Barbara Bogacka-Gancarczyk image

Barbara Bogacka-Gancarczyk

ur. 20 września 1957
 
 
„Warto w życiu robić coś więcej, niż tylko zwiększać jego tempo, a pozytywne m...”
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
Barbara Bogacka-Gancarczyk

Barbara Bogacka-Gancarczyk z rodzicami Elżbietą i Adamem.

Barbara Bogacka - przyszły lekarz

Certyfikaty i nagrody.

Dzieciństwo.

Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego.

Lata szkolne.

Nagrody, puchary,podziękowania.

Początki pracy zawodowej w M. Górce.

Z mężem Piotrem.

„Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk”

„Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce”

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Barbara Bogacka-Gancarczyk, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra. Urodzona 20 września 1957 r. w Warszawie. Ojciec Adam Bogacki (ur. 1929 r.), oficer Ludowego Wojska Polskiego, matka Elżbieta z domu Strynkiewicz (ur. 1933 r.), siostra Dorota (ur. 1954 r.). Mąż Piotr (ur. 1957 r.), mają dwoje dzieci, syna Wojciecha (ur. 1981 r.) oraz córkę Annę (ur. 1986 r.).


Dzieciństwo, młodość i edukacja

Pierwsze miesiące życia spędziła z rodziną w Warszawie, następnie państwo Bogaccy przeprowadzili się do Grodziska Mazowieckiego. Uczęszczała do szkoły podstawowej, kiedy państwo Bogaccy ze względu na charakter pracy zawodowej ojca Barbary zmienili miejsce zamieszkania na Poznań. W 1971 r. ukończyła Szkołę Podstawową nr 88 i kontynuowała naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Tam poznała swojego przyszłego męża, Piotra. W 1975 r. zdała maturę oraz egzaminy wstępne i otrzymała indeks Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Krótko po ukończeniu studiów medycznych w 1982 r. rozpoczęła pracę na oddziale dziecięcym w szpitalu w Rawiczu oraz w poradni dziecięcej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miejskiej Górce (1.11.1982 r.). W 1986 r. ukończyła specjalizację z pediatrii, a czternaście lat później, w 1999 r. specjalizację z medycyny rodzinnej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i orzecznictwa lekarskiego. Ponadto jej działalność zawodowa objęła takie placówki jak: Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rawiczu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Rawiczu.

Znaczenie postaci

W latach 1992-1997 Barbara Bogacka-Gancarczyk była mocno zaangażowana w akcję propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce. Była autorem wielu prelekcji dotyczących kształtowania wśród uczniów świadomości wartości zdrowia, kształtowania pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia i innych osób. Do dziś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska B. Bogacka – Gancarczyk sprawuje opiekę nad uczniami szkoły podstawowej. Sprzyja to wykrywaniu wczesnych zaburzeń, a co za tym idzie, pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacji zdrowotnej.
W 1999 r., dzięki wysiłkom i zaangażowaniu Barbary Gancarczyk powstał pierwszy na terenie Miejskiej Górki niepubliczny zakład opieki zdrowotnej mieszczący się w dawnym Gminnym Ośrodku Zdrowia. Dziś „Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk” to prężnie funkcjonująca i wciąż rozwijająca się placówka medyczna, prowadząca działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej, która służy pacjentom z wielu regionów województwa. Dzięki staraniom Barbary przychodnia otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, które pozwoliło na przeprowadzenie gruntownego remontu placówki oraz zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego. Gmina Miejska Górka jest gminą rolniczą. Jej specyfika powoduje, że u mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie występują liczne schorzenia związane z układem ruchu. W budynku działa doskonale wyposażony gabinet rehabilitacji z kriokomorą ogólnoustrojową – jedynym takim urządzeniem w regionie. Całość przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jakość świadczonych usług potwierdza certyfikat systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001.
W 2011 r. z inicjatywy matki Barbary, Elżbiety Bogackiej – założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie – w Miejskiej Górce swoją działalność, jako drugą w Polsce, rozpoczęło Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku 45+”. Jego prezesem została Barbara Bogacka-Gancarczyk. Projekt ten jest skierowany do osób po 45 roku życia, zarówno aktywnych zawodowo, jak i niepracujących, chcących się wszechstronnie rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje oraz poprawiać pozycję na rynku pracy, a tym samym inwestować w swoją przyszłość. Oferta edukacyjna Uniwersytetu obejmuje m.in. zajęcia językowe, z zakresu informatyki, zdrowia i urody, nauki tańca czy refleksoterapii. Ponadto raz w miesiącu organizowane są wykłady zaproszonych gości, a kilka razy do roku wycieczki krajoznawcze oraz imprezy integracyjne i okolicznościowe. Honorowy patronat nad inicjatywą objął Burmistrz Miejskiej Górki. W 2014 r. liczba słuchaczy Uniwersytetu przekroczyła 95 osób. To miejsce spotkań aktywnych, mądrych i doświadczonych ludzi, chcących wciąż rozwijać swoje pasje, spełniać marzenia oraz dzielić się apetytem na życie z innymi. Powstanie Uniwersytetu jest cenną inicjatywą, która służy mieszkańcom i wpływa korzystnie na rozwój gminy.
Praca zawodowa i działania na rzecz lokalnej społeczności Barbary Bogackiej-Gancarczyk została doceniona.
W 2003 r. została laureatką Ogólnopolskiego Plebiscytu „Eskulap 2002” w kategorii lekarz pierwszego kontaktu, region leszczyński, organizowanego przez Ogólnopolską Informację Medyczną Glob, Gazetę ABC, Radio Elka oraz Telewizję Leszno. W 2009 r. wraz z mężem otrzymała od burmistrza gminy Miejska Górka statuetkę „Laur przedsiębiorczości”. W październiku 2014 r. została uhonorowana tytułem „Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce” jako osoba, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku lokalnym. Wraz z mężem należy do przyjaciół żużlowego Rawickiego Klubu Sportowego Kolejarz. Działała społecznie jako lekarz w Towarzystwie Sympatyków Baseballu w Miejskiej Górce.
Pomimo wielu zajęć, stara się wygospodarować czas wolny dla siebie. Spędza go aktywnie, spacerując z psem, jeżdżąc na wycieczki rowerowe, poznając najbliższe okolice. Forma aktywności, którą preferuje najbardziej to nordic walking.
Jej hobby jest śpiew. Od października 2011 r. realizuje je w Kole Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.
Motto życiowe Barbary zawiera się w słowach: „Warto w życiu robić coś więcej, niż tylko zwiększać jego tempo, a pozytywne myślenie krzepi bardziej niż jedzenie”.


Źródła:
Kronika rodzinna Barbary Bogackiej-Gancarczyk,
Wywiad z Barbarą Bogacką-Gancarczyk,
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce,
Klub Sportowy "Sparta" Miejska Górka,
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miejskiej Górce.
English abstract

Barbara Bogacka-Gancarczyk (born September 20, 1957, Warsaw), doctor of medicine, paediatrician. Thanks to her efforts the first private healthcare centre was established in Miejska Górka. Since 2011 chairwoman of the University of the Third Age 45+ in Miejska Górka. Her life’s motto is: “It’s worth doing something more in life than just growing its pace and positive thinking revitalises more than eating”.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Hanna Kwiatkowska, Monika Rosik, Aleksandra Siecla, Klaudia Śmierzchała, Patrycja Wojtaszek
Nauczyciel prowadzący: Anna Lisek
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
Gmina Miejska Górka, powiat rawicki

Kalendarium:

  • 1957 ― Narodziny bohatera
  • 1982 ― Praca zawodowa
  • 1999 ― Rozpoczyna działalnoś...
  • 2011 ― Rozpoczyna działalnoś...

Cytaty:

  • „Warto w życiu robić co...”

Zobacz też:

  • > Miejska Górka