Michał Biały image

Michał Biały

ur. 29 września 1905
zm. 17 marca 1988
Gospodarka i przedsiębiorczość
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
Ausweis

Dyplom ukończenia studiów

Legitymacja

Legitymacja

Legitymacja PCK

Legitymacja członkowska

Legitymacja służbowa

Legitymacja służbowa

Legitymacja służbowa

Michał Biały

Michał Biały

Michał Biały gra na skrzypcach

Odznaczenia

Zdjęć: 13

Motto

„Najlepszym nauczycielem jest własne życie, oczywiście wypełnione konkretnym celem i wytrwałą pracą, pozwalającą go osiągnąć.” ( Z wywiadu zamieszczonego w „Głosie Wielkopolskim” z 16.11.1980r.)

Pochodzenie

Data i miejsce urodzenia: 29.09.1905 r. w Korniaktowie, obecnie wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim, w gminie Białobrzegi, nad Wisłokiem. W latach 1975 – 1998 należała do województwa rzeszowskiego.

Data i miejsce śmierci: 17.03.1988r. we wsi Głogowa, obecnie gmina Kłodawa, powiat kolski, województwo wielkopolskie.

Rodzice: Józef i Aniela

Rodzeństwo: siostry: Katarzyna, Władysława; bracia: Jan, Józef, Stanisław, Kazimierz, Władysław, Tadeusz, Feliks.

Żona Maria, nauczycielka (ślub w 1932 r.)

Dzieci: Urszula urodzona w 1937 r. i Marta urodzona w 1946 r..

Dzieciństwo i edukacja

Dzieciństwo spędził na Podkarpaciu. Miał 2 siostry i 7 braci. Gdy miał zaledwie kilka lat zmarła mu matka, a ojciec powtórnie się ożenił. Szkołę średnią – gimnazjum klasyczne - ukończył w Łańcucie. Podczas nauki, ze względu na trudne warunki materialne dorabiał korepetycjami. W 1932 r. ukończył studia na Akademii Górniczej w Krakowie, na wydziale górniczym i uzyskał tytuł inżyniera górniczego. Tytuł ten w Polsce powojennej, po wprowadzeniu dwustopniowych studiów technicznych, uznany został za odpowiadający tytułowi magistra inżyniera. Podczas studiów dorabiał wykładając na kursach samochodowych i na zlecenie opracowywał dokumentacje techniczne.

Etapy działalności

Okres od ukończenia studiów do końca II wojny światowej.

Po ukończeniu studiów pracował w górnictwie naftowym na Podkarpaciu w rejonie Brzozowa i Borysławia (obecnie na Ukrainie). W 1937 r. rozpoczął pracę w Towarzystwie Eksploatacji Soli Potasowych w Kałuszu (obecnie na Ukrainie). Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Gdy armia radziecka zajęła miasto, uciekł i po długiej tułaczce powrócił do rodzinnego Korniaktowa, gdzie czekała na niego żona i córka. Podczas II wojny światowej pracował w górnictwie naftowym w rejonie Gorlic (Męcina Wielka, Sękowa).

W Kłodawie

Michał Biały z Kłodawą zetknął się już przed wojną. W 1938 r. w Kałuszu dostał polecenie opracowania planu do przeprowadzenia wierceń badawczych w okolicach Kłodawy, uwzględniających potrzebny sprzęt oraz załogę. Związane to było z badaniami prowadzonymi przez prof. Edwarda Janczewskiego, który wskazywał na istnienie złóż soli potasowych w obrębie struktury solnej zwanej wysadem, w rejonie Kłodawy. Prace te przerwał wybuch II wojny światowej.

Po wojnie, w 1946 r., w związku z wcześniejszymi pracami, został powołany na kierownika Sekcji „Północ” w ramach działalności Państwowego Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie. Wiązało się to z przeniesieniem do Kłodawy. Rozpoczęły się tu wiercenia poszukiwawcze. Zlokalizowany przez Michała Białego otwór K-1 odkrył, w obrębie kłodawskiego wysadu solnego, pokładów soli potasowo – magnezowych. 26.10.1949 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę o budowie kopalni i zakładu przeróbczego soli potasowych w Kłodawie. W latach 1953- 1958 Michał Biały kierował Przedsiębiorstwem Budowy Kopalni Soli. W 1958 r., gdy na jego miejsce powstaje Przedsiębiorstwo Kopalnia Soli „Kłodawa”, na rok obejmuje stanowisko dyrektora, a następnie w latach 1959 – 1973 zostaje zastępcą dyrektora ds. technicznych i kierownikiem ruchu zakładu górniczego. Jest autorem pracy „Budowa Kopalni Soli w Kłodawie. Powstanie kopalni wynikiem nie planowanych zamierzeń.” (Kłodawa, grudzień 1983r.) oraz szeregu artykułów związanych głównie z problematyką zagrożeń geologiczno – górniczych. W 1973 r. przechodzi na emeryturę.

Działalność społeczna, pasje, zainteresowania

Do wielkich pasji Michała Białego należało wędkarstwo. Nad jeziorem Lubotyń miał zwoją łódkę i bardzo lubił tam łowić. Był także członkiem Związku Wędkarskiego. Na grzyby często jeździł ze znajomymi do województwa olsztyńskiego. Grał na skrzypcach i na cytrze. Z zamiłowaniem oddawał się stolarce i ogrodnictwu. Był także członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i Koła Sportowego Z.S. „Górnik” w Kłodawie.

Przełomowe wydarzenia w życiu

1939r. – wybuch II wojny światowej i związane z tym zmiany, także miejsca pracy i zamieszkania.

1946r. – przeniesienie służbowe z Podkarpacia (z okolic Gorlic) do Kłodawy.

1949 r. – przejście z przedsiębiorstwa wiertniczego, którego prace na wysadzie solnym w okolicach Kłodawy doprowadziły do odkrycia pokładów soli potasowo – magnezowych, do przedsiębiorstwa budującego kopalnię soli.

1958 r. – objęcie kierowniczych funkcji w utworzonym przedsiębiorstwie Kopalnia Soli „Kłodawa”.

Odznaczenia, wyróżnienia

1953r. – Stopień górniczy – inżynier górniczy I stopnia;

1954r. – Medal 10 – lecia Polski Ludowej;

1956r. – Srebrny Krzyż Zasług;

1962r. – Medal wybity dla uczczenia górnictwa w 1000 – lecie Państwa Polskiego;

1962r. – Złoty Krzyż Zasług;

1963r. – Stopień górniczy – dyrektor górniczy II stopnia;

1967r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

1969r. – Odznaka Honorowa „za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”;

1972r. – Tytuł honorowy „Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”;

1975r. – Dyplom uznania za wkład pracy społecznej i zawodowej w rozwój miasta i gminy Kłodawa nadany w XXX rocznicę wyzwolenia miasta;

1975r. – Zasłużony Pracownik Kopalni Soli „Kłodawa”;

Znaczenie postaci

Michał Biały jest budowniczym Kopalni Soli „Kłodawa”. Jego imieniem nazwano jeden z jej szybów. Przez cały czas pracował na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwiązywanie wszystkich technicznych problemów budowy i rozwoju Kopalni oraz bezpiecznego prowadzenia związanych z tym prac. Były to zadania niezwykle trudne ze względu na warunki geologiczno – górnicze, charakterystyczne dla kłodawskiego wysadu solnego. Projektując i prowadząc tu roboty górnicze trzeba było zmierzyć się przede wszystkim z najwyższym zagrożeniem wodnym i gazowym. Nie bez znaczenia była także skomplikowana budowa geologiczna utrudniająca rozpoznanie zagrożeń. Prowadzenie robót górniczych w takich warunkach niosło na co dzień zagrożenia dla Kopalni i pracującej w niej załogi. Dlatego mgr inż. Michał Biały koncentrował się szczególnie na rozpoznawaniu i opanowywaniu tych zagrożeń. Był inicjatorem szeroko zakrojonych badań nad gazonośnością i autorem rejonizacji kłodawskiej kopalni, pozwalającej m.in. na usprawnienie transportu dołowego. Jest twórcą kilku patentów oraz szeregu wytycznych i instrukcji związanych z bezpieczeństwem robót dołowych. Najbardziej niebezpieczny dopływ wody spoza wysadu, który nastąpił nagle w 1965 r., został skutecznie zamknięty wg jego projektu i pod jego ścisłym nadzorem. Dzięki jego wiedzy i zaangażowaniu Kopalnia Soli „Kłodawa” przeszła bezpiecznie proces budowy i rozwoju, osiągając wysokie zdolności w zakresie wydobycia i przeróbki soli. Wraz z jej rozwojem rozwijało się również miasto Kłodawa.

English abstract

Michał Biały (born 29 September 1905 in Korniaktów; died 17 March 1988 in Głogowa). Graduated from University of Mining in Cracow. He was the builder of The Kłodawa Salt Mine and its managing director for many years. One of mineshafts was named after his name. He continuously was responsible for solving technical problems with constructing and development The Kłodawa Salt Mine and for safe works connected with that. Thanks to his knowledge and commitment The Kłodawa Salt Mine went safely through the constructing and developing process, achieving high ability to extract and processing of salt. Kłodawa city developed thanks to The Kłodawa Salt Mine. Married, two daughters.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
Gmina Kłodawa, powiat kolski

Kalendarium:

 • 1959 ― Michał Biały pełni fu...
 • 1953 ― Michał Biały kieruje ...
 • 29-0 ― Narodziny bohatera
 • 26-1 ― Uchwała o budowie kop...
 • 1973 ― Michał Biały przechod...
 • 1988 ― Śmierć bohatera
 • 1932 ― Ukończenie Akademii G...
 • 1932 ― Ślub
 • 1937 ― Narodziny córki Urszu...
 • 1946 ― Narodziny córki Marty
 • 1946 ― Przybycie d Kłodawy
 • 1958 ― Utworzenie Przedsiębi...

Zobacz też: