Stanisław Pułkownik image

Stanisław Pułkownik

ur. 10 września 1935
zm. 28 listopada 2005
Polityka i społeczeństwo
„Nie ma lepszego sposobu pobudzania dobroci w ludziach, niż traktować ich tak,...”
Szkoła Podstawowa w Rososzycy
Akcja oddawania krwi

Akcja oddawania krwi

Budowa pomnika

Figurka strażaka

Gminny Ośrodek Kultury

Herb gminy Sieroszewice

Historia herbu gminy Sieroszewice

III Sekcja Bojowa

Izba Tradycji

Komendant Gminny Straży Pożarnej

Kroniki

Nowa strażnica z garażami

Odsłonięcie pomnika

Pluton Reprezentacyjny

Pogrzeb Józefa Krawczyka

Pomnik przy strażnicy

Pomnik w Kuźni Raciborskiej

Poszukiwanie materiałów na budowę pomnika

Pożar lasu w Kuźni Raciborskiej

Pożar w Kuźni Raciborskiej

Prezes OSP Sieroszewice

Reprezentacyjny Pluton Pożarniczy

Reprezentacyjny Pluton Pożarniczy

Rezygnacja

Rezygnacja S. Pułkownika

Rozbudowa strażnicy

Rozbudowa strażnicy o dwa nowe garaże.

Rozbudowa strażnicy w czynie społecznym

Samochód

Sekcja Bojowa

Sekcja Bojowa i Młodzieżowa 1973 r.

Spotkanie w szkole

Stanisław Pułkownik

Strażnica OSP

Sukces w Lesznie

Urząd Gminy w Sieroszewicach

Warta w kościele w Wielką Sobotę

W gabinecie

Zawody w Kłobucku

Zwycięstwo OSP Sieroszewice

Zwycięstwo w Kłobucku

Zdjęć: 41

Pochodzenie

Stanisław Pułkownik urodził się 10 września 1935 roku w Latowicach, w gminie Sieroszewice w powiecie ostrowskim. Jego rodzicami byli: Antoni Pułkownik i Janina Pułkownik z domu Binek. Razem prowadzili gospodarstwo rolne. Jego mama bardzo chętnie zajmowała się domem i była wspaniałą gospodynią. Pani Janina była instruktorem pieczenia i gotowania, prowadziła kursy dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu ostrowskiego, za co otrzymała cenne odznaczenie: Krzyż Kawalerski.

Edukacja

Stanisław Pułkownik rozpoczął swoją edukację w Szkole Podstawowej w Latowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Tam uczył się w klasie dla pracujących.

Rodzina

Żoną pana Stanisława była Wanda Pułkownik z domu Berganda. Urodziła się 03 kwietnia 1933 r. w Sieroszewicach, miała dwójkę rodzeństwa: brata i siostrę. Jej rodzice byli właścicielami dużego gospodarstwa rolnego w Sieroszewicach. Podczas drugiej wojny światowej zostali wysiedleni do miejscowości Fajsławice, w województwie lubelskim, gdzie działali w oddziale partyzanckim. Pani Wanda była wtedy łączniczką. Potem prowadziła gospodarstwo rolne i pracowała w Spółdzielni Pracy "Metoda" w Ostrowie Wielkopolskim. Pan Pułkownik dochował się trójki dzieci: Stanisława urodzonego w Sieroszewicach 26.03.1957 r., Romana urodzonego w Sieroszewicach 26.06.1958 r. oraz Kazimierza urodzonego w Sieroszewicach 18.04.1960 r. Najstarszy syn mieszka we Wtórku. Jest inżynierem budownictwa lądowego, współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Ostrowie Wielkopolskim. Jego drugi syn Roman mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. Również jest inżynierem budownictwa lądowego oraz współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Ostrowie Wielkopolskim. Najmłodszy syn Kazimierz mieszka w Sieroszewicach. Jego wyuczony zawód to malarz. Obecnie prowadzi gospodarstwo rolne oraz wspólnie z żoną sklep spożywczy w Sieroszewicach.

Praca zawodowa

W 1954 roku pan Pułkownik rozpoczął swoją działalność zawodową. Wówczas to podjął pracę w Urzędzie Gromadzkim w Sieroszewicach. Następnie był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach. Na tym stanowisku pracował aż do przejścia na emeryturę. Będąc działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był wielokrotnie delegowany na zjazdy powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Był też członkiem Zarządu Krajowego OSP. W swoim życiu był wielokrotnym radnym Powiatowej Rady Narodowej. Po reformie administracyjnej został radnym powiatowym. Funkcję tę pełnił w latach 1998-2002. Szczególnie angażował się w prace Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz w Komisji Budownictwa i Ładu Przestrzennego. 15.08.1995 r. Stanisław Pułkownik złożył rezygnację z funkcji prezesa OSP, którą pełnił przez ponad 37 lat. Zmarł 28 listopada 2005 roku, w wieku 70 lat. Został pochowany na cmentarzu w Rososzycy.

Ludowy Zespół Sportowy „Iskra”

Stanisław Pułkownik znany był w środowisku lokalnym nie tylko ze swojej pracy zawodowej ale również z bardzo szerokiej działalności społecznej.
Już w latach pięćdziesiątych zaangażował się w działalność Związku Młodzieży Polskiej. Był delegatem na pierwszy Zjazd Krajowy w Warszawie.
W roku 1951 został głównym założycielem i zarazem pierwszym prezesem Ludowego Zespołu Sportowego „Iskra” w Sieroszewicach. Niemałą rolę w narodzinach klubu odegrali również: Zenon Zembrzuski, Marian Graczyk i Wincenty Podemski. W ramach ówczesnego klubu funkcjonowały następujące sekcje: kolarstwa męskiego i żeńskiego, siatkówki oraz piłki nożnej. Sekcja kolarstwa cieszyła się największą popularnością i legitymowała się najlepszymi wynikami. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani sportem mogli dbać o swoje zdrowie, a także o kondycję fizyczną. Aktywni sportowcy dawali przykład zdrowego stylu życia. Około 1960 r. sieroszewicka „Iskra” przestała jednak działać. Klub reaktywował swą działalność w 1968 r. Od tego momentu „Iskra” realizowała swoje cele, osiągała sukcesy oraz zmagała się z trudnymi rywalami. Założenie Ludowego Zespołu Sportowego przyczyniło się w dalszej kolejności do trenowania Juniorów Młodszych, w skład których wchodzili również uczniowie Szkoły Podstawowej z Rososzycy.

Ochotnicza Straż Pożarna - "Rycerz Świętego Floriana"

Kolejną dziedziną działalności pana Stanisława Pułkownika była Ochotnicza Straż Pożarna w Sieroszewicach. Po tragicznej śmierci ówczesnego prezesa Józefa Krawczyka zwołano zebranie, które odbyło się 20.04.1958 r. w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach. Podczas tego zebrania postanowiono powołać nowy skład zarządu. Stanisław Pułkownik został wybrany prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach, która powstała 14.02.1920 r. i działa do dnia dzisiejszego. Funkcję prezesa OSP pełnił do 1995 r. Przez wszystkie te lata prezes prężnie działał, motywował ochotników do działania i osiąga na tym polu wiele sukcesów.

Zawody strażackie

13.07.1958 r. drużyna z OSP Sieroszewice po raz pierwszy wzięła udział w powiatowych zawodach strażackich i odniosła zwycięstwo. Od tego momentu drużyny żeńskie i męskie z OSP odnosiły wiele sukcesów na różnych szczeblach. 21.09.1980 r. po raz pierwszy w historii drużyna zdobyła tytuł Mistrza Województwa Kaliskiego w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Doruchowie. 27.06.1988 r. Sekcja Młodzieżowa rozpoczęła przygotowania do Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych w Kłobucku. Zawody te odbyły się 29-30.06.1988 r. w ramach Międzynarodowego Zlotu Członków Drużyn Młodzieżowych. Podczas dwóch dni rywalizowały ze sobą drużyny z RFN, Austrii, Czechosłowacji oraz 18 drużyn krajowych będących mistrzami województw. Oprócz sympatyków pożarnictwa zawodom przyglądali się komendanci wojewódzcy oraz przedstawiciele KGSP z Warszawy. Po dwóch dniach zmagań ogólne zwycięstwo przypadło drużynie OSP z Sieroszewic – pięciokrotnemu mistrzowi województwa kaliskiego w latach 1976-1988. Drużyna otrzymała 3 puchary i zaproszenie do udziału w zawodach pożarniczych w Ochendorfie. Kolejnym sukcesem był start Sekcji Bojowej w wieku przeciętnej 40 lat w eliminacjach strefowych do Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Lesznie, według regulaminu CTiF. Zawody te odbyły się 06.11.1988 r. Udział w nich wzięło 18 drużyn wojewódzkich. Podczas zmagań sekcja z Sieroszewic zdobyła I miejsce w grupie i zakwalifikowała się do finału centralnego. Jak widać ochotnicy chętnie brali udział w tego typu zawodach sportowo-pożarniczych. Warto zwrócić uwagę, że od 1960 r. do 1984 r. sekcja z OSP Sieroszewice trzynaście razy zajmowała I miejsce w zawodach rejonowych wygrywając wcześniej zawody niższego szczebla.

Sztandar dla OSP

Stanisław Pułkownik, jako pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, a także prezes OSP, miał doskonały kontakt z lokalną społecznością.
03.08.1958 r. społeczeństwo wsi ufundowało pierwszy sztandar dla OSP, który został poświęcony oraz wręczony na boisku sportowym LZS-u „Iskra”. Na przestrzeni lat sztandar ten został odznaczony: 19.07.1970 r. „Złotym Medalem”; 28.07.1980 r. jako pierwsza jednostka odznaczona „Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Kaliskiego” w 60-tą rocznicę powstania OSP oraz 20.10.1983 r. „Brązowym Krzyżem” za zasługi dla PCK.

Gminny Komendant Straży Pożarnych

Stanisław Pułkownik pełnił funkcję Naczelnika Gromadzkiego Straży Pożarnych. 15.04.1973 r. druh został powołany na domu kultury po zmianach administracyjnych. Dzięki tej funkcji komendant miał pod swoją opieką ochotnicze straże pożarne z całej gminy. W równym stopniu dbał o wyposażenie jednostek, starał się o nowy sprzęt gaśniczy, narzędzia, samochody, mundury dla strażaków. Systematycznie zwiększał skład jednostek. Jako komendant był uczestnikiem czynów społecznych nie tylko w Sieroszewicach, ale na terenie gminy. Współtworzył strażnice OSP w Sieroszewicach, Psarach, Strzyżewie i Wielowsi Klasztornej. Jednostka OSP w Sieroszewicach pod dowództwem S. Pułkownika wzbogacała się w sprzęt. W 1960 r. zakupiono pierwszy samochód, a osiem lat później strażacy otrzymali wóz bojowy. Według kronik od 1983 r. straż była zmechanizowana. 23.10.1992 r. komendant zakupił z własnych funduszy samochód operacyjny pożarniczy dla OSP Sieroszewice. Podjął się też utrzymania tego pojazdu. Razem z innymi starał się o dodatkowe finanse dla OSP i w tym celu organizował wiele zabaw tanecznych, sylwestrowych, choinek noworocznych, wieczorków karnawałowych, zawodów sportowych, festynów rodzinnych, a nawet wystawiano sztuki teatralne, gdyż Stanisław Pułkownik był współzałożycielem w 1960 r. teatru wiejskiego w Sieroszewicach. Te inicjatywy miały również pozytywny wpływ na atmosferę wsi, mieszkańcy często się spotykali, szanowali oraz pomagali sobie nawzajem.

Reprezentacyjny Pluton Pożarniczy

OSP w Sieroszewicach znana była wśród lokalnego społeczeństwa ze swej aktywności społecznej i operatywności. Za pośrednictwem S. Pułkownika 10.04.1983 r. powstał w byłym województwie kaliskim pierwszy Reprezentacyjny Pluton Pożarniczy, który brał czynny udział w lokalnych i państwowych uroczystościach strażackich nie tylko w gminie, ale również w rejonie ostrowskim. Pluton brał udział w uroczystych akademiach z okazji Dnia Strażaka, jubileuszach, pogrzebach, pełnił wartę w kościele w Wielką Sobotę, składał kwiaty pod pomnikiem oraz wieńce na cmentarzu. Członkami plutonu byli robotnicy i rolnicy, którzy poza swoją pracą zawodową i codziennymi obowiązkami uczestniczyli systematycznie w ćwiczeniach musztry, by dobrze i godnie reprezentować swoją jednostkę.

Strażacki Bank Krwi

Stanisław Pułkownik i lekarz Jan Mielcarek byli założycielami pierwszego w Polsce Strażackiego Banku Krwi przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Bank ten powstał 22.05.1974 roku na terenie gminy Sieroszewice, a druh Pułkownik pełnił w nim rolę prezesa. Od samego początku strażacy bardzo aktywnie brali udział w akcjach oddawania krwi. W ten sposób przyczynili się do ratowania ludzkiego życia. W kronikach OSP można przeczytać ważne słowa pana Pułkownika, który wyraził swoją wdzięczność wszystkim dawcom: „Podziękuję za ten czyn, za ten najcenniejszy jak dotąd lek, który może człowiek człowiekowi ofiarować, gdyż krew jest darem serca”. Strażacy z OSP Sieroszewice, zmotywowani przez swojego prezesa, brali udział we współzawodnictwie w honorowym krwiodawstwie. Przez 19 lat oddano 140,500 mililitrów krwi, co dało im III miejsce w gminie. W tym miejscu warto wspomnieć, że aktualnie przy jednostce działa Klub Honorowych Dawców Krwi skupiający około 30 strażaków, którzy systematycznie, trzy razy w roku oddają krew.

Akcje gaśnicze oraz ratownicze

Myśląc o straży pożarnej nie można zapomnieć, a wręcz należałoby wspomnieć o przeprowadzonych akcjach gaśniczych i ratowniczych. Jak podają kroniki w przeciągu 15 lat OSP z Sieroszewic wyjeżdżała do każdej akcji gaśniczej i ratowniczej. Było ich w sumie 258, z czego na terenie gminy 143. Warto wspomnieć, że Ochotnicza Straż Pożarna z Sieroszewic, której prezesem był S. Pułkownik, brała również udział w akcjach na terenie kraju. 13 marca 1972 r. sekcja bojowa brała udział w gaszeniu pożaru Stomil w Poznaniu, a 21 maja 1973 r. jednostka otrzymała w nagrodę nowy wóz bojowy. Sekcja bojowa z OSP Sieroszewice wzięła udział w akcji ratowniczej w 1977 r. podczas klęski powodzi w Legnicy. W 1985 r. S. Pułkownik wizytował przeprowadzaną przez strażaków akcję przeciwpowodziową na terenie gminy. Brał udział w ewakuacji rodzin z zalanych gospodarstw, był wsparciem i podporą dla mieszkańców, którzy mogli zwrócić się do niego o pomoc. Inną ważną i bardzo niebezpieczną akcją było gaszenie największego w Europie po II wojnie światowej pożaru lasu. Ogień pojawił się przy torach kolejowych, łączących Racibórz z Kędzierzynem-Koźlem, w środę 26 sierpnia 1992 roku około godziny 14. Było wtedy upalne, suche lato. Gorący wiatr szybko przenosił płomienie. Gęste kłęby dymu było widać z odległości 30 kilometrów. Blisko ściany ognia temperatura sięgała 900 stopni. Strażacy-ochotnicy przyjechali do Kuźni Raciborskiej, jak kto stał - bez sprzętu, ubrania, pieniędzy, papierosów. Na stadionie sportowym w Kuźni Raciborskiej urządzono sztab akcji. Przez 5 dni strażacy walczyli z żywiołem, a dogaszanie terenu trwało do 12 września.
Druh Pułkownik bardzo dbał, by jego jednostka była doskonale przygotowana do akcji gaśniczych. Aby zapewnić lepszy i szybszy udział czynnych członków w wyjazdach do akcji gaśniczych, od 1985 r. wprowadził współzawodnictwo wśród ochotników. S. Pułkownik ustalił regulamin, na podstawie którego wręczał strażakom nagrody oraz dyplomy uznania. Poza tym komendant zwracał szczególną uwagę na sprawność strażaków. Przeprowadzał ćwiczenia doskonalące, ćwiczenia taktyczno-bojowe oraz organizował zawody pożarnicze. W 1984 r. przeprowadził ćwiczenia bojowe pod kryptonimem „Psary 84”. Wśród czynnych strażaków przeprowadzał systematyczne szkolenia w zakresie „podstawowego strażaka”, udzielania pierwszej pomocy, kursy w zakresie pożarnictwa. Jako komendant doskonale wypełniał swoje obowiązki. Sprawdzał sprawność motopomp, samochodów strażackich, łączność oraz doskonalił system alarmowy. Jeśli zauważył jakieś niedociągnięcia, przeprowadzał szczegółowe analizy, wyciągał wnioski, omawiał i konsultował dalsze poczynania ze strażakami, by ulepszyć pracę oraz wzmocnić jednostki OSP w gminie. By dobrze chronić mieszkańców przeprowadzał kontrole w gospodarstwach, sprawdzał zabezpieczenia studni, porządek w stodołach, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Interesował się pracami polowymi, maszynami zwłaszcza w czasie żniw i podczas upałów. Wtedy też przeprowadzał kontrole. Poza tym przeprowadzał pogadanki na temat bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców na zebraniach wiejskich, wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Aby zainteresować mieszkańców i zwrócić ich uwagę na istotę bezpieczeństwa, organizował konkursy o tematyce przeciwpożarowej. Twierdził, że: „Wszystkie osiągnięcia, jakie notujemy są wysiłkiem wielu ludzi”. Zdawał sobie również sprawę, z „trudności, które musimy pokonać” i potrafił docenić swoich strażaków za „osobiste wyrzeczenia”. To sprawiało, że jednostki odnosiły sukcesy.

Święty Florian

Następną ważnym pomysłem, który zrealizował druh było zebranie fundatorów, którzy sfinansowali namalowanie przez p. Kucharczyk obrazu olejnego Świętego Floriana. Na tylnej ścianie obrazu zostały wypisane nazwiska darczyńców. A poświęcenie obrazu nastąpiło 01.05.1994 r.

Sukcesy OSP

Mówiąc o sukcesach OSP Sieroszewice warto wspomnieć tu o nagrodach, wyróżnieniach i odznaczeniach, jakie jednostka otrzymała na przestrzeni lat, a o których można dowiedzieć się z prowadzonych przez S. Pułkownika kronik. 20.05.1974 r. jednostka otrzymała wyróżnienie od Komendanta Głównego Straży Pożarnych w Warszawie za całokształt działalności. Kolejne wyróżnienia od Komendanta Głównego Straży Pożarnych w Warszawie jednostka otrzymała rok później oraz w roku 1984. Od Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim jednostka otrzymała podziękowanie za udzieloną pomoc w przygotowaniu ochotników do zawodów w wieloboju strażackim. W 1989 r. OSP odniosła sukces przejścia straży OSP na wyższy szczebel typu S-3 (jednostka z Sieroszewic była drugą na terenie województwa i pierwszą w rejonie ostrowskim). W 1990 r. OSP z Sieroszewic zdobyła I miejsce i puchar za najlepszą kronikę w „Konkursie kronik” – pisanych ku potomnym. W strażnicy OSP Sieroszewice znajduje się Izba Tradycji, w której można podziwiać wiele dyplomów, medali, pucharów i odznaczeń, które jednostka zdobyła w ciągu lat działalności.

Pomnik

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla strażaków oraz mieszkańców gminy Sieroszewice było podjęcie decyzji o budowie pomnika ku czci poległych, pomordowanych i zmarłych strażaków z gminy Sieroszewice. S. Pułkownik wyjechał do Kopalni Skalnych Surowców Drogowych w Borowie w celu załatwienia granitu na planowaną budowę pomnika, którego projekt wykonał. On też nadzorował prace nad pomnikiem, które również były prowadzone w czynie społecznym. 16.06.1988 r. wykopano fundament pod pomnik. 7 maja 1989 r. oddano do użytku nowo wybudowane dwa garaże przy strażnicy. W tym dniu nastąpiło również odsłonięcie pomnika. Na dwustopniowym cokole umieszczony jest pionowo blok granitowy w kształcie trapezu z tabliczką, z napisem i metalowym orłem z odznaką strażacką. Na kamieniu stoi metalowa figura strażaka, po bokach znajdują się dwie tabliczki z datami, a niżej niewielkie znicze na postumentach. Według zapisków w kronice podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Stanisław Pułkownik powiedział: „Wnosząc pomnik potwierdziliśmy raz jeszcze nasze pełne zaangażowanie do naszych korzeni, naszej historii, a tym samym oddaliśmy wielki hołd tym, co tworzyli naszą OSP i w niej pracowali”. W tej samej kronice czytamy, że pomnik ten „przypominać będzie o tych ludziach, którzy byli związani z pożarnictwem do ostatniej chwili swojego życia”. Do 1990 r. był to jedyny w Polsce pomnik wybudowany z własnych funduszy.

Inwestycje budowlane

Stanisław Pułkownik był pomysłodawcą i inicjatorem powstania wielu miejsc użytku publicznego. 21.07.1968 r. w czynie społecznym została wybudowana strażnica OSP.
08.02.1973 r. pan Pułkownik zwrócił się z inicjatywą i apelem o wybudowanie domu kultury przy strażnicy OSP w Sieroszewicach. Ponadto był pomysłodawcą i budowniczym nowej siedziby Urzędu Gminy w Sieroszewicach. 10.09.1976 r. oddano do użytku wybudowany w czynie społecznym przez członków drużyn młodzieżowych, asfaltowy kort tenisowy za strażnicą OSP. Kolejnym pomysłem druha Pułkownika było wybudowanie trybuny honorowej. Jej otwarcie nastąpiło 09.03.1989 r. 30.09.1989 r. oddano do użytku Gminny Stadion Sportowy im. B. Malinowskiego. W budowie tego stadionu miała udział OSP Sieroszewice, która wszystkie prace wykonywała w czynie społecznym. Również OSP miała swój udział w otwarciu stadionu, ponieważ wzięła udział w przygotowaniu uroczystości. Odbyły się także z tej okazji pokazy strażackie. Bardzo ważną inwestycją przeprowadzoną przez druha S. Pułkownika było podjęcie decyzji o rozbudowie strażnicy w Sieroszewicach o dwa nowe garaże. Od początku 1987 roku zaczęto gromadzić środki finansowe na ten cel. 18.10.1987 r. odbyło się zebranie z udziałem murarzy, na którym omówiono zakres prac przy budowie. 23 października był pierwszym dniem prac murarskich. 11.06.1988 r. zakończono prace tynkarskie nad rozbudową strażnicy, założono nowe bramy wjazdowe oraz zamontowano nową siatkę przy płocie. Rozbudowa strażnicy trwała od października 1987 r. do sierpnia 1988 r. Robotnicy, murarze oraz mieszkańcy pracowali w czynie społecznym. Prace trwały 28 dni.

Projekt herbu Sieroszewice

Stanisław Pułkownik wielkim zamiłowaniem darzył historię. Zaangażował się z wielkim sercem w projekt herbu gminy Sieroszewice. W tym celu druh, by mieć pogląd na ten temat, odwiedził muzea w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Zapoznał się materiałem historycznym, archiwalnym i kronikarskim. Wobec zaistniałych problemów, ponieważ nie wszystkie fakty historyczne potwierdziły się, komendant nawiązał współpracę z panem Władysławem Kościelniakiem, któremu przedstawił zebrane materiały oraz koncepcję herbu dla gminy Sieroszewice. W. Kościelniak, z zamiłowania artysta-grafik, wykonał wzory herbów. Uchwałą Sesji Rady Gminnej z dnia 9 sierpnia 1990 r. zatwierdzono herb z pośród kilku wzorów jako herb gminy Sieroszewice.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Z książki „Z kart historii” Ewy Kotowskiej-Rasiak dowiadujemy się, że w 2000 r. Stanisław Pułkownik był współinicjatorem reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w gminie Sieroszewice i został jego wiceprezesem. Był fundatorem pierwszej tarczy strzeleckiej z okazji Konstytucji 3 Maja. Z okazji 90-lecia KBS Sieroszewice prezes Krzysztof Portasiak ustanowił Wielki Order Srebrny im. Brata Stanisław Pułkownika .

Nagrody, medale, odznaczenia

Czytając wpisy w kronikach, w artykułach gazet, na stronach internetowych o wielu przeprowadzonych akcjach, bohaterskich czynach strażaków, pomocy zwykłym ludziom można stwierdzić, że pan S. Pułkownik potrafił rozmawiać, jednoczyć ludzi, motywować ich do działania, czynów społecznych w ten sposób, że wielu z nich popierało jego zamierzenia oraz pomysły i pomagało mu je realizować. Gdyby nie ofiarność ludzi, ich zaangażowanie, zaufanie, jakim darzyli pana Pułkownika wiele pomysłów ległoby w gruzach. Stanisław Pułkownik swoją pracą zawodową, ale przede wszystkim czynami społecznymi udowodnił, że był wartościową postacią, godną naśladowania. Wielu doceniło jego zaangażowanie i został za nie nagrodzony. Posiadał wiele odznaczeń. Do najważniejszych należą: Złota Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Krzyż Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, złote medale za zasługi dla: MSW, Obronności Kraju, LOK, PCK, Ochrony Przeciwpożarowej, rozwoju Województwa Poznańskiego, ZMW, LZS. Posiadał też Krzyż Kawalerski i najwyższe odznaczenie Polskiego Czerwonego Krzyża - ,,Kryształowe Serce”. Za działalność społeczną na rzecz krwiodawstwa otrzymał najwyższe odznaczenie światowe FIDOS - Krzyż Kawalerski MERITE INTERNATIONALE DU SANG.

Bibliografia

1. Ewa Kotowska-Rasiak, Z kart historii, Sieroszewice 2012.
2. Materiały rodzinne od syna pana Pułkownika - Romana Pułkownika.
3. Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach.

Strony internetowe:
http://kpcalisia.futbolowo.pl/statystyki-druzyny,140,iskra-prosna-sieroszewice.html
http://www.remiza.com.pl/artykuly/pokaz/1159-Wizyta_w_OSP_Sieroszewice_pow_Ostrowski.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sieroszewice
http://wyborcza.pl/1,126565,12365984,20_lat_temu_rozpetalo_sie_pieklo__To_byl_najwiekszy.html


Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa w Rososzycy
Gmina Sieroszewice, powiat ostrowski

Kalendarium:

 • 1920 ― Powstanie OSP w Siero...
 • 1933 ― Data urodzin Wandy Pu...
 • 1935 ― Narodziny bohatera
 • 1957 ― Stanisław Pułkownik
 • 1958 ― Prezes OSP
 • 1958 ― Roman Pułkownik
 • 1958 ― Powiatowe zawody stra...
 • 1958 ― Sztandar dla OSP
 • 1960 ― Kazimierz Pułkownik
 • 1968 ― Wybudowanie strażnicy
 • 1973 ― Dom Kultury
 • 1973 ― Gminny Komendant Stra...
 • 1974 ― Strażacki Bank Krwi
 • 1980 ― Tytuł Mistrza Wojewód...
 • 1983 ― Reprezentacyjny Pluto...
 • 1987 ― Rozbudowa strażnicy
 • 1988 ― Międzynarodowy Zlot C...
 • 1988 ― Międzynarodowe Zawody...
 • 1989 ― Nowe garaże
 • 1989 ― Gminny Stadion Sportowy
 • 1990 ― Herb Sieroszewice
 • 1992 ― Pożar lasu
 • 1994 ― Odsłonięcie pomnika.
 • 1994 ― Święty Florian
 • 2005 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Nie ma lepszego sposob...”
 • „Wnosząc pomnik potwier...”
 • „Podziękuję za ten czyn...”

Źródła:

 • Gmina Sieroszewice
 • Pożar lasu w Kuźni Rac...
 • Zespół „Iskra...

Zobacz też:

 • > Ostrów Wielkopolski
 • > Sieroszewice