Piotr Marian Bieda image

Piotr Marian Bieda

ur. 16 stycznia 1947
 
Architektura i sztuka
 
Szkoła Podstawowa w Grębaninie
Chrzcielnica

Chrzcielnica 1

Dom rodzinny p. Piotra

Dyplom

Mozaika

Obraz 1

Obraz 2

Obraz 3

Obraz 4

Obraz 5

Ołtarz w kaplicy

Pan Piotr Bieda

Paschał

Rzeźba 1

Rzeźba 2

Rzeźba 4

Rzeźba 5

Rzeźba 6

Rzeźba 7

Rzeźba 8

Zaświadczenie

Zdjęcie profilowe

Świecznik

Warsztat artysty
Artykul z „Ziemi Kępińskiej” Nr 2(2)- maj 2014r.
Wywiad
Zdjęć: 23
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Piotr Marian Bieda urodził się 16 stycznia 1947 r. we wsi Grębanin (pow. kępiński, woj. wielkopolskie). 

Ojciec artysty, Wiktor Bieda, był szewcem. Swojego zawodu uczył się w Poznaniu, a jego praca polegała głównie na wykonywaniu butów na zamówienie. Mama Maria, z domu Gumna, w młodości zajmowała się dziećmi majora Kosterskiego w Kępnie (Kosterski zginął w Katyniu).

Piotr był ich piątym, najmłodszym dzieckiem. Starsze rodzeństwo to: Bronisław, Kazimiera, Franciszek i Barbara.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Grębaninie. Tam też w latach 1954 -1951 uczęszczał do szkoły podstawowej.

Edukacja zawodowa

W wieku 18 lat Piotr Bieda wyjechał na Górny Śląsk do pracy w kopalni w Jastrzębiu Zdroju. Zdobył stopień górnika przodowego z prawem strzelania. Przepracował tam 12 lat. W latach 1977-1989 pracował jako spawacz w Zakładach Drobiarskich w Kępnie.

Działalność artystyczna

Swoją działalność artystyczną rozpoczął bardzo wcześnie: popołudniami, po powrocie z pracy w kopalni, próbował swych sił w malarstwie artystycznym. Już wtedy powstały jego pierwsze obrazy. Piotr cały czas rozwijał swoją pasję.

Próbował różnych form artystycznych: malarstwo, rzeźba, płaskorzeźba, wyroby z metalu, mozaiki. Nie sposób zliczyć wszystkich dzieł Piotra. Niektóre z nich można zobaczyć w jego domu, inne w kościele parafialnym i kaplicy (gdzie podczas remontu kościoła przeniesiono cudowny obraz z ołtarza głównego) czy też u pana Żebrowskiego, miejscowego lekarza.

Praca artystyczna to całe życie Piotra Biedy - oddaje jej się bezgranicznie. W swoim warsztacie spędza niezliczone godziny malując, rzeźbiąc czy odnawiając dzieła.

Znaczenie postaci

Piotr Bieda jest ojcem dwójki dzieci (Małgorzaty i Szymona) oraz dziadkiem czwórki wnuków, z których dwoje (Mateusz i Roksana) uczęszcza do szkół plastycznych.

Piotr Bieda - malarz, artysta, rzeźbiarz - jest postacią bardzo skromną i pokornie nastawioną do życia. Jego dorobek artystyczny jest bogaty i różnorodny. Ślady jego twórczości można znaleźć głównie w kościele parafialnym w Grębaninie i w zbiorach prywatnych. W olbrzymim dorobku artysty jest wiele dzieł, jednakże jak sam podkreślał do największych zalicza chrzcielnicę wykonaną z drewna dębowego.

Piotr Bieda jest najbardziej znanym artystą gminy Baranów i okolic, gdzie mówi się o nim Grębaniński Michał Anioł. W każdej dziedzinie sztuki, którą się zajmuje, jest samoukiem.

ŹRÓDŁA

Wywiad z Piotrem Biedą, przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grębaninie w dn. 05.02.2014 r.

English abstract

Piotr Marian Bieda - painter, artist, sculptor; born on 16 January 1947 in Grębanin, district Kępno, province Great Poland (Wielkopolska). Father – Wiktor Bieda was a shoemaker. He learned his profession in Poznań. His work did not only consist of shoe reparation, but above all of making shoes to measure for individual clients. Mother – Maria, born Gumna, served in her youth as a nanny in Major Kosterski’s house (Major Kosterski was murdered in Katyń). Piotr Bieda was the fifth and youngest child. His sibilings were: Bronisław, Kazimiera, Franciszek and Barbara. In the age of 18, he moved to Jastrzębie Zdrój (Upper Silesia) in order to work in a mine. He stayed there for 12 years. During the years 1977 to 1989 he worked as a welder in a poultry company in Kępno. His artistic work began very early. After his work in the mine, he devoted himself to painting. He continuously improved his passion, above all in the fields of painting, sculpture, metalwork and mosaic. It is impossible to count all his masterpieces. Some of them can be admired in his house, in the parish church or at the house of Mr Żebrowski, a local doctor. Piotr Bieda has two children: Małgorzata and Szymon as well as four grandchildren. Mateusz und Roksana attend an art school. All of Piotr Bieda’s art is autodidactic.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Bartosz Białek, Mikołaj Fras, Krystian Fras, Jakub Lempert
Nauczyciel prowadzący: Henryka Orszulak
Szkoła Podstawowa w Grębaninie
Gmina Baranów, powiat kępiński

Kalendarium:

  • 1977 ― Praca w Zakładach Dro...
  • 1947 ― Narodziny bohatera
  • 1954 ― Nauka w Szkole Podsta...
  • 1965 ― Wyjazd na Górny Śląsk...
  • 1974 ― Otrzymanie stopnia gó...
  • 1977 ― Powrót do Grębanina

Zobacz też: