Piotr Szyszka image

Piotr Szyszka

ur. 25 maja 1874
zm. 17 stycznia 1965
 
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie
Piotr Szyszka na zdjęciu z Pierwszej Komunii wnuczki (siedzi, drugi od prawej)

Piotr Szyszka ofiarował grunt pod pomnik dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej.

Spotkanie z panem Krzysztofem Szyszką, wnukiem pana Piotra

Spotkanie z panem Krzysztofem Szyszką, wnukiem pana Piotra Szyszki (fragment)
Wywiad z panem Krzysztofem Szyszką, wnukiem pana Piotra Szyszki
Zdjęć: 3
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Piotr Szyszka urodził się 25 maja 1874 r. w Wyszkach. Rodzicami jego byli Andrzej i Teresa z domu Szymczak.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości.

Edukacja (lub "młodość")

Szkołę powszechną ukończył w Magnuszewicach. Następnie pracował u ojca i uczył się pracy na roli. W 1899 r. ożenił się z Kontancją z domu Klarzyńską.

Działalność

1914-1918

W 1914 r. powołany do wojska przez władze niemieckie, walczył na froncie zachodnim. Po powrocie w rodzinne strony w listopadzie 1918 r. organizował szeregi Straży Obywatelskiej, której został komisarzem. Poparł tworzące się nowe władze polskie. Pomagał w werbowaniu ochotników do jarocińskich oddziałów powstańczych. W Powstaniu Wielkopolskim wziął udział jego syn, Stanisław.

W wolnej Polsce

Po I wojnie światowej zorganizował Zjednoczenie Włościan w Kotlinie i współtworzył ruch ludowy w powiecie jarocińskim. Pisywał również korespondencje do gazety "Włościanin". Był kandydatem na posła z listy PSL-Piast w okręgu nr 37 - Ostrów Wlkp. w wyborach do Sejmu RP w 1922 r.

W 1924 r. zorganizował w Jarocinie wiec PSL, na którym przemawiał Wincenty Witos. Kilkakrotnie był wybierany do władz samorządowych w powiecie jarocińskim. Był członkiem sejmiku powiatowego. Brał aktywny udział w działalności kółek rolniczych i włościańskich w powiecie (Kotlin, Góra, Wilkowyja, Nosków, Antonin, Żerków, Mieszków). Był również współtwórcą Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Kotlinie i członkiem jej zarządu w latach 1928-1934. W 1928 r. w okręgu ostrowskim został wybrany posłem na Sejm II Rzeczypospolitej. Pełnił tę funkcję w latach 1928-1930. Był współzałożycielem Spółdzielni Mleczarskiej w Kotlinie w 1928 r., w której do 1932 r. pełnił w funkcję zastępcy prezesa Rady Nadzorczej, a w latach 1933-1939 był członkiem zarządu.

1939-1945

Po wybuchu II wojny światowej został wysiedlony wraz z całą rodziną do Generalnej Guberni w okolice Opoczna. Powrócił w rodzinne strony po wyzwoleniu.

Po wojnie

W 1945 r. wstąpił do Stronnictwa Ludowego, a następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Współpracował ze Stanisławem Mikołajczykiem, prezesem PSL, premierem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1943-1944 i wicepremierem w latach 1945-1947.

Piotr Szyszka był ofiarodawcą gruntu pod budowę pomnika dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej-"NAJLEPSI SYNOWIE KOTLINA POLEGLI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ". Jego uroczyste odsłonięcie miało miejsce 1 listopada 1947 r.

Znaczenie postaci

Piotr Szyszka był patriotą, społecznikiem i działaczem ludowym, który odegrał wążną rolę w tworzeniu polskiej państwowości w Wielkopolsce w 1918 r. oraz po II wojnie światowej.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Julita Topór, Julia Hibner, Stanisław Szymkowiak, Joanna Jachnik, Adrian Berek
Nauczyciel prowadzący: Jolanta Styś
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie
Gmina Kotlin, powiat jarociński

Kalendarium:

  • 1874 ― Narodziny bohatera
  • 1965 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: