Paweł Występski image

Paweł Występski

ur. 06 września 1957
zm. 24 lutego 2013
 
 
Szkoła Podstawowa w Dębnicy
Grób Pawła Występskiego na cmentarzu w Kłecku

Maciej Występski, brat Pawła Występskiego, odsłania tablicę z nazwą "Dąb Paweł"

Ognisko na boisku szkolnym w Łagiewnikach

Paweł Występski

Paweł Występski przygotowuje szkołę do nowego roku szkolnego

Paweł Występski udziela się artystycznie w Policealnym Studium

Paweł Występski z młodszym bratem w Palmiarni w Poznaniu

Rajd Mikołajkowy

akt erekcyjny nadania imienia "Paweł" dębowi rosnącemu na terenie "Bieszczad Kłeckich"

artykuł zamieszczony w gazecie ,,Przemiany na Szlaku Piastowskim"

folder zredagowany przez P.Występskiego, organizatora Pieszego Rajdu Mikołajkowego do Dębnicy

korona dębu "Paweł"

książeczka wycieczek Pawła Występskiego

książeczka wycieczek pieszych Pawła Występskiego

malutki Paweł Występski z rodzicami

pieszy rajd " Bieszczady Kłeckie"

plakietka uczestnika Wielkopolskiej Olimpiady Krajoznawczej Młodzieży Szkolnej w Kaliszu z roku 1975

prezentacja zdjęć konkursu fotograficznego "Przyroda w Obiektywie"

rajd do Zielarki z Gorzuchowa

rajd rowerowy

wystawa staroci Stanisław Serbina

zawiadomienie o śmierci Pawła Występskiego

zdjęcie klasowe Pawła Występskiego zrobione w szkole podstawowej

zdjęcie ślubne Urszuli i Pawła Występskich

świadectwo szkolne Pawła Występskiego

świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej w Kłecku przez Pawła Występskiego

Zdjęć: 26

Pochodzenie


Paweł Występski urodził się 6 września 1957 roku w Kłecku. Jego rodzice to Jerzy i Kazimiera, z domu Gawałkiewicz. Ojciec pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kłecku, a później prowadził własną kuźnię. Matka była księgową w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kłecku. Kolejni synowie państwa Występskich, Maciej i Tomasz, przyszli na świat w 1958 i 1971 roku. Rodzina początkowo mieszkała w Łagiewnikach Kościelnych, następnie przeniosła się do Kłecka, do mieszkania przy ulicy Paderewskiego 4, a w roku 1966 przeprowadziła się na ulicę Czarnieckiego 3.

Dzieciństwo


W latach 1961 - 1964 Paweł Występski uczęszczał do przedszkola „U sióstr" w Kłecku - tak potocznie mieszkańcy Kłecka nazywali przedszkole, które mieściło się w budynku zgromadzenia zakonnego.
We wrześniu 1964 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kłecku. Jego wychowawczynią była pani Pelagia Kozicówna. To ona nauczyła wielu uczniów, w tym Pawła, działalności społecznikowskiej i dobrego gospodarowania w ramach spółdzielni uczniowskiej. W klasach starszych wychowawczyni Aldona Jałoszyńska, polonistka, rozwijała zainteresowania kulturą i czytelnictwem, natomiast zainteresowania historyczne kształtował pan Kazimierz Białczyk. Wszystkie te zaszczepione zamiłowania dojrzewały w Pawle, by wydać plon w jego późniejszej działalności.

Młodość i edukacja

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1972 roku Paweł Występski został przyjęty do II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie,gdzie uzyskał maturę, a w latach 1976-1978 kontynuował naukę w Dwuletnim Studium Zawodowym w Koźminie, gdzie uzyskał tytuł technika ekonomisty o specjalności ekonomika i rachunkowość.

I etap działalności

W roku 1978 roku podjął pracę w dziale księgowości w spółdzielni rolniczej w Szarłatowie, miejscowości leżącej ówcześnie w województwie konińskim, i pracował w niej przez rok.
23 września 1979 roku Paweł Występski wziął ślub z Urszulą Stypą w kościele p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku. Małżonkowie znali się z podwórka, a połączyły ich wspólne zainteresowania - książka, sztuka, turystyka i działalność społeczna. Urszula pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kłecku i Państwowym Ośrodku Maszynowym, również w Kłecku, gdzie prowadziła sprawy księgowe aż do likwidacji zakładu. Żona Pawła Występskiego zmarła 3 maja 2010 r. po długiej i nieuleczalnej chorobie.
Na przełomie lat 70 i 80 państwo Występscy mieszkali w Gnieźnie. W tym czasie Paweł pracował w kuźni swego ojca w Łagiewnikach Kościelnych. W 1983 roku powrócili do Kłecka i zamieszkali przy ulicy Czarnieckiego 11, a później w bloku przy ulicy Słonecznej. Paweł podjął kolejną pracę i przez rok prowadził kino „Podgrodzie" w Kłecku – niestety, kino po kapitalnym remoncie i  unowocześnieniu, po krótkim czasie zostało zamknięte przez centralę z przyczyn ekonomicznych i ogólnie trudną sytuację gospodarczą kraju.
W latach osiemdziesiątych Paweł Występski był aktywnym członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej w Kłecku. Czynnie działał w środowisku młodzieżowym i kulturalnym Kłecka współpracując społecznie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłecku. W ramach tej współpracy organizował cykliczne zajęcia w kółku fotograficznym, prowadził młodzieżowe koło filatelistyczne i propagował turystykę, zapraszając na piesze rajdy i wycieczki w góry.
W latach 1985/1986 prowadził również grupy młodzieży wyjeżdżającej na międzynarodowe obozy pracy do Suhl w byłym NRD. To zajęcie było okazją do poznania języka, kraju i nowych ludzi z różnych stron świata, a w tamtych trudnych czasach stanowiło również możliwość zarobku i zaopatrzenia się w deficytowe, na polskim rynku, towary.
Kolejną posadę Paweł Występski otrzymał 19 kwietnia1985 roku, w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Kłecku. Początkowo pracował tam jako doręczyciel (listonosz), następnie jako naczelnik placówki, pełniąc te obowiązki do lipca 1988r. Od listopada 1989 roku do września 1991 roku pracował w biurze ogłoszeń EKA-PRESS w Poznaniu.

II etap działalności

1.11.1991 roku został zatrudniony w Szkole Podstawowej w Dębnicy jako woźny szkolny i palacz CO, a po ukończeniu kursu przewodników po Wielkopolsce i uzyskaniu odpowiednich uprawnień, zajął się również oprowadzaniem wycieczek po Wielkopolsce, szczególnie po Poznaniu, Gnieźnie i Szlaku Piastowskim.
Swoje zainteresowania turystyką i historią wykorzystywał w pracy społecznej, współpracując nieprzerwanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem w Kłecku oraz w Szkole Podstawowej w Dębnicy. Uczniowie korzystali z wiedzy i doświadczenia turystycznego swojego woźnego, który chętnie włączał się w działalność wychowawczo-poznawczą szkoły. Przez lata Paweł Występski organizował dla uczniów szkoły oraz dzieci i młodzieży z Kłecka wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, rajdy podczas ferii szkolnych i w czasie roku szkolnego, również w ramach współpracy z MGOK.
Z czasem, Paweł poszerzył swoją działalność o współpracę z PTTK w Gnieźnie i Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym „Promyk” w Dębnicy. To właśnie tutaj dębnicka młodzież przychodziła na zajęcia z fotografii prowadzone przez Pawła Występskiego. Wszyscy uwielbiali te zajęcia i z zapałem poszerzali swoją wiedzę pod wyrozumiałym i cierpliwym okiem swojego opiekuna.
W roku 2010 Paweł Występski został współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej. Ta pozarządowa organizacja zajmuje się propagowaniem piękna Ziemi Kłeckiej i promocją regionu.
W 2012 roku Paweł Występski został jednym z pomysłodawców założenia Piastowskiego Towarzystwa Historyczno-Turystycznego, zrzeszającego 10 powiatów: gnieźnieński, wrzesiński, wągrowiecki, obornicki,słupecki, żniński, mogileński, inowrocławski oraz gminy z powiatów nakielskiego (Szubin i Kcynia) oraz poznańskiego (Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo). Założeniem stowarzyszenia jest przybliżanie historii i turystyki mieszkańcom tych rejonów oraz ludziom przybywającym na te tereny w celach poznawczych.W głowie Pawła Występskiego kiełkowało jeszcze wiele pomysłów na to, co zrobić dla dobra „naszej małej ojczyzny”, niestety choroba, która go dopadła 11 lutego 2013 roku, zniweczyła wszystkie plany. Paweł Występski, po krótkim cierpieniu, zmarł w niedzielę 24 lutego 2013 roku w szpitalu w Gnieźnie.
W piątek 1 marca 2013 roku w kościele p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku, mszę świętą pogrzebową poprowadził jego bratanek, ks. Radosław Występski.
Paweł Występski został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłecku .

ZNACZENIE POSTACI

Paweł Występski był znanym i cenionym miłośnikiem historii regionu i turystyki. Szczególnie kochał rajdy piesze, które przez wiele lat organizował, promując w ten sposób małą ojczyznę.
Ku jego pamięci, ale również, aby kontynuować ideę pieszych wędrówek i zaszczepiać wrażliwość na piękno przyrody i zainteresowania własnym regionem, od dwóch lat organizowane są Piesze Rajdy im. Pawła Występskiego po Bieszczadach Kłeckich. Bieszczady Kłeckie to, jak powiedział Krzysztof Gronikowski „kompleks leśny na granicy gminy Kłecko i Kiszkowo to tereny pokryte jeziorami, małymi oczkami wodnymi, poprzecinane wąwozami, wzgórzami porośniętymi zaroślami".

Pierwszy rajd został zorganizowany 22 września 2013 roku, podczas którego jednemu z dębów na terenie Bieszczad Kłeckich nadano imię Pawła Występskiego. Z taką inicjatywą wystąpili członkowie Piastowskiego Towarzystwa Historyczno - Turystycznego, którzy w ten sposób pragnęli uczcić wielkiego społecznika i podziękować za wieloletnie zaangażowanie w rozwój turystyki i działalność stowarzyszenia. Tak o Pawle powiedział Karol Soberski, prezes Piastowskiego Towarzystwa Historyczno - Turystycznego: "Paweł od pierwszych spotkań, jeszcze nieformalnej grupy, był dobrym duchem wszystkich naszych spotkań z historią i turystyką. Gdy tylko pojawił się pomysł powołania Towarzystwa, to od razu przyklasnął tej idei i mocno się zaangażował w organizowanie Piastowskiego Towarzystwa Historyczno-Turystycznego. Miał wiele pomysłów, które chciał w ramach Towarzystwa organizować... Jego śmierć była dla nas ogromnym szokiem, a dla naszego środowiska niepowetowaną stratą. Odszedł kolejny człowiek, wielki pasjonat historii i turystyki, który ogromną wiedzę na temat naszego regionu zabrał ze sobą... Dlatego już kilka dni po jego śmierci uznaliśmy, że należy go w jakiś szczególny sposób uczcić, by pamięć o nim pozostała na wieki."

Drugi rajd im. Pawła Występskiego odbył się 28 września 2014 roku. W tych pieszych wędrówkach biorą udział członkowie PTH-T, młodzież gimnazjum w Kłecku, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku, harcerze drużyny "Bury Wilk" z Kłecka oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębnicy, ale również wszyscy, którzy wcześniej zarazili się taką formą poznawania okolicy, a teraz jako dorośli wędrują ze swoimi dziećmi. Rajdy nie są jednak organizowane tylko po to, by pielęgnować pamięć o Pawle Występskim. Każdy z nich był okazją do spotkania z przyrodą, odwiedzenia miejsc pamięci narodowej i miejscowości związanych z lokalnymi legendami, jak na przykład Gorzuchowo, gdzie stoi pomnik poświęcony zielarkom,o których krąży legenda, ale te biedne kobiety zostały posądzone o czary i spalone na stosie.
Oprócz zamiłowania do rajdów Paweł potrafił zaszczepić w młodzieży miłość do fotografii. Kilkoro byłych uczniów Szkoły Podstawowej w Dębnicy rozwija nabyte wcześniej umiejętności, a inni, jak mówią, dzięki zajęciom w kółku fotograficznym zaczęli z większym rozmysłem robić zdjęcia.
Ta barwna postać, tak życzliwa młodzieży i mocno zaangażowana w krzewienie turystyki, pozostała w pamięci wszystkich, którzy się z nim zetknęli czy to przez obcowanie z przyrodą lub wyrażając się artystycznie.Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa w Dębnicy
Gmina Działyń, powiat gnieźnieński

Kalendarium:

 • 1957 ― Narodziny bohatera
 • 1964 ― Uczeń Szkoły Podstawo...
 • 1972 ― Uczeń II Liceum Ogóln...
 • 1976 ― Dwuletnie Policealne ...
 • 1978 ― Praca w spółdzielni r...
 • 1979 ― Praca u ojca w zakład...
 • 1979 ― Ślub z Urszulą Stypą
 • 1980 ― Współpracuje społeczn...
 • 1982 ― Członek Związku Młodz...
 • 1983 ― Kierownik kina ,,Podg...
 • 1985 ― Prowadzenie grupy mło...
 • 1985 ― Praca w Urzędzie Pocz...
 • 1989 ― Praca w Biurze ogłosz...
 • 1991 ― Podjęcie pracy w Szko...
 • 2010 ― Paweł Występski współ...
 • 2012 ― Paweł Występski współ...
 • 2013 ― Śmierć bohatera

Źródła:

 • Co to są Bieszczady Kł...
 • Informacja o założeniu...
 • Legenda i prawda o Zie...
 • Strona Towarzystwa Mił...
 • Wypowiedź Karola Sober...

Zobacz też:

 • > Ukończenie kursu ...