After graduation he began work as a researcher and lecturer at the Academy of Fine Arts. He is currently doing easel painting. His works can be seen at the national and international exhibitions.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa
Gmina Granowo, powiat ostrzeszowski

Kalendarium:

  • 1938 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: