Mieczysław Reszczyński image

Mieczysław Reszczyński

ur. 08 listopada 1951
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach
"Ścieżka zdrowia"

'Ścieżka zdrowia"

Brązowy Krzyż Zasługi

Budowa Strażnicy w Wilkowicach

Drugi Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Legitymacja członkowska OSP

Mieczysław Reszczyński

Motopompa "Tohatsu"

Odznaka "Semper Vigilant"

Odznaka Strażak Wzorowy

Odznaka Za Zasługi We Współzawodnictwie Przeciwpożarowym

Pierwszy Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Plac zabaw

Puchary zdobyte przez OSP w Wilkowicach

Remiza OSP w Wilkowicach

Sikawka konna

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Stacja obiektowa

Stare motopompy

Sztandar OSP Wilkowice

Ubrania strażaków

Wóz strażacki

Zdjęcie starej remizy OSP w Wilkowicach, która służyła do 1951r.

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Św. Florian - patron strażaków. Rysunek namalowany na remizie OSP w Wilkowicach

Biogram – Ochotnicza Straż Pożarna część I
Biogram – Ochotnicza Straż Pożarna część II
Biogram – Ochotnicza Straż Pożarna część III
Biogram – dzieciństwo
Biogram – praca społeczna
Biogram – praca zawodowa
Biogram – rodzina
Biogram – szkoła
Biogram – wojsko
Biogram – znaczenie postaci
„Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Klonówcu”
„Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach cz. I”
„Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach cz. II”
„Pomyślny rok dla wilkowickich strażaków”
„Zawody Oldbojów 2013″
Radni Gminy Lipno kadencji 1998-2002
Zdjęć: 25
Nagrań: 10
Dokumentów: 6

Dzieciństwo

Urodził się 8 listopada 1951 r. w Wilkowicach, swoim domu rodzinnym przy ulicy Dworcowej. Jego mamą była Jadwiga, z domu Wąsowska. Tata nazywał się Marian Reszczyński. Rodzice pochodzili z kresów wschodnich. Mieszkali obok Kastopola, na Ukrainie. Pan Mieczysław ma sześcioro rodzeństwa: trzy siostry Marię, Irenę, Teresę i dwóch braci Romana, Feliksa. Od urodzenia mieszka w Wilkowicach.

Szkoła

Nie chodził do przedszkola. Swoją edukację rozpoczął od szkoły podstawowej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej, obecnie im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach. Wówczas obejmowała ona tylko siedem klas. Pan Mieczysław ukończył je z powodzeniem. Kierownikiem szkoły był wtedy pan Piotr Rowiński. Wychowawcą klasy, do której chodził pan Reszczyński była żona kierownika szkoły pani Janina Rowińska.
Komunię Świętą przyjął od ówczesnego proboszcza parafii w Wilkowicach ks. Zbigniew Artymowskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Zespole Szkół Technicznych w Lesznie. Uczył się tam w latach 1966 - 1969. Ukończył szkołę zawodową w zawodzie ślusarz.

Wojsko

Służbę wojskową odbywał od 26 kwietnia 1972 r. do 10 kwietnia 1974 r. w Krośnie Odrzańskim. Pełnił służbę w 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Służył dwa lata w Batalionie Medycznym.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lesznie. Pracował tam dwa lata, od lipca 1969 r. do 1971 r. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej podjął pracę w Leszczyńskiej Fabryce Okuć Budowlanych. W tym miejscu przepracował 24 lata, aż do 1998 r. Obecnie nie pracuje już zawodowo, jest na rencie.

Rodzina

Ślub kościelny wziął 28 lutego 1976 roku z Renatą, z domu Grzesińska. Państwo Reszczyńscy mają czworo dzieci: Monikę, Przemysława, Gabriela i Zbigniewa. Pan Mieczysław doczekał się czterech wnuczek i dwóch wnuków.

Ochotnicza Straż Pożarna

Od 1970 r. pan Reszczyński jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach. W 1987 r.został prezesem i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Gdy obejmował funkcję Prezesa, Jednostka była typu M. Jej wyposażenie było skromne: dwie motopompy PO-5 i jedna PO-3 wraz z oprzyrządowaniem. Pierwszym większym zakupem była przyczepa ciągnikowa, do przewożenia sprzętu i strażaków. Zakup ten był możliwy dzięki pieniądzom pochodzącym z części funduszu wiejskiego oraz pieniędzy pożyczonych od strażaków. Przez cały okres służby starał się pozyskiwać środki pieniężne nie tylko z zewnątrz, ale wypracowując je także we własnym zakresie organizując, np. festyny, maratony muzyczne, zabawy taneczne. Dzięki temu wilkowiccy strażacy mieli własne środki na zakup mundurów wyjściowych oraz realizację innych potrzeb.
W 1998 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przekazała na rzecz Jednostki samochód proszkowy A-29, benzynowy. Wymagał on remontu. Urząd Gminy w Lipnie samochód naprawił i przekazał do dyspozycji OSP w Wilkowicach. Dodatkowo wymieniono jeszcze silnik w tym samochodzie z benzynowego na wysokoprężny i zamontowano wspomaganie kierownicy. Przez cały czas doposażano samochód w specjalistyczny sprzęt. Zakupiono motopompę szlamową, pływającą, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający, drabiny, piły do cięcia drzewa, piłę do cięcia betonu i stali. Pozyskano sprzęt ratownictwa drogowego. Zakupiono aparaty do ochrony dróg oddechowych i czujniki bezruchu, ubrania do ochrony osobistej typu Nomex, buty, hełmy, pasy, zatrzaśniki, radiostacje nasobne wraz z zestawem podhełmowym. Z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jednostka otrzymała torbę medyczną PSPR-1 do kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
W 2000 r. za własne pieniądze zakupiono i zamontowano stację obiektową, która przyjmuje drogą radiową sygnał z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, włącza syrenę i wysyła sms-y do osób funkcyjnych, z informacją o alarmie. Dzięki temu urządzeniu Jednostka 5 sierpnia 2003 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Wiele sprzętu doposażającego Jednostkę, zdobyto na zawodach sportowo - pożarniczych. Były to min. piły do drewna, czujniki bezruchu, węże gaśnicze, ubrania koszarowe, itp. W roku 2014 r. zakupiono japońską motopompę "Tohatsu". Aby sprostać wymaganiom Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Prezes Reszczyński podjął starania o wybudowanie nowej remizy. Budowę rozpoczęto w 2009 r. i trwała rok. Stare garaże zostały przerobione na salkę konferencyjną, służącą mieszkańcom Wilkowic.
Te wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje były możliwe dzięki staraniom pana Reszczyńskiego. To on zabiegał o zdobywanie środków finansowych na zakup sprzętu i modernizację remizy.
Poza wysokiej klasy wyposażeniem OSP w Wilkowicach może poszczycić się bardzo dużą ilością nagród i pucharów. Taką prawdziwą pasją Prezesa są zawody sportowo - pożarnicze. Przez te wszystkie lata przygotowywał na jedne zawody kilka, a nawet kilkanaście drużyn. Jak brakowało jednej osoby do drużyny, to jeździł po wsi i tak długo szukał chętnego, aż znalazł. Na poziomie gminnym, jak i powiatowym wilkowiccy strażacy stali się bezkonkurencyjni. Zdobywają pierwsze miejsca w każdej kategorii. Pierwszy puchar zdobyli w 1989 r. Był to puchar przechodni Wójta Gminy Lipno. W 2000 r. na pierwszych zawodach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w Międzychodzie drużyna kobiet zajęła II miejsce w dwuboju. A sekcja seniorów w 2006 r. w Kleczewie zajęła III miejsce. W nagrodę otrzymała defibrylator szkoleniowy. Te sukcesy to duża zasługa Prezesa, który zachęca młodych ludzi do wstąpienia w szeregi OSP Wilkowice. Uczy ich tajników wiedzy pożarniczej, przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie. Mobilizuje uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowicach do treningów, zaszczepia w nich ducha zdrowej rywalizacji. To wszystko sprawia, że dzieci chętnie angażują się w wiele akcji proponowanych przez OSP w Wilkowicach.
Pan Reszczyński dba również o zachowanie historii OSP. Posiada pierwszy statut, na podstawie którego w 1936 r. Jednostkę zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim. Po dziś dzień OSP dysponuje stuletnią, sprawną sikawką konną. Do chwili obecnej Jednostka posiada sztandar, który towarzyszy jej od 11 sierpnia 1946 r. Za zasługi i osiągnięcia sztandar Jednostki został odznaczony "Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa".

Za swą wieloletnią pracę na rzecz Straży Pożarnej pan Mieczysław Reszczyński otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń:
1985 r. - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1987 r. - Strażak Wzorowy
1990 r. - Brązowy Krzyż Zasługi
1991 r. i 1995 r. - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1991 r. - Odznaka za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym
2003 r. - Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
2009 r. - Odznaka Honorowa "Semper Vigilant" - "Wiecznie czuwający"

Obecnie Jednostka Straży Pożarnej w Wilkowicach zrzesza w swych szeregach: 108 czynnych członków; 6 wspierających; 4 honorowych. W tym jest 38 kobiet.

Praca społeczna

W latach 1998 - 2002 pan Reszczyński był Radnym Gminy Lipno. Wraz z innymi Radnymi decydował o ważnych dla naszej Gminy inwestycjach. Jedną z najważniejszych inwestycji w tamtym czasie było zbudowanie budynku gimnazjum w Lipnie. Rozbudowywano także świetlice wiejskie w miejscowościach naszej Gminy, np. w Mórkowie, Sulejewie, Górce Duchownej.
Pan Reszczyński był również inicjatorem wielu przedsięwzięć na terenie Wilkowic. W 1999 r. zaproponował powołanie Zarządu Klubu Sportowego "Korona Wilkowice". Wraz z ówczesnym sołtysem wsi, panem Zbigniewem Szturo wyszedł z propozycją budowy nowego boiska sportowego, które dziś jest wizytówką Wilkowic i miejscem wielu imprez.
W 2011 r. pan Reszczyński został wybrany na sołtysa Wilkowic i pełni tę funkcję do dziś. Sołtys Reszczyński zainicjował powołanie grupy odnowy wsi Wilkowice, na której czele sam stanął. Grupa ta wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie budowy "Ścieżki zdrowia", zakup stolików i nagłośnienia do sali wiejskiej. Wszystkie te plany udało się zrealizować, ponieważ dofinansowanie zostało przekazane. "Ścieżka zdrowia" przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Wilkowic. Można tam chwilę odpocząć, zagrać w szachy lub warcaby. Dzieci mogą powspinać się na stojące przyrządy do zabawy. Przy zaangażowaniu społecznym mieszkańców, instytucji działających w Wilkowicach i Gminie sołtys doprowadził do zakończenia prac i powstania nowego placu zabaw do dzieci. Jest on przeznaczony do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Wyposażony jest w huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, bujaki. Jednym słowem wszystko to, co na buzi dziecka wywołuje uśmiech.
Obejmując funkcję sołtysa pan Mieczysław został osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Domu Strażaka - sali wiejskiej w Wilkowicach. W tym czasie postarał się o wymianę stołów na sali. Zostało również zakupione nowe nagłośnienie, a cała sala została wyremontowana łącznie z elewacją zewnętrzną. Swoimi staraniami doprowadził do ułożenia nowej kanalizacji deszczowej na ulicy Dworcowej. Przeczyszczono rury starej kanalizacji i kratki ściekowe na innych ulicach Wilkowic. Z sukcesem dążył do wyremontowania chodnika na ul. Dworcowej. Jako sołtys jest organizatorem zabawy sylwestrowej, spotkania dzieci ze Św. Mikołajem, a przede wszystkim pikniku dożynkowego i dożynek.
Pan Reszczyński jest inicjatorem "Rowerówki Sołtysów". Odbywa się ona 3 maja dla uczczenia rocznicy uchwalenia konstytucji. Co roku bierze w niej udział kilkuset rowerzystów.

Znaczenie postaci

Pan Mieczysław Reszczyński to osoba, która swoją wieloletnią pracą na rzecz Wilkowic i całej Gminy Lipno, przyczyniła się rozwoju i poprawy życia mieszkańców. Będąc Prezesem OSP w Wilkowicach przyczynił się do niesamowitego rozwoju tej jednostki. Dziś możemy się pochwalić bardzo dobrym wyposażeniem samochodu strażackiego, nowoczesnym systemem alarmującym, dobrym wyszkoleniem strażaków. Jednocześnie na uznanie zasługuje fakt zdobywania wielu nagród, wyróżnień i dyplomów przez drużyny OSP Wilkowice podczas wielu zawodów gminnych, powiatowych. Natomiast pełniąc funkcję sołtysa cały czas przyczynia się rozwoju naszej wsi. Z pomocą wielu życzliwych osób dba o estetyczny wygląd Wilkowic, nadzoruje wiele przedsięwzięć, które przyczyniają się do lepszego życia wszystkich mieszkańców. Dzięki jego staraniom dzieci szkolne mogą korzystać z nowego, kolorowego placu zabaw i "Ścieżki zdrowia".

English abstract

Mieczysław Reszczyński was born on 8th November 1951 in Wilkowice, Poland (Grand Poland). From 1970 he is a member of Voluntary Fire Brigade in Wilkowice. He has been in charge of the unit since 1987. When he took over the unit there was almost no equipment at all so he decided to reorganise and modernise it. Among the other he equipped the unit in modern fire engine pumps, a trailer for fire equipment, new uniforms, ladders and a new fire engine. In 2000 he helped in changing the unit from type M to type S which means that it was registered in National Firefighting Rescue System. In 2005 the unit was given the pieces of equippment to basic life support by The Great Orchestra of Christmas Charity. Between 2009 and 2010 the fire station was rebuilt. Mr. Reszczyński has always encouraged young people to take part in firefighting competitions. For many years both female and male teams from Wilkowice won many prizes. For his work and commitment he was awarded the Silver Medal of Merit for Firefighting Service (1985), the Exemplary Firefighter Badge (1987), the Bronze Cross of Merit, the Gold Medal of Merit for Firefighting Service (1991, 1999), the Badge of Merit for Firefighting Competitions (1991), The Golden Sign of Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland (2003), the Golden Honorary Medal "Semper Vigillant" (2009). Between 1998 and 2002 Mr. Reszczyński was a member of municipal council in Lipno. At this time there were a lot of investments for example the village halls in many places were rebuilt, the junior highschool in Lipno was built. He also worked for Wilkowice where he suggested creating the management for Korona Wilkowice Football Club, helped with the building of a new football pitch. He has been a village head of Wilkowice since 2011. He created, among the others, the "Health Path", new playground for children, he redecorated the village hall and equipped it in new tables, chairs and sound system.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Dominika Andrzejewska, Jakub Cichoszewski, Artur Jurga, Patrycja Ratajszczak
Nauczyciel prowadzący: Sylwia Kowalska
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach
Gmina Święciechowa, powiat leszczyński

Kalendarium:

 • 1951 ― Narodziny bohatera
 • 1959 ― Rozpoczęcie nauki w S...
 • 1961 ― Przyjęcie Komunii Świ...
 • 1966 ― Ukończenie Szkoły Pod...
 • 1969 ― Ukończenie nauki w Ze...
 • 1970 ― Wstąpienie do Ochotni...
 • 1972 ― Rozpoczęcie dwuletnie...
 • 1974 ― Rozpoczęcie pracy w L...
 • 1976 ― Ślub z Renatą Grzesiń...
 • 1985 ― Srebrny Medal Za Zasł...
 • 1987 ― Objęcie funkcji Preze...
 • 1990 ― Brązowy Krzyż Zasługi...
 • 1991 ― Pierwszy Złoty Medal ...
 • 1998 ― Rozpoczęcie 4-letniej...
 • 1999 ― Drugi Złoty Medal Za ...
 • 2003 ― Złoty Znak Związku
 • 2009 ― Odznaka Honorowa R...
 • 2011 ― Objęcie funkcji sołty...

Źródła:

 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa

Zobacz też: