Mieczysław Rynowiecki image

Mieczysław Rynowiecki

ur. 02 lutego 1916
 
 
 
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa
2 listopada 1938 roku został powołany do wojska. Przydzielono go do drugiego szwadronu 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego w Lesznie.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

Czas wolny spędzał z rodziną na łonie natury.

Dyplom uznania za zasługi dla Gminy

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Krzyż waleczny.

Legitymacja Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu

Legitymacja Zasłużony Pracownik Rolnictwa

Lubił podróże.

MEDAL 40-LECIA POLSKI LUDOWEJ

MEDAL ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ

MEDAL ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI

Medal zasługi dla pożarnictwa

Mieczysław Rynowiecki zmarł 27 kwietnia 1998 roku.

Mieczysław Rynowiecki z rodziną

Mieli dwie córki Emilię i Alicję .

ODZNAKA GRUNWALDZKA

Od 16 roku życia jego pasją były pszczoły.Posiadał pasiekę liczącą 30 uli.

Odznaka - Samopomoc Chłopska

Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Społecznego

Pamiątka Komunii Świętej

Pamiątka Komunii Świętej

Pełnił wiele funkcji w radach narodowych gminy , powiatu i województwa.

Posiadał niewielkie gospodarstwo rolne.

Przez 40 lat był radnym Gminnej później Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobótce i Ostrowie Wielkopolskim.

Rodzice: Maksymilian Rynowiecki i jego żona Bronisława z małym synkiem Mieczysławem.

W 1946 roku ożenił się z Anną Nowacką

W czasie II wojny światowej wraz z całą jednostką wyruszył na front.

Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego

Świadectwa ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej w Gutowie

Świadectwo Ukończenia Szkoły Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim

Zdjęć: 31

Pochodzenie

Mieczysław Rynowiecki urodził się 2 lutego 1916 r. w Gutowie. W domu rodzinnym wychowywał się z młodszymi siostrami Wandą i Heleną. Rodzice - Bronisława i Maksymilian - posiadali własne gospodarstwo rolne, którym Mieczysław interesował się już od najmłodszych lat.

Dzieciństwo

W 1927 r. w wieku 11 lat, był uczniem Jednoklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gutowie, którą ukończył w 1930 r. W 1937 r. ukończył Szkołę Rolniczą w Ostrowie Wielkopolskim.

Edukacja

2 listopada 1938 r. został powołany do wojska i przydzielony do drugiego szwadronu 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego w Lesznie. Po stażu rekrutacyjnym został skierowany jako wzorowy ułan do Szkoły Podoficerskiej. Po jej ukończeniu, w stopniu starszego ułana, pełnił funkcję zastępcy dowódcy sekcji. Za wzorową służbę i bardzo dobre wyniki w strzelaniu, wyróżniony został przez dowódcę pułku mianem"strzelca dobrego".

Etapy działalności

W dniu wybuchu II wojny światowej, Mieczysław Rynowiecki wraz z całą jednostką wyruszył na front. Już 2 września brał udział w stłumieniu niemieckiej dywersji w rejonie Święciechowa. Był naocznym świadkiem pożaru wsi i ucieczki ludności, która opuszczała swoje domostwa, ratując niewielki dobytek i szukając schronienia w lesie. Tym właśnie ludziom przyszedł z pomocą pluton 17 Pułku Ułanów, w szeregach którego był starszy ułan Mieczysław Rynowiecki.

Etap pierwszy

W późniejszym czasie pułk Mieczysława Rynowieckiego brał udział w walkach pod Łęczycą, w Walewicach i rejonie Uniejowa. Ułan M. Rynowiecki uczestniczył także w walkach w rejonie Puszczy Kampinoskiej, głównie pod Sierakowem. Wraz z wojskiem dotarł konno do broniącej się Warszawy.

Etap drugi

W czasie walk był dwukrotnie ranny: pod Walewicami w głowę, pod Sierakowem w nogę. Stracił też dwa konie - Hydranta i Hrabinę. Po kapitulacji Warszawy, z dość liczną grupą ułanów, przebywał bez jedzenia i picia w obozie przejściowym w Grodzisku Mazowieckim. Po tygodniowym pobycie został przewieziony pociągiem towarowym wraz z innymi jeńcami do Skierniewic. Stamtąd został przetransportowany do pociągu z więźniami, który jechał w głąb Rzeszy. Dzięki odwadze, sprytowi i szczęściu, Mieczysławowi Rynowieckiemu udało się uciec z jadącego pociągu. Do domu rodzinnego powrócił pieszo.

Kolejne etapy...

W rodzinnej wsi Gutowie podjął pracę w gospodarstwie rodziców. W 1956 r. ożenił się z Anną Nowacką. Mieli dwie córki, Emilię i Alicję.

Od szesnastego roku życia wielką pasją Mieczysława Rynowieckiego były pszczoły. Posiadał dużą pasiekę, liczącą ponad 30 uli. Uwielbiał spędzać czas na łonie natury, dlatego w każdej wolnej chwili przebywał w lesie. Lubił również podróżować po kraju i zwiedzać interesujące miejsca.

Mieczysław Rynowiecki pełnił wiele funkcji w radach narodowych gminy, powiatu i województwa. Należał również do związku pszczelarskiego, był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutowie. Przez 40 lat był radnym, najpierw Gminnej, później Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobótce i w Ostrowie Wielkopolskim. Jako radny pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Obejmował to stanowisko jako najmłodszy radny, a żegnał się już jako sędziwy pan.

Jego zasługi dla ojczyzny zostały docenione i nagrodzone. Wśród wielu odznaczeń, które otrzymał, znajdują się m.in. Krzyż Waleczny, Medal za Udział w Wojnie Obronnej w 1939 roku, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Grunwaldzka, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Order Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka Zasłużony Działacz FJN, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Znaczenie postaci

Zmarł 27 kwietnia 1998 r. Ceniony był jako dzielny ułan, prężny działacz, dobry, sprawiedliwy człowiek, którego nie tylko ludzie, ale i pszczoły szanowały. Przyczynił się do rozwoju Gutowa i okolicznych wsi. Mimo licznych obowiązków, znajdował czas na rozwijanie pasji. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał swoją rodzinę i jej dobro. W życiu kierował się hasłem: "BÓG, HONOR, OJCZYZNA".

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa
Gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski

Zobacz też: