Michał Leśny image

Michał Leśny

ur. 12 sierpnia 1911
zm. 30 czerwca 2008
 
 
Zespół Szkół w Ostrorogu
Kaplica cmentarna

Kaplica cmentarna

Kaplica nowa

MEDAL

NAGROBEK RODZINNY

Patent weterana

FILM I
Film II
Film III
Film IV
Zdjęć: 6
Filmów: 4

Pochodzenie

Urodził się 12 sierpnia 1911 roku, w Oberhausen, w Nadrenii, w Niemczech. Przebywali tam wtedy jego rodzice - Anna i Michał - którzy z Wielkopolski wyjechali w poszukiwaniu pracy. Tam się poznali i założyli rodzinę.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził częściowo w Niemczech. Rodzice pana Michała do Polski wrócili w 1920 roku.

Edukacja i młodość

Cztery klasy szkoły podstawowej Michał Leśny ukończył w Niemczech. Wiadomo, że po wojnie kończył kursy zawodowe i zdobył zawód stolarza. Tytuł mistrzowski uzyskał 8 czerwca 1957 roku w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

W czasie II wojny światowej walczył, w stopniu starszego strzelca, w bitwie nad Bzurą. Tam został wzięty do niewoli i wywieziony do Nadrenii. Pracował jako rolnik w niemieckim gospodarstwie. Za udział w wojnie obronnej został odznaczony w 1987 roku medalem.

W OSTROROGU

RODZINA

W roku 1948 poślubił Marię Ratajczak. Wraz z nią i jej rodzicami zamieszkał w domu rodzinnym małżonki, w Ostrorogu przy ul. Wronieckiej. Z tego związku narodziło się pięcioro dzieci: Irena, Teresa, Elżbieta, Alfreda i Kazimierz.

PRACE NA RZECZ PARAFII

Już w latach powojennych Michał Leśny wykonywał wiele prac na rzecz parafii w Ostrorogu. Budował dekoracje na uroczystości Bożego Ciała, elementy żłobka bożonarodzeniowego. W latach 1981 - 1982 wspomagał ostrorogskiego wikariusza ks. Tadeusza Maćkowiaka w budowie kaplicy cmentarnej. Mimo sędziwego wieku sam zawieszał dzwonek nad drzwiami kaplicy.

PRACE NA RZECZ MIASTA

Michał Leśny angażował się w życie lokalnej społeczności. Z racji licznych zainteresowań i umiejętności wykonywał wiele prac na rzecz miasta. W latach 50-tych XX wieku pracował przy budowie obelisku Jana Ostroroga, który do dziś stoi na skrzyżowaniu ulic Jana Ostroroga i Wronieckiej.

W latach 60-tych czynnie działał w Komitecie Opiekuńczym przy Szkole Podstawowej w Ostrorogu. W tym czasie brał również udział w budowie nowego gmachu szkoły, tzw. tysiąclatki.

Z racji umiejętności muzycznych Michał Leśny grał na klarnecie (wraz z innymi instrumentalistami) w czasie obchodów różnych uroczystości, m.in. odsłonięcia obelisku Jana Ostroroga.

Aż do śmierci M. Leśny był członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrorogu.

NAGRODY I ODZNACZENIA

1980 - MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA (srebrny)

1982 - TABLICZKA W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI ZA PRACE PRZY BUDOWIE KAPLICY

1987 - MEDAL ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 roku.

1995 - MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA (złoty)

2001 - WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY

2001 - MIANOWANY NA STOPIEŃ PODPORUCZNIKA WOJSKA POLSKIEGO

2004 - DYPLOM UZNANIA ZA OBRONĘ OJCZYZNY W 1939 ROKU

ŚMIERĆ

Zmarł 30 czerwca 2008 roku w Ostrorogu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrorogu.

ZNACZENIE POSTACI

Osoby z rodziny oraz mieszkańcy, którzy znali Michała Leśnego, mówią o nim z dużym szacunkiem i podziwem. Postrzegany jest jako inicjator wielu pozytywnych przedsięwzięć w Ostrorogu. Dobry i uczynny człowiek. Pozostały po nim świadectwa aktywności i działalności takie jak obelisk czy kaplica cmentarna.

English abstract

Michał Leśny was born on August 12th, 1911 in Oberhausen (the Rhineland in Germany). His parents - Anna and Michał - emigrated from Wielkopolska to Oberhausen in search for a job. They met there and started a family. Michał Leśny completed four classes of primary school in Germany. It is known that after war he ended the professional courses and he became a carpetener. He received the title of the Master Craftsman on June 8th, 1957 in the Chamber of Crafts in Poznań. During the Second World War Michał Leśny fought as senior gunner in the Battle of Bzura. He was taken into captivity and deported to the Rhineland. He worked as a farmer on German farm. He was awarded the medal in 1987 for the participation in a defensive war in 1939. Michał Leśny was involved in the local community life. Because of many interests and skills he performed many works for the city of Ostroróg. In the 50's he worked on the construction of the Jan Ostroróg obelisk which we can find today at the junction of the Jan Ostroróg street and Wroniecka street. In the 60' s he actively worked in Welfare Council of Primary School in Ostroróg. During this time he also participated in the construction of a new school building, so-called : "Poland's Millenium Memorial School". Michał Leśny died on June 30th, 2008. He was buried in the parish cemetery in Ostroróg.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Ostrorogu
Gmina Ostroróg, powiat szamotulski

Kalendarium:

  • 1911 ― Narodziny bohatera
  • 1948
  • 2008 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: