Mariusz Mańczak image

Mariusz Mańczak

ur. 1966
 
Edukacja | Filozofia i religia | Nauki społeczne i humanistyczne | Sport
 
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Czerminie
Artykuł w lokalnej prasie

Artykuł w lokalnej prasie

Artykuł z "Opiekuna"

Artykuł z "Opiekuna"

Artykuł z "Opiekuna"

Chrzest

Dokument

Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych

Grono Pedagogiczne w Czerminie

I Komunia Św.

Integracyjna wycieczka do Poznania

Kolonie integracyjne w Pieninach - 2006

Korespondencja z Janem Pawłem II

List - podziękowanie

List i życzenia z Watykanu

Listy z Watykanu

Logo Stowarzyszenia

Mariusz Mańczak

Mariusz Mańczak z rodziną

Mariusz Mańczak z uczestnikami projektu CDEW

Mały ministrant

Misja Kanoniczna

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II

Pamiątkowe zdjęcie I Komunii Św.

Pamiątkowy długopis z okazji rocznicy Stowarzyszenia

Pielgrzymki

Pieszy zimowy rajd

Podczas występu.

Polanica Zdrój - 2005

Półkolonie 2009

Sklepik Stowarzyszenia

Spotkanie opłatkowe

Strona z kroniki

Strona z kroniki Stowarzyszenia

Swiadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

W Watykanie

Wyjazdy do kina

Wypoczynek z rodziną

Zakończenie Szkoły Podstawowej

Zakończenie przedszkola

Założyciele Stowarzyszenia

Ślub

Śmierć Jana Pawła II

Wywiad z panem Mariuszem Mańczakiem
Zdjęć: 43
Filmów: 1

Pochodzenie

Pan Mariusz Mańczak urodził się 18 listopada 1966 roku w domu rodzinnym przy ul Kaliskiej w Pleszewie. Był synem Janiny z domu Tanaś, pochodzącej z Pleszewa i Leona, który mieszkał w Witaszycach. Mieli czworo dzieci: syna Edmunda (ur. 1964 r.), syna Mariusza - naszego bohatera, córkę Wiolettę (ur. 1968 r.) i córkę Monikę (ur. 1976 r). Matka była gospodynią domową, przez pewien czas sprzątaczką w szkole, a ojciec był kierowcą autobusu.

Edukacja i młodość

Od września 1973 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Pleszewie, którą ukończył w 1981 r. Jako dziesięcioletni chłopiec, czyli 30 maja 1976 r.przyjął I Komunię Św. W latach 1981 - 1984 kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pleszewie, po której zdobył zawód mechanika - kierowcy pojazdów samochodowych. Następnie przez kolejne trzy lata uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Pleszewie, gdzie wybrał specjalność - budowę maszyn. Technikum ukończył egzaminem maturalnym w 1987 r. Po zdaniu matury naszego bohatera powołano do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Pleszewie, w której przebywał przez dwa lata, czyli do 1989 r. Pełnił funkcję artylerzysty w stopniu wojskowym - bombardier. Po odbyciu służby wojskowej złożył podanie o pracę w Szkole Podstawowej w Czerminie i został przyjęty. Tu właśnie pracuje po dzień dzisiejszy.

Praca jako nauczyciel

Na początku obowiązkiem młodego nauczyciela w swojej pierwszej pracy było dowożenie dzieci i opieka nad nimi. Pracując w szkole postanowił dalej się kształcić i w 1990 r. rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Prymasowskim Instytucie Teologicznym im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Gnieźnie. Po odbyciu sześcioletnich studiów i po zdaniu wszystkich obowiązujących egzaminów, łącznie z wymaganymi dla przygotowania pedagogicznego, 5 grudnia 1996 r. złożył komisyjny egzamin "Ex universa theologia" i uzyskał absolutorium i dyplom ukończenia studiów wyższych. Naukę zakończył pracą magisterską z prawa kanonicznego pt. "Stały diakonat w Kościele zachodnim". W 1999 r. na prośbę Księdza Kanonika Andrzeja Frąckowiaka, ówczesny biskup kaliski Stanisław Napierała udzielił panu Mariuszowi misji kanonicznej oraz skierował do nauczania religii w Gimnazjum w Czerminie. W 2009 roku ukończył również studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Jest nauczycielem dyplomowanym. Od 2002 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II działającym przy Zespole Szkół w Czerminie. W 2014 roku klasa III gimnazjum pod jego kierunkiem realizowała projekt edukacyjny "I ty możesz zostać zawodnikiem, sędzią w grach zespołowych". W ramach projektu uczniowie przygotowali II Szkolne Igrzyska Sportowe - Czermin 2014 . Celem tego przedsięwzięcia było zorganizowanie zawodów sportowych dla wszystkich uczniów w każdej kategorii wiekowej, od klas nauczania wczesnoszkolnego, aż do gimnazjalistów. Młodzież, pod kierunkiem pana Mariusza, przygotowali konkurencje sportowe, przeprowadzali je i sędziowali. Zdobyli fundusze od sponsorów i zapewnili nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Zadbano, aby zadania były zróżnicowane pod względem trudności, tak aby każdy uczestnik, nawet ten mniej sprawny fizycznie mógł brać udział w zawodach. Uczniowie przygotowali także ważne rekwizyty, w tym podium oraz tabliczki potrzebne do prezentowania klasy. W ramach projektu wykonano tablice poglądowe na temat zespołowych dyscyplin sportowych, które zostały zawieszone na korytarzu szkolnym i stanowią pomoc dydaktyczną na zajęciach wychowania fizycznego.

Praca Społeczna

Działalność nauczycieli wraz z panem Mariuszem Mańczakiem na rzecz dzieci uaktywniła się jeszcze przed założeniem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II . W sierpniu 1998 r. z inicjatywy nauczycieli i miejscowego proboszcza, ks. Andrzeja Frąckowiaka, zorganizowano I półkolonie, w których udział wzięło 60 uczniów. Trwały one dwa tygodnie i były pierwszą tego typu imprezą zorganizowaną dla dzieci w Czerminie. Tego samego roku w listopadzie podczas spotkania czermińskiego księdza z trójką nauczycieli, m.in. Mariuszem Mańczakiem, pojawiła się myśl powstania Stowarzyszenia. 3 grudnia 1998 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II zostało wpisane w rejestr pod numerem 942. Głównymi zadaniami były: organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży np. wycieczki, półkolonie, udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci, prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, organizowanie czasu wolnego poprzez sport i edukację, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, organizowanie imprez integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz realizowanie programów ekologicznych. Autorem logo Stowarzyszenia,, a zarazem kolekcjonerem pamiątek papieskich jest pan Mariusz Mańczak, katecheta i ówczesny zastępca przewodniczącego. Wkrótce po powstaniu Stowarzyszenia nadeszły święta Bożego Narodzenia i zgodnie ze statutowymi celami, które skierowane są na szeroko rozumianą pomoc dzieciom, Stowarzyszenie przygotowało dla wszystkich uczniów z czermińskiej placówki upominki. I tak działo się przez wiele lat, w czasie których akcje związane z Bożym Narodzeniem odbywały się pod różnymi hasłami, np. „Wigilia dziecięcych serc”, a 19 grudnia 2003 r. w 5 - lecie istnienia Stowarzyszenia zrealizowano projekt edukacyjny "Tradycje bożonarodzeniowe naszym bogactwem . Inne projekty Stowarzyszenia to "Mikołajki 2004 - organizacja paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich" oraz "Gwiazdka 2006". Przez wiele lat w czasie ferii zimowych, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II przygotowywało dla uczniów z miejscowej szkoły piesze rajdy zimowe po Gołuchowie i okolicach, realizując projekty np. „Pożyteczne ferie - wyznaczamy nowe szlaki turystyczne". Od 2005 roku organizowane są podczas ferii dodatkowo zimowiska szkolne dla dzieci z gminy Czermin, a w ostatnich latach adresowane jest tylko dla gimnazjalistów, które organizator Mariusz Mańczak tak podsumował jednego roku: "Zimowisko pozwoliło dzieciom i młodzieży na obcowanie z przyrodą i kulturą. Chcieliśmy, aby mile spędzili czas podczas ferii." Prezes stowarzyszenia organizował i nadal organizuje wiele wyjazdów , np. na Misterium Męki Pańskiej do Lądu i Lichenia, do kina, wycieczki w góry, pielgrzymki do Częstochowy, wycieczki integracyjne do Poznania, w której uczestnikami były dzieci ze szkół podstawowych z Czermina i Broniszewic oraz Zespołu Szkół Specjalnych z Pleszewa. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kolonie integracyjne, które pan Mariusz przedstawiał bogatym i ciekawym programem. Dzieci i młodzież przez 10 dni spędzali wakacje co roku w innym miejscu, byli na Słowacji, w Białym Dunajcu, Krościenku, Korbielowie czy w Polanicy Zdrój. Z okazji świąt Wielkanocnych realizując statutowe założenia przygotowywano i realizowano Program "Zajączek", gdzie w ramach tego programu członkowie Stowarzyszenia przygotowywali paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych. Kolejny realizowany projekt przez Stowarzyszenie to "Wielkanoc 2005 - aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji świątecznych". W czasie wakacji letnich Stowarzyszenie organizuje co roku bardzo atrakcyjne półkolonie, adresowane do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Z tej propozycji korzysta bardzo dużo dzieci z Czermina oraz pobliskich miejscowości. Są to półkolonie dla wszystkich chętnych, aby każdy, niezależnie od statusu materialnego swoich rodzin mógł poczuć się swobodnie i wspaniale spędzić czas na wspólnej zabawie. Pieniądze na organizowanie wypoczynku dokłada Stowarzyszenie, ze wsparciem ze strony różnych instytucji np. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Urzędu Gminy Czermin, Rady Rodziców Zespołu Szkół w Czerminie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerminie oraz prywatnych ofiarodawców. Podczas trwania zimowisk, kolonii, półkolonii czy innych wyjazdów, dziećmi i młodzieżą opiekują się nauczyciele - wychowawcy i pielęgniarka na zasadach wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi sklepik uczniowski, który odgrywa szczególną rolę wychowawczą. Dla ogółu społeczności szkolnej sklepik stanowi źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły i narażania się na niebezpieczeństwa z tym związane. Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku są przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. W marcu 2007 r. Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji programu "Sport - rekreacja - integracja, czyli wspólne i aktywne spędzanie czasu pozalekcyjnego". Środki na zrealizowanie tego programu prezes Stowarzyszenia pozyskał z Ministerstwa Sportu. We wrześniu 2007 r. rozpoczęto realizację programu "Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich". Szczególnym zadaniem w roku 2008 była kontynuacja programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2008” z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerminie. W roku szkolnym 2008/2009 Stowarzyszenie realizowało projekt „Organizacja czasu wolnego, promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W ramach realizacji projektu zorganizowano kolejny raz zimowisko, półkolonie oraz liczne wyjazdy do teatru w Poznaniu i Gnieźnie. Odbywały się też zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej, gdzie wykorzystywano licznie zakupiony przez prezesa Stowarzyszenia, sprzęt sportowy. W 2009 roku powstało też koło modelarskie, gdzie uczniowie mieli możliwość sklejania i malowania modeli samolotów (Szkoła Podstawowa nosi imię Lotników Polskich). W 2010 r. w ramach współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych grupa gimnazjalistów na przełomie lipca i sierpnia brała udział w obozie rekreacyjno-sportowym w Zakopanem (w Stasikówce). Głównym środkiem dofinansowania wypoczynku były własne oszczędności wygospodarowane przez Stowarzyszenie oraz Urząd Gminy Czermin, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie, Rada Rodziców oraz prywatni sponsorzy. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie przy pomocy środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizował projekt „SOS dla pływania – żyjmy zdrowo na sportowo” W ramach projektu realizowano następujące cele, które miały służyć: profilaktyce uzależnień poprzez zaangażowanie i czynne uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży, ukazywaniu sportu i rekreacji jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, zdobycia umiejętności pływania, poprawienie kondycji młodych ludzi w dążeniu do zdrowego stylu życia. Zrealizowany został wyjazd rekreacyjny do parku wodnego we Wrocławiu oraz zorganizowane zostały Szkolne Igrzyska Rekreacji Wodnej w Jarocinie. W czasie, między wyjazdami na basen prowadzone były spotkania na sali sportowej poprawiające ogólną sprawność fizyczną uczestników. Zajęcia na pływalni prowadzili instruktorzy nauki pływania, na sali sportowej i podczas wyjazdów na basen nauczyciele wychowania fizycznego i wolontariusze posiadający wymagane kwalifikacje. Podsumowując realizację tych projektów należy podkreślić, iż zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i były przyjęte z wielkim entuzjazmem przez dzieci i młodzież W roku 2013 minęło 15 lat od założenia Stowarzyszenia. Dla upamiętnienia tej rocznicy Stowarzyszenie ufundowało długopisy z pamiątkowym napisem dla wszystkich nauczycieli, członków i przyjaciół stowarzyszenia oraz dla uczniów czermińskiej szkoły.

Jan Paweł II – ważna postać

Mariusz Mańczak jako młody chłopak chodził na pielgrzymki. Od zawsze, jak pamięta interesował się życiem, podróżami papieża Polaka Jana Pawła II. Był w Watykanie, gdzie udało mu się dotknąć papieża Posiada bardzo obszerną bibliotekę z różnymi książkami biograficznymi o Janie Pawle II, w swoich zbiorach ma wiele pamiątek związanych z tą postacią. Ojciec Święty cenił młodzież, dostrzegał jej ważną rolę w życiu świata i Kościoła. To właśnie jego nauka i działalność stały się inspiracją dla Mariusza i innych nauczycieli pragnących iść jego śladami, dokonać w życiu coś wspaniałego i co najważniejsze – udało im się. Powstanie Stowarzyszenia dla Dzieci im. Jana Pawła II nie było pierwszym ważnym wydarzeniem związanym z Ojcem Świętym. Z okazji 20-tej rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II zorganizowano 10 października 1998 r. uroczyste obchody tego wydarzenia, gdzie jego honorowym patronatem został ks. bp. Stanisław Dziwisz – prefekt domu papieskiego. Inicjatorem oraz organizatorem był Mariusz Mańczak, nauczyciel religii oraz późniejszy prezes Stowarzyszenia. Bardzo ważnym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia było spotkanie Tomka Nowaka – ucznia Szkoły Podstawowej w Czerminie z Ojcem Świętym w Warszawie w dniach 10 -14 czerwca 1999 r. Na konkurs o Janie Pawle II ogłoszony przez telewizyjny program „Ziarno” wysłano ok. 80 listów uczniów klas I – III. Wielką radością była wiadomość, że to właśnie uczeń czermińskiej szkoły został wybrany i osobiście wręczał Papieżowi książkę składającą się z fragmentów nadesłanych listów. Zainspirowane życiem i działalnością papieża, organizacje oraz osoby dokumentuje Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. W styczniu 2001 r. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II otrzymał list od kustosza tegoż Ośrodka. Mimo sporej odległości dzielącej lokalizację obu placówek władze czermińskiego Stowarzyszenia chętnie przyjęły propozycję współpracy z  Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. W kwietniu 2004 r. prezes Stowarzyszenia Mariusz Mańczak otrzymał list od Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II oraz zaproszenie na ich IV Ogólnopolską Konferencję. W ramach jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, 23 października 2003 r., w bibliotece w Broniszewicach, Stowarzyszenie zorganizowało „Spotkanie z poezją”. Podczas tego wydarzenia uczniowie recytowali fragmenty „Tryptyku Rzymskiego” oraz mogli zobaczyć wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II, wiele albumów, książek, plakatów oraz fotografii. 2 kwietnia 2005 r. zmarł Karol Wojtyła, który szczególnie ukochał sobie młodzież, trafiając do jej serc tak słowami, jak i czynami. Stowarzyszenie przypomniało o tym w lokalnej prasie. Jako katecheta pan Mariusz czuł i bardzo chciał uczestniczyć w ostatniej drodze Jana Pawła II. Dlatego bardzo szybko podjął decyzję i z grupą pielgrzymów wyjechał do Watykanu, by z milionami wiernych być tam na miejscu. Z okazji 27 rocznicy wyboru Papieża Polaka na Tron Stolicy Piotrowej został zorganizowany konkurs plastyczny pt.„Dzieci i młodzież z papieżem Janem Pawłem II”. Wielką wartość dla Stowarzyszenia ma korespondencja z Ojcem Świętym, z którym możliwa była przez Bp Stanisława Dziwisza. Każdy list, kartki na święta z błogosławieństwem Ojca Świętego nie pozostawały bez odzewu.Teraz pełnią w pewnym stopniu rolę ukochanej relikwii po zmarłym Janie Pawle II. Innym wydarzeniem w życiu Mariusza Mańczaka, na które w jakimś stopniu miała wpływ postać Jana Pawła II było to, że kiedy w 2007 roku urodziła mu się druga córka, na pamiątkę dał jej imię Emilia, tak jak mama Jana Pawła II. Od lat jako katecheta gimnazjum przygotowuje uczniów do Dekanalnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II w Kotlinie i prawie co roku drużyna z Czermina tryumfuje, zajmując najwyższe miejsca, czy to drużynowo, czy indywidualnie, co oczywiście jest wielką zasługą pana Mańczaka. Co jest jeszcze ciekawe, że Mariusz Mańczak tak, jak Ojciec Święty uwielbia wędrówki po górach. Wiele zorganizował dla dzieci i młodzieży wycieczek, kolonii w nasze piękne, polskie góry.

Życie rodzinne

21.08.1999 r. odbył się ślub Mariusza Mańczaka z Sylwią Banaszak. Mają dwie córki Mariannę ur. 04.10.2000 r. i Emilię ur. 20.02.2007 r. Obecnie mieszkają w Broniszewicach, w gminie Czermin. Prywatnie pan Mariusz jest wspaniałym mężem i ojcem. Jak tylko czas pozwala planuje rodzinne wyjazdy.

Znaczenie postaci

Mariusz Mańczak to nauczyciel – społecznik, który twórczo odnosi się do realizacji projektów. Wyróżnia się sprawną organizacją imprez i wycieczek. Przy okazji do tych przedsięwzięć angażuje rodziców, aby jak najlepiej zagospodarować wolny czas uczestników. Pozyskuje środki finansowe na prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych. W ramach tych akcji prowadzi zajęcia pozalekcyjne. Mobilizująco wpływa na innych nauczycieli pokazując duże zaangażowanie w własną społeczną pracę. Cechuje go sumienność, tolerancja, ale też krytycyzm wobec przejawów patologii. Jest popularny, lubiany przez społeczność szkolną i rodziców. Twórczo rozwiązuje problemy wychowawcze. Z własnej inicjatywy współpracuje z instytucjami i organizacjami. Poszukuje nowych tematów, form zajęć stosownie do zainteresowań uczniów. Podejmuje skuteczne próby wywoływania pozytywnych zmian w postawach uczniów i rodziców – aktywizuje środowisko. Służy uczniom radą i pomocą, ale stawia też wysokie wymagania z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb. Jest obiektywny i potrafi zmobilizować do działania. Zna problemy środowiska i w celu ich rozwiązania potrafi zwrócić się o pomoc do właściwej instytucji. Jest punktualny i takiej punktualności wymaga od innych. Stosunek do swoich obowiązków, pracowitość i odpowiedzialność wpływają na kreowanie odpowiedniego klimatu wokół swojej pracy. Za swoją pracę i zaangażowanie wiele razy otrzymywał Nagrodę Dyrektora.
Jest to przykład nauczyciela z powołania, nauczyciela który wiele swojego czasu wolnego poświęca szkole i uczniom. Społecznika, który zawsze przyjdzie z pomocą tym, którzy jej potrzebują. Działalność Mariusza Mańczaka pozostawia trwały ślad w życiu Czermina. Kroniki zawierające fakty i wydarzenia pozwolą ocalić historię naszej małej ojczyzny od zapomnienia. Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk w cyklicznych rajdach, półkoloniach, zimowiskach, wycieczkach i innych wyjazdach sprawia, że wzrastają w swoim maleńkim kraju. Dzięki pracy, swoim przekonaniom, Mariusz Mańczak uczy, jak pięknie kochać ludzi i z uśmiechem, miłością oraz dobrocią iść przez świat.


Źródła:

Materiały źródłowe pisane oraz fotografie, dokumenty pozyskane zostały podczas wywiadu przeprowadzonego przez uczestników CDEW z panem Mariuszem Mańczakiem;

praca Aleksandry Kaczmarek, „Wy jesteście przyszłością świata” Historia Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II;
Kronika Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II;
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia;
Korespondencja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II; http://www.zsczermin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,48,63&id=105&action=show http://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/7926,stowarzyszenie-rzecz-dzieci-jana-pawla-ii http://stowarzyszenieczermin.weebly.com/o-nas.html


Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Wiesława Orszulak
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Czerminie
Gmina Czermin, powiat pleszewski

Kalendarium:

  • 1966 ― Narodziny bohatera
  • 1998 ― rejestracja
  • 2000 ― dzieci
  • 2007 ― dzieci

Cytaty:

  • „Zimowisko pozwoliło dz...”

Źródła:

  • Stowarzyszenie

Zobacz też: