Piotr Sobolewski image

Piotr Sobolewski

ur. 14 października 1957
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu
Pan Piotr z dziećmi z CDEW

Piotr Sobolewski

Zdjęć: 2

Piotr Sobolewski urodził się 14 października 1957 roku w Kaliszu. Syn Jana i Barbary z domu Pacholska. Mąż Beaty. Tata Marty i Tomasza. Dumny dziadek.

Dzieciństwo

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kaliszu, znajdującej się przy Klasztorze Franciszkanów. Nauka w tej szkole trwała 4 lata (1964 - 1968). Kontynuował edukację w Szkole podstawowej Nr 5 przy ulicy Polnej również w Kaliszu. Ukończył ją w 1972 roku.

Lubił przedmioty humanistyczne.

Brał udział w olimpiadach matematycznych.

Znał bardzo dobrze swoich dziadków ze strony mamy. Jako dziecko spędzał z nimi bardzo dużo wolnego czasu.

Młodość

Po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym. im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

W 1976 roku zdał egzamin maturalny.

Po maturze rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale: Turystyka i Rekreacja w Poznaniu.

Etapy działalności

Bezpośrednio po studiach w 1980 roku został instruktorem i kierownikiem Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Kaliszu. Od tej pory jest nierozerwalnie związany z PTTK.

W 1981 roku podjął pracę jako pedagog w Szkole Podstawowej Nr 15 w Piwonicach, gdzie uczył geografii i języka polskiego. Pracował tam 12 lat.

W 1993 roku rozpoczął pracę w Liceum Ekonomicznym w Kaliszu.

W międzyczasie ukończył liczne kursy specjalistyczne:

- kurs uprawniający do nauki w-fu,

- kurs kierownika wycieczek,

- kurs przewodnika miejskiego,

- kurs przewodnika terenowego i wiele innych.

W 2002 roku obronił tytuł doktora. Tematem pracy doktoranckiej była aktywność fizyczna podczas wycieczek szkolnych.

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu na wydziale Zarządzanie sportem i turystyką.

Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Kaliszu na wydziale Ochrona Dóbr Kultury.

W czerwcu 2010 roku zakończył pracę zawodową w charakterze pedagoga i przeszedł na emeryturę.

Nadal jednak prowadzi na terenie Kalisza działalność turystyczną. Organizuje cykliczne spacery monograficzne po Kaliszu, które nazwał "Kaliszobraniami"

Działalność społeczna

Przodownik turystyki pieszej. Pilot wycieczek, przewodnik i instruktor krajoznawstwa Polski i regionu.

Społeczny opiekun zabytków.

Działalność publicystyczna

Redaktor, publikował i pisał artykuły w latach 1986 - 2000 do czasopisma "KIT" (Krajoznawstwo i Turystyka)
Pisał pojedyncze artykuły podczas pisania doktoratu do czasopism "Kultura fizyczna" i "Sport szkolny". Artykuły dotyczyły spraw sportowych.
Wydał zeszyty o Kaliszu "Kaliski Kalejdoskop Przewodnicki" z cyklu Kaliszobrań.
Współpracuje z lokalną rozgłośnią radiową "Radio Centrum" - od 2013 roku cykliczne audycje pod tytułem " Wakacyjne wycieczki"
Od 2014 roku cykliczne audycje "Zabierz rodzinę na spacer" w Radiu Rodzina"

Odznaczenia i Nagrody

Trzykrotnie otrzymał Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza

W 2013 roku zdobył odznaczenie "Zasłużony dla Miasta Kalisza"

Szereg wyróżnień turystycznych.

Znaczenie postaci

Wybraliśmy Pana Piotra Sobolewskiego, ponieważ jest wspaniałą postacią zarażającą swoją pasją i chęcią dzielenia się wiedzą z innymi. Dzięki niemu dzieci, młodzież, dorośli i nasi dziadkowie dowiadują się o kulturze, historii miejsca w którym uczą się, pracują i dorastają.

Pan Sobolewski to postać wyjątkowa z dużym poczuciem humoru.

Cieszymy się, że jest Kaliszaninem i mogliśmy poznać go osobiście.

Motto

"Podchodźmy do innych ludzi z życzliwością".

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu
Gmina Kalisz, powiat Miasto Kalisz

Zobacz też: