Marianna Kocemba image

Marianna Kocemba

ur. 28 października 1932
 
Edukacja | Literatura
„Bawimy się, uczymy i wychowujemy bez względu na wiek”
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
"Spotkania na wsi" - impreza organizowana przez Mariannę Kocembę w 1883 r.

Autoprezentacja książki „Baśnie, legendy, opowiadania”

Brązowa Odznaka Recytatora

Dożynki w 1977 r. – „koguty” (symbolizujące Państwowy Ośrodek Maszynowy i GS w Opatówku) wraz z organizatorami dożynek (od lewej: Mieczysław Kocemba, Marianna Kocemba i Aleksander Korzeniowski)

Dyplom do statuetki „Bliźniemu swemu” za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym.

Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na opowiadanie

Jan Paweł II - ważna osoba w życiu Marianny Kocemby

Konkurs potraw (Remiza Strażacka) – 8 lipca 1979 r.

Kronika ośrodka "Nowoczesna Gospodyni"

Legitymacja do Brązowej Odznaki Recytatora

Legitymacja do Odznaki Honorowej za zasługi w ruchu przeciwalkoholowym

Legitymacja do medalu 40-lecia Polski

Marianna Kocemba z braćmi

Medal 40-lecia Polski Ludowej

Pierwsza Komunia Święta - 20.06

Powitanie Nowego Roku 1976.

Promocja książki „Baśnie, legendy, opowiadania” - 14.12

Publikacja Marianny Kocemby

Publikacja Marianny Kocemby

Publikacja Marianny Kocemby

Publikacja Marianny Kocemby

Publikacja Marianny Kocemby w "Echu Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego"

Publikacja Marianny Kocemby w „Echu Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”

Publikacja nagrodzonej bajki w zbiorze utworów dla dzieci wydawanym przez „Gazetę Poznańską.

Półkolonie dla biednych dzieci - 2007 r.

Spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Ogrodniczej w Opatówku - wspomnienia o dziedzicu, dawnym pałacu i parku.

Srebrny Krzyż Zasługi

Statuetka za działalność na rzecz kultury w powiecie kaliskim.

Towarzystwo im. św. Brata Alberta nadało Mariannie Kocembie godność „Zasłużona dla Towarzystwa”

Wczasy w Poddąbiu - funkcję kulturalno-oświatową pełniła Marianna Kocemba

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II - Szkoła Podstawowa w Opatówku

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Opatówku

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Opatówku

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II z kolekcji Marianny Kocemby – Szkoła Podstawowa w Opatówku

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II z kolekcji Marianny Kocemby – Szkoła Podstawowa w Opatówku

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II z kolekcji Marianny Kocemby – Szkoła Podstawowa w Opatówku

Wystawa pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II z kolekcji Marianny Kocemby – Szkoła Podstawowa w Opatówku

Wystawa „Ocalić od zapomnienia” – 7 listopada 1982 r.

Święto Matki w Ośrodku „Nowoczesna Gospodyni” w Opatówku – 28 maja 1975 r.

„Wianki” w Opatówku – oświetlony zalew - 22 czerwca 1975 r.

Jak dzielny Piotr przechytrzył diabła Rokitę
Oleńka i bale w „Szkole Ochroniarek” w Opatówku
Wspomnienia o Opatówku – Marianna Kocemba
Wywiad z panią Marianną Kocembą
Wyróżniony wiersz w Wielkopolskim Konkursie Literackim: „Syberia – symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków”.
Zdjęć: 42
Filmów: 4
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Pani Marianna, poetka i pisarka, urodziła się 28 października 1932 r. w Trojanowie (powiat kaliski, województwo wielkopolskie) jako córka krawca Konstantego Zimnego i jego żony Anny z domu Różańskiej. Pochodzi z rodziny wielodzietnej - miała dziesięcioro rodzeństwa. W 1950 r. wyszła za mąż za Mieczysława Kocembę, który zmarł w 1996 r. Ma dwoje dzieci: Annę i Jerzego, a poza tym czworo wnucząt i dwoje prawnucząt.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Marianny zaczęło się w małym domku okolonym brzozami, przy ulicy św. Jana 20 w Opatówku. Ojciec pracował całe dnie, by wykarmić liczną gromadkę dzieci. W domu rodzinnym Marianna spędziła najwspanialsze chwile swego dzieciństwa. Z tego okresu pamięta obrzędy oraz tradycje kultywowane od lat. O tych tradycjach pisze w swoich książkach, prezentując je mieszkańcom Opatówka. Cieszyła się, do przychodzili do ich domu sąsiedzi i opowiadali bajki. Opiekowała się młodszym rodzeństwem i chętnie pomagała rodzicom. Miała siedem lat, gdy wybuchła wojna; był to dla niej ciężki czas. Swoje wspomnienia wojenne spisała w książce „Wtedy wszystko było inne i prawdziwe. Baśnie, wspomnienia, wiersze". Już w dzieciństwie bardzo lubiła czytać książki i pisać opowiadania.

Edukacja

Ukończyła Szkołę Powszechną w Opatówku oraz kurs dla wychowawców sezonowych placówek wczasowych i kurs dla kierowników ośrodków „Nowoczesna Gospodyni”.

Działalność na rzecz swojej „małej ojczyzny”

Działalność w ośrodku „Nowoczesna Gospodyni”

W rodzinnym Opatówku przez dwadzieścia lat zajmowała się kierowaniem ośrodkiem „Nowoczesna Gospodyni” (do 1988 r.), prowadząc działalność kulturalno-oświatową, organizując spotkania z literatami i innymi ciekawymi ludźmi. Organizowała wiele kursów m. in. racjonalnego żywienia, kroju i szycia, dziewiarstwa, haftu ręcznego i kosmetyczny oraz prowadziła „Szkołę Zdrowia”. Przygotowywała pokazy np. mody, przyrządzania koktajli. Dzięki niej obywały się wspaniałe i ciekawe imprezy dla mieszkańców Opatówka i okolic np.: Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, wianki, dożynki, andrzejki, mikołajki, sylwester, kulig, zabawy dla dzieci, konkursy potraw i wiele innych.

Marianna Kocemba to autorka niecodziennej wystawy zatytułowanej „Ocalić od zapomnienia”, podczas której odbyły się pokazy dawnych eksponatów, obrzędów, zaprezentowano zapomniane pieśni i wiersze. Można było obejrzeć na żywo takie czynności jak: łamanie, czesanie i przędzenie lnu, pieczenie chleba, robienie masła i sera, kiszenie kapusty, darcie pierza. Organizowała spotkania z młodzieżą i dziećmi, przygotowywała dla nich teatrzyki, opowiadała również bajki w ośrodku oraz w Klubach Rolnika w okolicznych wioskach. Bardzo lubiła pracę z dziećmi. Opiekowała się nimi w zielonych przedszkolach i w punktach opieki. Z jej inicjatywy odbywały się imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzami, podróżnikami, lekarzami, artystami, przedstawicielami władz.

Motto, które przyświecało jej działalności brzmiało: „Bawimy się, uczymy i wychowujemy bez względu na wiek”.

Działalność literacka

Od lat siedemdziesiątych XX wieku zaczęła pisać wiersze okolicznościowe, a później baśnie, legendy, aforyzmy oraz opowiadania i wspomnienia. Część swoich wierszy poświęciła osobie papieża Jana Pawła II; wiele z nich związanych jest też z rodzinnym Opatówkiem.

W 1998 roku w antologii będącej pokłosiem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego poświęconego postaci św. Józefa znalazł się jej wiersz. Jako samodzielna autorka debiutowała w 2000 roku książką „Wtedy wszystko było inne i prawdziwe. Baśnie, wspomnienia, wiersze” w kaliskim wydawnictwie „Kropka”. Osobą, która namówiła Mariannę Kocembę do napisania tej książki była jej koleżanka, prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego - pani Alicja Słomianna. W wydanej przez tę samą oficynę w roku 2003 antologii poetyckiej autorów z regionu kaliskiego pod tytułem „Poezja serca” znalazły się jej liryki.

Również w antologii prozy autorów Ziemi Kaliskiej, zatytułowanej „Zezwierzęcenie - utwory prozatorskie”, zostały opublikowane jej dwa opowiadania: „Wielka powódź” i „Bogactwo nie przesłoni tęsknoty za Ojczyzną”.

W 2003 roku jej wiersz pod tytułem „List z Syberii” został wyróżniony w Wielkopolskim Konkursie Literackim: „Syberia - symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków”.

W książce poświęconej pamięci księdza Stanisława Piotrowskiego, pt. „Służył w prostocie i miłości” znalazło się również wspomnienie o nim jej autorstwa, zatytułowane „To prawie święty człowiek" oraz dwa wiersze: „Na Jubileusz 50-lecia kapłaństwa” oraz „Na pierwszą rocznicę śmierci”.

W 2005 roku wydano następną jej książkę „Baśnie, legendy, opowiadania” (wydawca Ara Promotor z Kalisza).

W 2012 roku ukazała się nowa książka „W cieniu białych brzóz (wspomnienia i zapiski - wczoraj i dziś)”, a w roku następnym Marianna Kocemba wydała kolejną książkę „Poezja sercem pisana”.

W zbiorze utworów dla dzieci wydawanym przez „Gazetę Poznańską” zatytułowanym „Wielkopolska pisze dzieciom”, wśród nagrodzonych bajek znalazła się również jej pozycja pod tytułem „Teodor i krasnoludki”.

Wiele jej utworów jest publikowanych na łamach „Opatowianina” - Czasopisma Przyjaciół Opatówka, a w latach ubiegłych jej bajki drukowane były w „Echu Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego” jako „Baśnie babci Marianny”.

Działalność społeczna

Pani Marianna Kocemba należy do wielu stowarzyszeń i pełni różne funkcje. Jest:

1. Wiceprezesem Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. Organizowała w czasie wakacji półkolonie dla biednych dzieci.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, pomaga ludziom bezdomnym.

3. Członkiem Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II w Polsce (od 2001 r.). Uczestniczy w konferencjach i pielgrzymkach, kolekcjonuje papieskie pamiątki (od 1987 r.): zdjęcia, monety, znaczki i karty okolicznościowe, proporczyki, listy, wiersze, bilety wstępu, obrazy, itp. Organizuje ich wystawy w kościołach, szkołach, klubach literackich i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

4. Członkiem Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz. Bierze udział w programie literackim „Niedziela u Niechciców” w Russowie, gdzie prezentuje swoje utwory i poezję oraz wiersze Marii Dąbrowskiej.

5. Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Pomagała w redagowaniu pisma „Opatowianin” i umieszczała w nim swoje utwory.

Należy do Klubu Literackiego Erato przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kaliszu. Bierze udział w organizowanych konkursach. Prezentuje na spotkaniach klubu swoje dzieła.

Była członkiem Synodu Diecezjalnego Diecezji Kaliskiej. Uczestniczyła w sesjach plenarnych synodu.

Prowadziła punkt charytatywny przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku (1996-2014). Organizowała wigilię dla samotnych, wycieczki dla dzieci, przygotowywała paczki na święta dla potrzebujących.

Odznaczenia, dyplomy, nagrody

Za działalność zawodowo-społeczną otrzymała szereg odznaczeń, dyplomów i nagród.

1. 1973 r. - Brązowa Odznaka Recytatora.

2. 1974 r. - dyplom za zajęcie II miejsca w Konkursie Recytatorskim w kategorii amatorów

3. 1976 r. - nagroda G.S. „Samopomoc Chłopska”, Opatówek: Mistrz Gospodarności i Kultury.

4. 1981 r. - dyplom w uznaniu osiągnięć w dziedzinie rozpowszechniania Kultury w Województwie Kaliskim Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej.

5. 1982 r. - Odznaka Honorowa za zasługi w ruchu przeciwalkoholowym.

6. 1984 r. - Medal 40-lecia Polski Ludowej.

7. 1984 r. - dyplom za ofiarną pracę i osiągnięcia w rozpowszechnianiu kultury w województwie kaliskim.

8. 1984 r. - dyplom honorowy dla Marianny i Mieczysława Kocembów za ofiarną pracę i osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w województwie kaliskim.

9. 1984 r. - dyplom za aktywny udział w organizowaniu imprez pod nazwą „Spotkania na wsi” w Opatówku.

10. 1987 r. - nagroda za konkurs z doświadczeń ośrodków „Nowoczesna Gospodyni”.

11. 1990 r. - Srebrny Krzyż Zasługi.

12. 2003 r. - wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie Literackim pod hasłem „Syberia symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków".

13. 2003 r. - nagroda za zaangażowanie w życie kulturalne gminy Opatówek.

14. 2004 r. - dyplom i statuetka za działalność na rzecz kultury w powiecie kaliskim.

15. 2004 r. - dyplom za zasługi na rzecz kultury w powiecie kaliskim.

16. 2007 r. - dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na opowiadanie.

17. 2009 r. - dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Bigos Literacki”.

18. 2009 r. - dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie poetyckim na najlepszy wiersz.

Ponadto w 2008 roku Towarzystwo im. św. Brata Alberta nadało jej godność „Zasłużona dla Towarzystwa”, a w 2011 r. uhonorowało statuetką „Bliźniemu swemu” za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce.

Marianna Kocemba otrzymała i nadal otrzymuje liczne podziękowania za swoją działalność na rzecz swojego regionu. Podziękowania obejmują:

- jej wkład pracy wniesiony w organizowaniu imprez (imprezy organizowane w ośrodku „Nowoczesna Gospodyni”),

- wieloletnie zaangażowanie w życie kulturalne i społeczne,

- przekazywanie dzieciom i młodzieży nieocenionej wiedzy dotyczącej ludowych tradycji i obrzędów,

- udział w licznych konkursach literackich i poetyckich,

- pomoc i oddanie ludziom bezdomnym i potrzebującym dzieciom, organizowanie półkolonii dla dzieci, opowiadanie wspaniałych bajek i legend,

- wieloletnią współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną im. Braci Gillerów,

- pracę w redakcji „Opatowianina”, w którym umieszczała swoje utwory.

Znaczenie postaci

Wielu opatowian wychowało się na wymyślonych i opowiadanych przez nią baśniach i legendach. Dzięki niej pamięć o dawnym Opatówku zostanie zachowana, gdyż spisała wspomnienia wojenne, które powstały w oparciu o autentyczne przeżycia. Zebrała tradycje i obrzędy ludowe, te zapomniane i te nadal obchodzone, w okolicach Opatówka. Propaguje je i pielęgnuje. Marianna Kocemba przekazuje ponadczasowe wartości, żywą historię, żywą legendę. Jej działalność w ośrodku „Nowoczesna Gospodyni” zapisała się w świadomości wielu ludzi. Nasza bohaterka aktywnie działa w stowarzyszeniach do których należy, pomaga biednym i bezdomnym. Przynosi jej to wielką radość. Kocha dzieci, dla nich organizowała półkolonie, robiła paczki na święta i im chętnie czyta swoje utwory. To cudowna bajarka. Opowiada dzieciom bajki, legendy i opowiadania, zapoznaje ich z tradycjami i obrzędami jakie były w dawnym Opatówku, wspomina czasy II wojny światowej. Bierze udział w pracach komisji konkursów recytatorskich, organizuje wystawy pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Pani Marianna jest cenną i bardzo ważną postacią dla opatowian, przykładem dla młodzieży, wzorem dla wszystkich. Dzięki jej zaangażowaniu i pasji, z jaką podejmuje kolejne działania, nasza „mała ojczyzna” - Opatówek jest promowana i rozsławiana.

Źródła

Archiwum własne i dokumenty prywatne Marianny Kocemby;

Wywiad z Marianną Kocembą;

Rozmowa z Alicją Słomianną;

Księga parafialna w Opatówku;

Kocemba M. „W cieniu białych brzóz (wspomnienia i zapiski - wczoraj i dziś)”, Opatówek 2012;

Kocemba M. „Poezja sercem pisana", Opatówek 2013 - nota biograficzna.

English abstract

Mrs Marianna, a poet and a writer, was born on the 28th October 1932 in Opatówek (Kalisz district, Wielkopolska province) as a daughter of Konstanty Zimny ( a tailor) and his wife, Anna Różańska. In her homecountry Opatówek Anna had been dealing with the management of “The Modern Housewife” (1975-1988) conducting cultural and educational activities and organizing meetings with the writers and other important people. Since the seventies of the 20th century she started writing occasional poems and then fairytales, legends, aphorisms, narratives and reminiscences. Some of her poems she dedicated to Pope John Paul the second and many of them are related to her homecountry Opatówek. In a statement made by the same publishing house in 2003 anthology of poetry by authors from the region of Kalisz entitled “Heart’s poetry” were her lyrics. Also, in the anthology of prose authors of Kalisz, her two stories were published. As an independent author she made her debut in 2000 with the book “Then everything was different and real. Fairy tales, memories, poems” in Kalisz’s publishing house “A dot.” In a book dedicated to the memory of the priest Stanisław Piotrkowski entitled “He served in the simplicity and love” there was also a mention of him her by called “It's almost a holy man” and two poems: “On the 50th anniversary of priesthood’ and “On the first anniversary of death”. In 2005 she released her next book entitled “Fairy tales, legends, stories” published by Ara Promotor from Kalisz. In 2012 a new book has been published „ In the shade of white birches (memoirs and notes - yesterday and today” and next year Marianna Kocemba released another book titled „Poetry heart written”. In the collection of songs for children issued by the „Gazeta Poznańska” titled “Wielkopolska writes for children” among the winning cartoons was also Marianna’s position under the title "Theodore and dwarfs". Many of her works are published in „Opatowianin”, a magazine about friends of Opatówek and in previous years her fairytales were printed in “Echo of Kalisz and Ostrów Wielkopolski” as „Tales of grandmother Marianna”. Mrs Marianna Kocemba belongs to many associations: - Kalisz Charity foundation - The society of Help named after Saint Brother Albert - Remembrance Society of John Paul the Second - The society of Halina Siutarzewicz - The society of Opatówek friends - Erato Literary Club at the Municipal Cultural Centre in Kalisz. Marianna Kocemba conducted a charity point in the parish of The Sacred Heart of Jesus in Opatówek (1996-2014). For professional and social activity she received a number of medals, diplomas and awards. Many opatowians grew up on invented and told by her tales and legends. Thanks to her work, the memory of former Opatówek will be retained as she wrote down her own memories of war which were based on actual experience. She also gathered traditions and folk rituals- these forgotten as well as still celebrated in the vicinity of Opatówek. Moreover, she promotes and nurtures them. Mrs Marianna is a valuable and very important figure for Opatówek people, an example for the young, and a model for all. Thanks to her commitment and passion in taking further actions, our "homeland" - Opatówek is promoted and popularized.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Gmina Opatówek, powiat kaliski

Kalendarium:

  • 1932 ― Narodziny bohatera
  • 1950 ― Ślub bohatera
  • 1973 ― otrzymanie Brązowej O...
  • 1990 ― odznaczenie Srebrnym ...

Cytaty:

  • „Bawimy się, uczymy i w...”

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > zamieszkania
  • > Miejsce narodzin ...
  • > „Gazeta Poznańska”