Marian Poszwiński image

Marian Poszwiński

ur. 16 czerwca 1927
zm. 26 sierpnia 2002
Edukacja
 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
75 urodziny obchodzone z harcerzami.

Casablanca

Czechosłowacja 1966

Jeleniec 1997

Nadanie sztandaru.

Na zlocie harcerzy.

Praca z seniorami.

Praca z seniorami.

Spoczął na cmentarzu w Pniewach.

Zakopane 1998

„Na wiecznej warcie – wspomnienie o druhu Marianie Poszwińskim”
X Rajd Śladami Druha Mariana Poszwińskiego.
Zdjęć: 10
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Urodził się 16 czerwca 1927 roku w Pniewach. Był jednym z trójki dzieci Konrada Poszwińskiego i Marii z domu Bruks. Miał dwie siostry, Eleonorę i Łucję.

Rodzina

W styczniu 1957 roku zawarł związek małżeński z Marią, która również była nauczycielką. Miał dwóch synów, Krzysztofa (ur. 1958) i Jacka (ur. 1959).

Edukacja

Do wybuchu wojny w 1939 roku uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Pniewach i ukończył klasę piątą. Podczas okupacji pracował u niemieckiego gospodarza w charakterze parobka. Po odzyskaniu niepodległości był uczestnikiem kursu dla dorosłych III stopnia zorganizowanego przy Publicznej Szkole Powszechnej w Pniewach. We wrześniu 1945 roku został przyjęty do Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Pniewach i w roku 1947 otrzymał świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego. W roku 1949 zdał przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Pniewach egzamin dojrzałości. W latach 1949-1950 był słuchaczem Państwowego Kursu Nauczycielskiego przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Poznaniu, kończąc naukę egzaminem dojrzałości pedagogicznej. Kwalifikacje zawodowe doskonalił w latach 1966-1968 w Studium Nauczycielskim im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu na kierunku wychowanie plastyczne, zajęcia praktyczno-techniczne. 29 lipca 1968 roku zdał egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym. W 1977 roku ukończył Instytut Kształcenia Nauczycieli (równorzędny wyższym studiom zawodowym) w zakresie wychowania technicznego.

Etapy działalności

Praca zawodowa

Pracował jako nauczyciel zajęć technicznych. Prowadził również zajęcia dodatkowe dla uczniów: kółko fotograficzne, kółko modelarsko-techniczne, był organizatorem turystyki szkolnej w ramach SKKT PTTK, kierował drużynami harcerskimi.

Pracował w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Psarskiem (1950 - 1958), Szkoła Podstawowa w Nojewie (1958 - 1964), Szkoła Podstawowa w Pniewach (1964 - 1992).

Na emeryturę przeszedł 31 stycznia 1985 roku.

Harcerstwo

Od samego początku pracy prowadził w szkołach, w których uczył, drużyny harcerskie. Najpierw w Psarskiem, następnie od 1958 roku był drużynowym 17 DH im. H. Sienkiewicza w Nojewie, a od 1965 roku drużynowym 15 DH im. B. Chrobrego w Pniewach. W roku 1975 został komendantem Hufca ZHP w Pniewach. W roku 1997, po trzech latach przerwy, reaktywował pniewską drużynę harcerską i ponownie stanął na jej czele. W latach 1997–2001 był członkiem Sądu Harcerskiego Hufca.

Razem z harcerzami organizował na terenie Pniew wiele akcji charytatywnych, na przykład zbiórka pieniędzy dla biednych "Grosik" (1998), Betlejemskie Światełko Pokoju (od 1996), WOŚP, "Światełko do nieba" (od 1999). Munduru harcerskiego nie zdjął do końca swego życia.

Za swą pełną zaangażowania służbę polskiemu harcerstwu otrzymał najwyższy stopień instruktorski - harcmistrza. Władze harcerskie w uznaniu zasług druha Poszwińskiego umożliwiły mu rejs Zawiszą Czarnym trasą Algier - Casablanca - Santa Cruz - Wyspy Kanaryjskie.

15 DH pielęgnuje pamięć swojego wielkiego druha, co roku organizowany jest rajd "Śladami druha Mariana Poszwińskiego", w harcówce pieczołowicie przechowuje się pamiątki po druhu Marianie.

Praca w Dziennym Domu Seniora

Swej działalności nie ograniczał jednak dh Marian tylko do harcerstwa. Od początku powołania Dziennego Domu Seniora w Pniewach, czyli roku 1992, pracował tam społecznie. Seniorzy wspominali: "Radosną duszą naszego domu był pan Marian, który miał w sobie niewyczerpane ilości pomysłów". Zabierał ich na wyjazdowe wycieczki, organizował ogniska, podchody, wieczornice. Zorganizował wspólny wyjazd harcerzy i seniorów do Jeleńca. Próbował stworzyć męski kabaret i chórek. Bardzo lubił śpiewać i śpiewał przy każdej okazji. Dh Marian świetnie rozumiał potrzeby seniorów, a oni czuli się dobrze w jego towarzystwie.

Choroba pokonała go 26 sierpnia 2002 roku. Spoczął na miejscowym cmentarzu, żegnany przez ukochanych harcerzy, nauczycieli i uczniów miejscowych szkół oraz przedstawicieli władz.

Odznaczenia

Za działalność społeczną Marian Poszwiński otrzymał między innymi następujące odznaczenia:

1. Odznaka Tysiąclecia (1966),

2. Odznaka "Za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1968),

3. Honorowa Odznaka za Zasługi dla ZHP (1968),

4. Brązowy Krzyż Zasługi (1969),

5. Medal Postępu Pedagogicznego w Poznaniu (1972),

6. Nagroda Ministra III stopnia (1973),

7. Srebrna Odznaka im. J. Krasickiego (1973),

8. Złoty Krzyż Zasługi (1975),

9. Odznaka Przyjaciela Dziecka (1976),

10. Tytuł Harcmistrza (1976),

11. Złota Odznaka im. J. Krasickiego (1976),

12. Brązowa Odznaka Honorowa LZS (1983),

13. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987).

Znaczenie postaci

Cały swój wolny czas poświęcał młodzieży, organizował obozy (również zagraniczne), spotkania i liczne wyjazdy, znakomicie łączył teraźniejszość z poznawaniem historii i tradycji. Swój entuzjazm i przywiązanie do tradycji i harcerskich idei potrafił dh Marian zaszczepiać w sercach młodzieży szkół podstawowych i średnich. Pierwszy, pionierski zastęp rozrósł się na liczne zastępy i drużyny. Był Pierwszym Harcerzem Pniew, nauczycielem, wychowawcą i działaczem społecznym.

Warto tam zajrzeć

1. Rajd "Śladami druha Mariana Poszwińskiego" - TUTAJ

English abstract

Marian Poszwinski was born on June 16, 1927 in the Polish town of Pniewy. He was one of the three children (two sisters Eleonora and Lucia) to Conrad and Maria. Until the outbreak of the Second World War in 1939, he attended a Public Elementary School in Pniewy and graduated from the fifth grade. At the times of the occupation of Poland by Nazi Germany, he worked as a farmhand on a German farm. Marian Poszwinski managed to finish school after Poland won independence. He graduated from the 3rd level course for adults at the Public Elementary School in Pniewy. Marian Poszwinski was admitted to a Coeducational Municipal Secondary School in Pniewy in 1945 and graduated from a General Secondary School in 1947. In 1949, he passed his final exams confirmed by the State Examination Board. Marian Poszwinski was a participant of a Teacher Training Course in a Pedagogic Upper Secondary School in Poznan (1949-1950) where he took pedagogic final exams. In order to increase educational qualifications he pursued further studies in subjects of art, design and crafts in Stefan Zeromski Teacher Training College in Poznan. Marian Poszwinski passed the graduation exam with an A note in 1968. His further experience and qualification in art and design education was obtained at the Teacher Training Institute in 1977. Marian Poszwinski worked in elementary schools in Nojewo and Pniewy where he was the head of school clubs, such as a photography club, a model-making club, and a hiking club. He was also the leader of a scout group. After many years he devoted to supporting young people in their physical and mental development, Marian Poszwinski retired in 1985.As for the family, his wife was also a teacher; they had two sons: Christopher and Jack. From the very beginning of his work as a teacher, Marian Poszwinski was involved in creating scout groups at schools. In 1975, he became a scoutmaster of a scout group in his hometown Pniewy. In 1997, he contributed to reactivating a scout group and became the leader. Marian Poszwinski encouraged young people to join scout groups and organize charity campaigns. His great commitment towards scout movements was reflected in the position he was appointed to: the judge of the Scout Court (1997-2000) and was granted the highest scout rank. Marian Poszwinski was not only a teacher and a scout leader, but also a philanthropist who helped in a Nursery Home in Pniewy for many years. He struggled with an illness and passed away in 2002. Many people: family, friends, teachers, students, beloved scouts as well as local authorities gathered at his funeral to pay tribute to him. Marian Poszwinski rests on a Parish Cemetery in Pniewy.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Martyna Pustkowiak, Karolina Broda, Zuzanna Beńka, Katarzyna Hoły, Julia Katarzyna Szukała, Paulina Szarata
Nauczyciel prowadzący: Anna Ciszak
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
Gmina Pniewy, powiat szamotulski

Kalendarium:

  • 1927 ― Narodziny bohatera
  • 1950 ― Rozpoczęcie pracy zaw...
  • 1957 ― Ślub bohatera
  • 1975 ― harcerstwo
  • 1985 ― emerytura
  • 1992 ― DDS
  • 1997 ― Reaktywacja pniewskie...
  • 2002 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...